Tin chung:

Tin chung

XIN CHÚC MỪNG
SINH NHẬT NỒI CHÁO THANH HÓA

Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí  (Đã xem 27072 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #26 vào: 31-07-2011 15:55:48
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (29/7/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (30/7/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (31/7/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Tấm thơm (10kg): 130,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (31/7/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #25 vào: 26-07-2011 09:52:40
Chi phí các nồi cháo :

* Nồi cháo Gò công :
Ngày 15/7/11 :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.
Ngày 22/7/11 :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp :
Ngày 16/7/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.
Ngày 23/7/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ - Gạo (30kg): 345,000đ - Gạo tấm bụi (20kg): 200,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 17/7/11 :
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (10kg): 50,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Gas 12kg (1 bình): 357,000đ - Taxi : 50,000đ.
Ngày 24/7/11 :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 35,000đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 17/7/11:
- Thịt xay (5kg): 450,00đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.
Ngày 24/7/11:
- Thịt xay (5kg): 365,00đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #24 vào: 13-07-2011 13:58:26
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (08/7/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (09/7/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (10/7/11):
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (1kg) : 16,000đ - Taxi : 50,000đ - Cây lau nhà (1 cây): 75,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (10/7/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #23 vào: 05-07-2011 09:45:20
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (01/7/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 330,000đ - Gas (1 bình): 350,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (02/7/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (03/7/11):
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ -Dầu ăn (5 lít): 167,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (03/7/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas (1 bình): 362,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #22 vào: 28-06-2011 14:51:30
* Ngày 25/6/11 :
- Hổ trợ Nồi cháo Quảng Trị : 5,000,000đ.
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (24/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (25/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ - Gạo tấm (30kg): 315,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (26/6/11):
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 45,500đ - Hành lá : 20,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (19/6/11):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 32,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #21 vào: 21-06-2011 14:24:22
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (17/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (18/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (19/6/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (6,5kg): 42,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (19/6/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 32,500đ

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #20 vào: 13-06-2011 23:05:36
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (10/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 330,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (11/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (12/6/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Chả cá basa hấp (1kg): 41,000đ - Bí đỏ (7kg): 45,500đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (12/6/11):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 32,500đ

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #19 vào: 07-06-2011 09:37:11
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (03/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (6kg): 84,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (04/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (05/6/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (6,9kg): 56,000đ - Tấm (10kg): 130,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (05/6/11):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #18 vào: 31-05-2011 14:44:28
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (27/5/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gas 13kg (1 bình): 365,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (28/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Gạo tấm (30kg): 300,000đ - Gas (1 bình): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (29/5/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Cà rốt (6kg): 42,000đ - Hành lá : 18,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (29/5/11):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Máy xay đa năng (1 cái): 1,460,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #17 vào: 23-05-2011 22:01:00
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (20/5/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (21/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (22/5/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá : 16,000đ - Hành tây : 5,000đ  - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (22/5/11):
- Thịt xay (5kg): 350,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #16 vào: 19-05-2011 09:11:32
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (13/5/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (14/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (15/5/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá + hành tây : 20,000đ - Gạo(30kg): 330,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (15/5/11):
- Thịt xay (5kg): 350,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #15 vào: 13-05-2011 10:56:13
Chi phí các nồi cháo :

* Nồi cháo Gò công (06/5/11:
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (07/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 01/5/11 :
- Thịt xay (5kg): 346,000đ - Chả cá Basa( 3kg): 135,500đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Taxi : 50,000đ.
Ngày 08/5/11 :
- Thịt xay (7kg): 484,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Hành tây (0,5kg): 6,000đ -  Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 01/5/11):
- Thịt xay (3kg): 207,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 08/5/11):
- Thịt xay (5kg): 346,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ - Gạo +Tấm (30kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #14 vào: 04-05-2011 16:12:39
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công
Ngày 22/4/2011:
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.
Ngày 29/4/11 :
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (23/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (24/4/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Tấm (10kg): 120,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (24/4/11):
- Thịt xay (5kg): 350,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #13 vào: 20-04-2011 09:47:14
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (15/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (16/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Gạo (18kg): 198,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (17/4/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (17/4/11):
- Thịt xay (5kg): 325,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #12 vào: 13-04-2011 14:42:48
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (08/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 450,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (09/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (10/4/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 50,000đ - Gas (1 bình): 350,000đ - Găng tay y tế (1 hộp): 80,000đ.
Ngày 14/4/11 :
- Dầu ăn (5 lít): 174,680đ - Máy xay ( 1 cái): 279,290đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (10/4/11):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.

Lá thu vàng  không rơi