Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 44336 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #218 vào: 04-09-2023 08:00:28
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 22/8/23:
- Chị Hoa ủng hộ KTX: 2,100,000đ.
- Cụ Định, Cụ Nhân ủng hộ KTX: 400,000đ.
- Anh Bằng ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Anh Tùng ủng hộ KTX: 100,000đ.
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 28/8/23:
- Chị Hoa ủng hộ KTX: 1,100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #217 vào: 21-08-2023 16:54:16
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 02/8/23:
- Đồng nghiệp USG  CMTX T8: 800,000đ.
Ngày 17/8/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #216 vào: 26-07-2023 14:58:53
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/7/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,000,000đ.
Ngày 17/7/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7: 500,000đ.
Ngày 18/7/23:
- Cụ Nhân ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Cụ Định ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Anh Bằng ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Anh Thuận ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Vị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #215 vào: 28-06-2023 08:48:00
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 19/6/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #214 vào: 18-06-2023 19:09:31
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/6/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 400,000đ.
Ngày 16/6/23:
- Tim Lanh Game  ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #213 vào: 01-06-2023 12:33:31
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 19/5/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5: 500,000đ.
Ngày 21/5/23:
- Chị Xuan Ha ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #212 vào: 11-05-2023 13:50:20
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/5/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 500,000đ.
- Be Huu Quyet ủng hộ KTX: 222,222đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #211 vào: 04-05-2023 16:51:20
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 09/4/23:
- MTQ ẩn danh  ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Cụ  Nhân, Cụ Định  ủng hộ KTX: 400,000đ.
- Bé Mam 4 tuổi con TNV ủng hộ KTX: 223,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #210 vào: 25-04-2023 13:43:50
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 07/4/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 1,000,000đ.
Ngày 17/4/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #209 vào: 27-03-2023 10:59:33
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 20/3/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T3: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #208 vào: 03-03-2023 13:33:06
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 20/02/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 01/3/23:
- Vo chong Hung Huong - Cam xuyen ủng hộ KTX: 1,000,000đ
- Cu Nhan, Cu Dinh  ủng hộ KTX: 400,000đ.
- Anh Tung ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Anh Thong ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #207 vào: 31-01-2023 20:24:31
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 09/01/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01: 500,000đ.
Ngày 12/01/23:
- Chị Michele_du và GĐ ủng hộ KTX(mua vật dụng nồi cháo): 1,000,000đ.
Ngày 25/01/23:
- Anh Thắng Cọt ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #206 vào: 08-01-2023 11:29:21
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 04/01/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 1,500,000đ.
Ngày 08/01/23:
- Nhóm Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #205 vào: 06-12-2022 15:47:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/12/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 500,000đ.
- Quỹ NTCM chuyển ủng hộ KTX từ NC Quảng Trị: 1,000,000đ.
Bổ sung Ngày 19/12/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 11-05-2023 07:28:21 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #204 vào: 28-11-2022 14:22:12
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 18/11/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 21/11/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của ccá anh chị.


Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia