Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • TIN BUỒN
  Tập thể thành viên NTCM xin gởi lời chia buồn đến Gia Đình thành viên Duyen Tuong - Và cùng Nguyện Cầu cho Thân Phụ chị sớm tiêu diêu miền cực lạc. Thành Kính Phân Ưu

Tin chung

TIN BUỒN
Tập thể thành viên NTCM xin gởi lời chia buồn đến Gia Đình thành viên Duyen Tuong - Và cùng Nguyện Cầu cho Thân Phụ chị sớm tiêu diêu miền cực lạc. Thành Kính Phân Ưu

Tác giả Chủ đề: Cập nhật chi phí Nồi cháo Quảng Trị năm 2016  (Đã xem 1103 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #11 vào: 15-02-2017 14:37:54
Dragonfly cập nhật chi phí tiền đi chợ nồi cháo Quảng Trị tháng 12/2016
Tuần 1

[attachment=4713]Thang12_tuan1.jpg[/attachment]
Tuần 2

[attachment=4714]Thang12_tuan2.jpg[/attachment]
Tuần 3
[attachment=4715]Thang12_tuan3.jpg[/attachment]
Tuần 4
[attachment=4716]Thang12_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #10 vào: 18-12-2016 12:01:28
dragonfly cập nhật chi phí tiền nồi cháo tháng 11
TUẦN 1

[attachment=4374]Thang11_tuan1.jpg[/attachment]

TUẦN 2

[attachment=4375]Thang11_tuan2.jpg[/attachment]

TUẦN 3

[attachment=4376]Thang11_tuan3.jpg[/attachment]

TUẦN 4

[attachment=4377]Thang11_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #9 vào: 11-11-2016 00:33:47
dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 10 của nồi cháo Quảng Trị
TUẦN 1
[attachment=4038]Thang10_tuan1.jpg[/attachment]
TUẦN 2
[attachment=4039]Thang10_tuan2.jpg[/attachment]
TUẦN 3
[attachment=4040]Thang10_tuan3.jpg[/attachment]
TUẦN 4
[attachment=4041]Thang10_tuan4.jpg[/attachment]
TUẦN 5
[attachment=4042]Thang10_tuan5.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #8 vào: 06-10-2016 03:19:22
Dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 8 & 9
THÁNG 8
Tuần 1

[attachment=3560]Thang8_tuan1.jpg[/attachment]

Tuần 2

[attachment=3561]Thang8_tuan2.jpg[/attachment]

Tuần 3

[attachment=3562]Thang8_tuan3.jpg[/attachment]

Tuần 4

[attachment=3563]Thang8_tuan4.jpg[/attachment]
THÁNG 9
Tuần 1

[attachment=3564]Thang9_tuan1.jpg[/attachment]

Tuần 2

[attachment=3565]Thang9_tuan2.jpg[/attachment]

Tuần 3

[attachment=3566]Thang9_tuan3.jpg[/attachment]

Tuần 4

[attachment=3567]Thang9_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #7 vào: 02-08-2016 15:16:25
tiền đi chợ tháng 7 của nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1

[attachment=2985]Thang7_tuan1.jpg[/attachment]
Tuần 2

[attachment=2986]Thang7_tuan2.jpg[/attachment]
Tuần 3

[attachment=2987]Thang7_tuan3.jpg[/attachment]
Tuần 4
[attachment=2988]Thang7_tuan4.jpg[/attachment]
Tuần 5

[attachment=2989]Thang7_tuan5.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #6 vào: 02-08-2016 15:14:01
dragon cập nhật tiền đi chợ Tháng 6/2016 nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1
[attachment=2981]Thang6_tuan1.jpg[/attachment]
Tuần 2
[attachment=2982]Thang6_tuan2.jpg[/attachment]
Tuần 3
[attachment=2983]Thang6_tuan3.jpg[/attachment]
Tuần 4
[attachment=2984]Thang6_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #5 vào: 11-06-2016 11:17:10
dragonfly cập nhật tiền đi chợ tháng 5/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #4 vào: 12-05-2016 12:47:24
chi phí đi chợ tháng 4/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #3 vào: 12-05-2016 12:42:40
Tiền đi chợ tháng 3/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #2 vào: 12-05-2016 12:38:52
tiền đi chợ tháng 2
Tuần 1+2: nghỉ tết
Tuần 3

 Tuần 4Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.095
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #1 vào: 12-05-2016 11:51:31
dragon cập nhật chi phí đi chợ nồi cháo Quảng Trị Tháng 1/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5