Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - kim bang

Tổng thời gian vào diễn đàn:
8 phút.
Tổng bài viết:
846 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
28 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 3 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (0%)
  3
 • 3 bài viết (0%)
  4
 • 6 bài viết (1%)
  5
 • 6 bài viết (1%)
  6
 • 32 bài viết (4%)
  7
 • 68 bài viết (8%)
  8
 • 110 bài viết (13%)
  9
 • 119 bài viết (14%)
  10
 • 72 bài viết (8%)
  11
 • 46 bài viết (5%)
  12
 • 49 bài viết (6%)
  13
 • 89 bài viết (10%)
  14
 • 63 bài viết (7%)
  15
 • 25 bài viết (3%)
  16
 • 15 bài viết (2%)
  17
 • 44 bài viết (5%)
  18
 • 36 bài viết (4%)
  19
 • 44 bài viết (5%)
  20
 • 21 bài viết (2%)
  21
 • 9 bài viết (1%)
  22
 • 5 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tp.HCM
263 bài viết của thành viên 846 bài viết (31.09%)
263
Hoàn cảnh chờ xác minh
72 bài viết của thành viên 846 bài viết (8.51%)
72
Các chương trình khác
43 bài viết của thành viên 846 bài viết (5.08%)
43
Tâm sự - Chia sẻ
39 bài viết của thành viên 846 bài viết (4.61%)
39
Đồng Nai
32 bài viết của thành viên 846 bài viết (3.78%)
32
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
32 bài viết của thành viên 846 bài viết (3.78%)
32
Tiền Giang
31 bài viết của thành viên 846 bài viết (3.66%)
31
Thừa Thiên - Huế
29 bài viết của thành viên 846 bài viết (3.43%)
29
Ý kiến đóng góp
23 bài viết của thành viên 846 bài viết (2.72%)
23
Bà Rịa – Vũng Tàu
23 bài viết của thành viên 846 bài viết (2.72%)
23

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thái Bình
9 bài viết trên mục 94 bài viết (9.57%)
9,57%
Hưng Yên
9 bài viết trên mục 199 bài viết (4.52%)
4,52%
Tp.HCM
263 bài viết trên mục 7652 bài viết (3.44%)
3,44%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
7 bài viết trên mục 214 bài viết (3.27%)
3,27%
Ý kiến đóng góp
23 bài viết trên mục 705 bài viết (3.26%)
3,26%
Hoàn cảnh chờ xác minh
72 bài viết trên mục 2397 bài viết (3.00%)
3,00%
Hoàn cảnh đã xác minh
13 bài viết trên mục 481 bài viết (2.70%)
2,70%
Bình Dương
11 bài viết trên mục 441 bài viết (2.49%)
2,49%
Tặng xe lăn - Xe lắc
4 bài viết trên mục 174 bài viết (2.30%)
2,30%
Tin tức - Lịch hoạt động
2 bài viết trên mục 91 bài viết (2.20%)
2,20%