Tin chung:

Tin chung

NAM ĐỊNH TẾT 1- 6

  VUI CÙNG CÔ NHI THÁNH AN
& ĐỒNG BÀO NGHÈO HẢI CHÍNH_HẢI LÝ

NGÀY THỰC HIỆN 30 - 5 - 2020

Chuyên giúp đỡ những gia đình nghèo có người thân mất mà không đủ tiền lo hậu sự.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 3 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Hà Tĩnh (Thạch Hà) - Anh Sinh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 9 ngày trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 10 ngày trước

6 Trả lời
134 Lượt xem
Bài mới 20-05-2020 10:09:42
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (Lộc Hà) - Cụ Phẩm - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 14 ngày trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 21 ngày trước

7 Trả lời
175 Lượt xem
Bài mới 15-05-2020 08:01:35
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (Can Lộc ) - Chị Hằng - Cần hồ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 21 ngày trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 27 ngày trước

11 Trả lời
268 Lượt xem
Bài mới 08-05-2020 07:39:04
gửi bởi banbe6x
Long An - Bác Chiến - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả banbe6x tạo 2 năm trước

2 Trả lời
339 Lượt xem
Bài mới 02-12-2017 07:19:21
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh - Bé Bảo Ngọc - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 2 năm trước

2 Trả lời
373 Lượt xem
Bài mới 06-12-2017 19:32:02
gửi bởi banbe6x
Huế - Dì Truyền - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới phuclehuu tạo 2 năm trước,
Tác giả Khánh Ly tạo 2 năm trước

4 Trả lời
413 Lượt xem
Bài mới 05-12-2017 00:53:29
gửi bởi phuclehuu
TP HCM - Cụ Nhánh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới letuantu tạo 2 năm trước,
Tác giả banbe6x tạo 2 năm trước

4 Trả lời
414 Lượt xem
Bài mới 17-10-2017 14:40:29
gửi bởi letuantu
TP HCM - Chú Núi - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả DucTai tạo 2 năm trước

4 Trả lời
435 Lượt xem
Bài mới 29-11-2017 05:44:27
gửi bởi banbe6x
Quảng Trị - Cô Hoa - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới dragonfly tạo 2 năm trước,
Tác giả dragonfly tạo 2 năm trước

2 Trả lời
450 Lượt xem
Bài mới 30-08-2017 01:42:32
gửi bởi dragonfly
Hà Tĩnh - Anh Thành - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 2 năm trước

7 Trả lời
468 Lượt xem
Bài mới 09-01-2018 22:26:37
gửi bởi banbe6x
Tp HCM - Anh Danh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả DucTai tạo 2 năm trước

3 Trả lời
469 Lượt xem
Bài mới 05-11-2017 11:15:43
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Kỳ Anh) - Anh Thiệu - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 4 tháng trước,
Tác giả Lắng nghe lòng bạn tạo 4 tháng trước

6 Trả lời
492 Lượt xem
Bài mới 07-01-2020 20:20:02
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh - Dì Dược - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 2 năm trước

12 Trả lời
503 Lượt xem
Bài mới 09-01-2018 22:19:31
gửi bởi banbe6x
TP HCM (Quận 7) - Anh Nam - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 3 năm trước,
Tác giả banbe6x tạo 3 năm trước

1 Trả lời
510 Lượt xem
Bài mới 17-03-2017 07:01:48
gửi bởi banbe6x
BRVT- Anh Hùng- Hỗ trợ chi phí mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả le phung tạo 2 năm trước

4 Trả lời
518 Lượt xem
Bài mới 16-08-2017 23:35:22
gửi bởi banbe6x
TP HCM - Chú Cường - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 2 năm trước

5 Trả lời
519 Lượt xem
Bài mới 16-01-2018 12:03:33
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh - Bà Hà - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 2 năm trước

14 Trả lời
531 Lượt xem
Bài mới 24-11-2017 07:52:01
gửi bởi banbe6x
Huế - Chú Lượng - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới Tran Ha tạo 28 ngày trước,
Tác giả Thy Bùi tạo 1 tháng trước « 1 2 »

17 Trả lời
544 Lượt xem
Bài mới 01-05-2020 16:44:41
gửi bởi Tran Ha
Đăng ký ủng hộ Mai Táng Từ Thiện

Bài mới Nguyen Thi Thu Hue tạo 2 năm trước,
Tác giả Nguyen Thi Thu Hue tạo 2 năm trước

4 Trả lời
547 Lượt xem
Bài mới 26-12-2017 02:08:13
gửi bởi Nguyen Thi Thu Hue
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Anh Hoan - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 5 tháng trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 5 tháng trước

5 Trả lời
553 Lượt xem
Bài mới 13-12-2019 13:47:43
gửi bởi VânKiêuSa