Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BỆNH VIỆN TP.HÀ TĨNH
THỨ BẢY YÊU THƯƠNGKhởi chạy: Tối thứ 7 . 07/12/19

Tác giả Chủ đề: Quán cơm 2k Sài Gòn - Cập nhật chi phí  (Đã xem 27133 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #230 vào: 07-12-2016 16:27:09
Lathuvang gửi nhà chi phí cơm Sai gon T11 :

[attachment=4300]ChiphiComT11.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #229 vào: 13-11-2016 13:03:08
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tháng 10/2016 qc Saigon :

[attachment=4093]CPComT10.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #228 vào: 08-10-2016 14:01:35
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tháng 9/2016 qc Saigon :

[attachment=3587]CPThang9.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #227 vào: 17-09-2016 21:09:37
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 3,4 tháng 8/2016 qc Saigon :

[attachment=3368]CPtuan34T8.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #226 vào: 17-08-2016 20:23:39
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 1,2 tháng 8/2016 qc Saigon :

[attachment=3175]CPhituan12T8QCSG.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #225 vào: 08-08-2016 13:41:18
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tháng 7/2016 qc Saigon:

[attachment=3039]CPhiComT7.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


xsmbme

 • bạn
Trả lời #224 vào: 07-07-2016 17:46:08
thật là ý nghĩa :)Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #223 vào: 07-07-2016 16:23:49
Lathuvang gửi cả nhà chi phí  tháng 6/2016 qc Saigon:

[attachment=2867]CPcomThang6.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #222 vào: 08-06-2016 21:56:40
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 3,4 tháng 5/2016 qc Saigon:

[attachment=2732]CPtuan34T5.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #221 vào: 19-05-2016 18:27:31
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 1,2 tháng 5/2016 qc Saigon:

[attachment=2538]CPtuan12T5.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #220 vào: 06-05-2016 14:10:26
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 4 tháng 4/2016 qc Saigon:

[attachment=2494]Tuan4T4.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #219 vào: 26-04-2016 14:33:57
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 1,2,3 tháng 4/2016 qc Saigon:

[attachment=2461]Tan123T4.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #218 vào: 06-04-2016 11:51:12
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 5 tháng 3/2016 qc Saigon:

[attachment=2314]Tuan5T3.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #217 vào: 28-03-2016 21:29:33
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 3,4 tháng 3/2016 qc Saigon:

[attachment=2262]Tuan34.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 4.037
 • Khen tặng 41
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #216 vào: 14-03-2016 16:27:20
Lathuvang gửi cả nhà chi phí tuần 1,2 tháng 3/2016  qc Saigon:

[attachment=2176]Tuan12T3.xls[/attachment]

Lá thu vàng  không rơi