Tin chung:

Tin chung

MỜI TẬP THỂ THÀNH VIÊN
BẦU BỔ SUNG
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM


Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Các hoàn cảnh có duyên với NTCM nay đã mất.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 1 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Hà Tĩnh - Trần Thị Phẩm (Mất 8/5/2020)

Bài mới Trần Quốc Hương tạo 12 ngày trước,
Tác giả Trần Quốc Hương tạo 12 ngày trước

0 Trả lời
31 Lượt xem
Bài mới 13-05-2020 11:01:52
gửi bởi Trần Quốc Hương
TP HCM - Ngô Thị Điểu ( mất 7/5/2020)

Bài mới Trần Quốc Hương tạo 6 ngày trước,
Tác giả Trần Quốc Hương tạo 6 ngày trước

0 Trả lời
53 Lượt xem
Bài mới 19-05-2020 23:10:00
gửi bởi Trần Quốc Hương
Sơn La - Cầm Văn Thin (31 tuổi)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước

0 Trả lời
61 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 10:36:45
gửi bởi -TrườngGiang-
Hà Tĩnh - Hoàng Bá Thành ( mất 11/5/2020)

Bài mới Trần Quốc Hương tạo 11 ngày trước,
Tác giả Trần Quốc Hương tạo 11 ngày trước

0 Trả lời
61 Lượt xem
Bài mới 14-05-2020 21:43:05
gửi bởi Trần Quốc Hương
Bà Rịa - Vũng Tàu - Trần Văn Độ (91 tuổi)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước

0 Trả lời
72 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 10:56:37
gửi bởi -TrườngGiang-
TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Bé Chinh (1957-2019)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước

0 Trả lời
74 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 15:32:33
gửi bởi -TrườngGiang-
Huế - Bác Dục (? – 08/3/2020)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước

0 Trả lời
104 Lượt xem
Bài mới 07-04-2020 15:14:54
gửi bởi -TrườngGiang-
Quảng Nam - Trương Thanh Hải (1968-2010)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
327 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 13:35:30
gửi bởi phuclehuu
Quảng Nam - Nguyễn Thanh Mót (1967 - 2010)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
342 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 14:15:01
gửi bởi phuclehuu
Bình Thuận - Võ Ngọc Hạnh (1992 - 2009)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
359 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 15:18:48
gửi bởi phuclehuu
Quảng Nam - Lê Thị Lỗi (1965-2010)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
360 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 13:44:20
gửi bởi phuclehuu
Nghệ An - Trần Xuân Duyên (1981 - 2009)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
376 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 15:24:51
gửi bởi phuclehuu
Đồng Nai - Chị Phạm Thị Trường (1967-2014)

Bài mới letuantu tạo 3 năm trước,
Tác giả letuantu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
392 Lượt xem
Bài mới 13-05-2017 22:54:32
gửi bởi letuantu
Bình Thuận - Nguyễn Văn Minh (Mất năm 2012)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 1 tháng trước

0 Trả lời
399 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 19:50:10
gửi bởi -TrườngGiang-
Đak Nông - Trần Thị Quý (1997 - 2009)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
414 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 15:32:42
gửi bởi phuclehuu
Nghệ An - Lâm Thị Bích Thủy - (1994 - 2017)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 2 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 2 năm trước

0 Trả lời
423 Lượt xem
Bài mới 23-04-2018 09:40:14
gửi bởi -TrườngGiang-
Quảng Trị - Nguyễn Thị Hảo - (1928 - 2018)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 1 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 1 năm trước

0 Trả lời
433 Lượt xem
Bài mới 02-07-2018 10:51:00
gửi bởi -TrườngGiang-
Đà Nẵng - Lê Bắc Tân (1976 - 2009)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
439 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 15:41:57
gửi bởi phuclehuu
TP Huế - Cụ Hạnh (mất 2014) - Cụ Song (mất 2009)

Bài mới phuclehuu tạo 3 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 3 năm trước

0 Trả lời
443 Lượt xem
Bài mới 11-05-2017 14:02:48
gửi bởi phuclehuu
Quảng Nam - Trần Thị Phụ (1923-2012)

Bài mới phuclehuu tạo 2 năm trước,
Tác giả phuclehuu tạo 2 năm trước

0 Trả lời
450 Lượt xem
Bài mới 28-05-2017 14:02:21
gửi bởi phuclehuu