Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Tác giả Chủ đề: Quán cơm 2k Sài Gòn - Cập nhật chi phí  (Đã xem 26698 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #215 vào: 08-03-2016 13:55:01
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tháng 02/2016 qc Saigon:

[attachment=2161]CPT02.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #214 vào: 03-02-2016 21:10:05
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 04 tháng 01/2016 :

[attachment=1955]CPtuan4T01.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #213 vào: 25-01-2016 22:24:06
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 02,03 tháng 01/2016 :
[attachment=1956]CPtuan23T01.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #212 vào: 11-01-2016 15:50:04
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 01 tháng 01/2016 :

[attachment=1749]tuan1.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #211 vào: 05-01-2016 21:42:10
Lathuvang gửi cả nhà chi phí Tháng 11,12/ 2015 :

[attachment=1684]ChicomT11.xls[/attachment]

[attachment=1685]ChicomT12.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #210 vào: 04-12-2015 12:44:30
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tháng 10/2015 :

[attachment=1687]ChicomT10.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #209 vào: 10-10-2015 04:08:10
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 4,5 tháng 9/2015 :

[attachment=1688]Tuan45T9.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #208 vào: 22-09-2015 08:41:27
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 1,2,3 tháng 9/2015 :

[attachment=1689]Tuan123T9.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #207 vào: 12-09-2015 01:23:01
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 4,5 tháng 8/2015 :
[attachment=1690]Tuan45T8.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #206 vào: 28-08-2015 23:26:18
Lathuvang gửi nhà cả chi phí tuần 1,2,3 tháng 8/2015 :

[attachment=1691]Tuan123T8.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #205 vào: 16-08-2015 03:46:52
Lathuvang gửi nhà cả chi phí tuần 3,4,5 tháng 7/2015 :

[attachment=2026]tuan345T7.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #204 vào: 11-07-2015 20:38:13
Lathuvang gửi cả nhà Chi phí qc Saigon tuần 1,2 tháng 7/2015 :

[attachment=1693]Tuan12T7.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #203 vào: 08-07-2015 23:04:15
Lathuvang gửi cả nhà Chi phí qc Saigon tuần 4 tháng 6/2015 :

[attachment=1694]Tuan4T6.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #202 vào: 24-06-2015 16:01:18
Lathuvang gửi cả nhà Chi phí qc Saigon tuần 3 tháng 6/2015 :

[attachment=605]tuan3T6.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.916
 • Khen tặng 39
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #201 vào: 17-06-2015 21:56:34
Lathuvang gửi cả nhà Chi phí qc Saigon tuần 1,2 tháng 6/2015 :

[attachment=558]Tuan12T6.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi