Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí  (Đã xem 19031 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #161 vào: 06-12-2017 22:16:36
Chi phí T11/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 05/11/17 :
- Taxi  : 60,000đ.

Ngày 12/11/2017 :
- Bí đỏ (10kg) : 180,000đ.
- Hành lá (3kg) : 180,000đ.
- Hành lá (2kg) : 80,000đ.
- Ngò (1kg) : 60,000đ.
- Hành tây (0.5kg) : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 17/11/17 :
- Bếp gas CN Windo 280c (1 cái) : 400,000đ.

Ngày 19/11/17 :
- Bí đỏ (10,4kg) : 155,000đ.
- Hành lá (2kg) : 80,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 26/11/17 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
- Gas (1 bình) : 367,000đ.

Tổng cộng : 1,892,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #160 vào: 09-11-2017 12:27:55
Chi phí T10/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 01/10/17 :
- Hành lá (3kg) : 75,000đ.
- Gas ngày 16/9/17 (1 bình) : 339,000đ.
- Taxi (ngày 17,24/9 và 01/8 ) : 180,000đ.

Ngày 08/10/2017 :
- Bí đỏ (10kg) : 80,000đ.
- Hành lá (ngày 24/9 và 08/10) 4kg : 120,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 22/10/17 :
- Bí đỏ (10kg) : 140,000đ.
- Hành lá  : 60,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 29/10/17 :
- Taxi : 60,000đ.
- Hành lá (2,5kg) : 115,000đ.
- Hành tây (1kg) : 15,000đ.
- Bí đỏ (5kg) : 75,000đ.
 
Tổng cộng : 1,379,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi PhaLe

 • Thành Viên Tích Cực
 • **
 • Bài viết: 178
 • Khen tặng 3
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #159 vào: 02-11-2017 13:11:29
Cập nhật chi phí T10 hai nồi cháo TĐ
Ngày 1/10/2017
Thịt 10kg.      600k
Bí đỏ 10kg.   170k

Ngày 8/10/2017
Thịt.   10kg.     600k
Bí đỏ.  10kg.    160k

Ngày 15/10/2017
Thịt.  10kg.      600k
Bí đỏ.  10kg.    160k
 
Ngày 22 /10/2017
Thịt.   10kg.      600k
Bí đỏ. 10kg.      160k

Ngày 29/10/2017
Thịt.    5kg.       300k
Bí đỏ.  5kg.       80k

Ga 2 bình : 610k
TC:  4040k
@: Từ tháng này thịt heo nên vì vậy giá thịt trở về giá cũ ạh.Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #158 vào: 10-10-2017 11:27:20
Chi phí T9/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 03/9/17 :
- Hành lá  : 60,000đ.
- Bí đỏ : 80,000đ.

Ngày 16/9/2017 :
- Bí đỏ (11,6kg) : 116,000đ.
- Hành lá ( 4kg) : 120,000đ.

Ngày 24/9/17 :
- Taxi ( 4 lượt) : 240,000đ.


Tổng cộng : 616,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi PhaLe

 • Thành Viên Tích Cực
 • **
 • Bài viết: 178
 • Khen tặng 3
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #157 vào: 09-10-2017 20:58:13
Cập nhật chi phí T9 hai nồi cháo TĐ
Ngày 3/9/2017
Thịt.        10kg.     500k
Bí đỏ.      10kg.     150k

Ngày 10/9/2017
Thịt.        10kg.      500k
Bí đỏ.      10kg.      150k

Ngày 17/9/2017
Thịt.        10kg.       500k
Bí đỏ       10kg.       150k

Ngày 24/9/2017
Thịt.         10kg.      500k
Ba đỏ.      10kg.      150k
Ga 1 bình.  280k
Kiềng bếp ga 1 cái . 50k

TC: 2930kNgủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #156 vào: 06-09-2017 14:21:03
Chi phí T8/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 06/8/17 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
- Ngò (2kg) : 25,000đ.
- Taxi (ngày 30/7 và 06/8/17 ) : 120,000đ.

Ngày 13/8/2017 :
- Hành lá (ngày 30/7 và 13/8//17)  5kg : 100,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 20/8/17 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 460,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi PhaLe

 • Thành Viên Tích Cực
 • **
 • Bài viết: 178
 • Khen tặng 3
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #155 vào: 04-09-2017 21:40:22
Cập nhật chi phí T8 hai Nồi cháo TĐ
Ngày 6/8/2017
Thịt.      10kg.     500k
Bí đỏ     10kg.     100k

Ngày 13/8/2017
Thịt        10Kg      500k
Bí đỏ      10kg.     120k

Ngày 20/8/2017
Thịt.       10kg.      500k
Bí đỏ.     10kg.      130k

Ngày 27/8/2017
Thịt          5kg.       250k
Bí đỏ.       5kg.        65k

Ga 1 bình 270k
TC:   2435kNgủ rồi PhaLe

 • Thành Viên Tích Cực
 • **
 • Bài viết: 178
 • Khen tặng 3
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #154 vào: 06-08-2017 22:13:59
Cập nhật chi phí T7 hai nồi cháo TĐ
Ngày 2/7/2017
Thịt    10kg.    500k
Bí đỏ. 10kg.    90k

Ngày 9/7/2017
Thịt.   10kg.     500k
Bí đỏ. 10kg.      90k

Ngày 16/7/2017
Thịt.   10kg.     500k
Bí đỏ. 10kg.     90k

Ngày 23/7/2017
Thịt.    10kg.     500k
Bí đỏ.  10kg.      90k

Ngày 30/7/2017
Thịt.   10kg.      500k
Bí đỏ.  10kg.     100k
TC: 2960kNgủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #153 vào: 04-08-2017 13:41:31
Chi phí T7/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 02/7/17 :
- Hành lá (4kg)  : 40,000đ.
Ngày 09/7/2017 :
- Taxi : 60,000đ.
Ngày 16/7/17 :
- Hành lá (3kg) : 70,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
Ngày 23/7/17:
- Hành lá (3kg) : 60,000đ.
- Gas (1 bình) : 287,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 637,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #152 vào: 06-07-2017 14:50:43
Chi phí T6/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 04/6/17 :
- Taxi  : 60,000đ.
Ngày 11/6/2017 :
- Taxi : 60,000đ.
Ngày 25/6/17 :
- Hành lá (3kg) : 90,000đ.
- Taxi  : 56,000đ.

Tổng cộng : 266,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi PhaLe

 • Thành Viên Tích Cực
 • **
 • Bài viết: 178
 • Khen tặng 3
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #151 vào: 29-06-2017 19:05:38
Cập nhật chí Phí hai nồi cháo TĐ T6/2017
Ngày 3/6/2017
Thịt   10kg.     500k
Bí đỏ 10kg.       90k

Ngày 10/6/2017
Thịt.    10kg.     500k
Bí đỏ.  10kg.      90k

Ngày 17/6/2017
Thịt.     10kg.    500k
Bí đỏ.   10kg.     90k

Ngày 24/6/2017
Thịt.      10kg.    500k
Bí đỏ.    10kg.      90k

Ga 2 bình : 540k
TC:  2900k

@: Từ tháng này trở đi bên chỗ lấy thịt giảm 10k/1kg ạh.\"vì thịt heo giờ đang rẻ ii\"Ngủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #150 vào: 06-06-2017 16:17:09
Chi phí T5/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 14/5/17 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
Ngày 21/5/2017 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
Ngày 28/5/17 :
- Hành lá (2kg) : 20,000đ.
- Taxi (ngày 07,14,21,28/5/17 ) : 240,000đ.

Tổng cộng : 350,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi PhaLe

 • Thành Viên Tích Cực
 • **
 • Bài viết: 178
 • Khen tặng 3
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #149 vào: 05-06-2017 17:08:24
Cập nhật chi phí T5 hai nồi cháo Thủ Đức.
Ngày   7/5/2017
Thịt      10kg.   600k
Bí đỏ.   10kg.   100k

Ngày.   14/5/2017
Thịt.       10kg.   600k
Bí đỏ.     10kg.   100k

Ngày 21/5/2017
Thịt       10kg.     600k
Bí đỏ.    10kg.    100k

Ngày.   28/5/2017
Thịt.       10kg.     600k
Bí đỏ.     10kg.    100k
Máy xay sinh tố 1 cái 560k ( Bv Việt Thắng)
TC: 3360kNgủ rồi lathuvang

 • Moderator
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 3.895
 • Khen tặng 25
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #148 vào: 06-05-2017 22:31:16
Chi phí T4/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 16/4/17 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
Ngày 30/4/2017 :
- Hành lá   : 20,000đ.
- Taxi ngày 30/4/17 : 65,000đ.
- Taxi  (ngày 02,09,16,23/4/17 ) : 240,000đ.

Tổng cộng : 375,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi


Ngủ rồi PhaLe

 • Thành Viên Tích Cực
 • **
 • Bài viết: 178
 • Khen tặng 3
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #147 vào: 02-05-2017 20:34:44
Chi phí T4/2017 hai nồi cháo Thủ Đức
Ngày 2/4/2017
Thịt.       10kg.    600k
Bí đỏ      10kg     100k

Ngày 9/4/2017
Thịt.        10kg.    600k
Bí đỏ.      10kg.     80k

Ngày 16/4/2017
Thịt.         10kg.   600k
Bí đỏ.       10kg.   100k

Ngày 23/4/2017
Thịt.         10kg.    600k
Bí đỏ.       10kg.    100k

Ngày 30/4/2017
Thịt.        10kg.     600k
Bí đỏ.      10kg.    100k
Ga 2 bình : 1 bình 280k. 1 bình 290k
TC : 4050k