Tin chung:

Tin chung

MỜI TẬP THỂ THÀNH VIÊN
BẦU BỔ SUNG
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM


Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Tác giả Chủ đề: Chương trình Thứ 7 Yêu Thương tại Sài Gòn - Cập nhật chi phí  (Đã xem 6822 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T5/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 06/5/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 48,000đ.
- Hành lá (0.5kg) : 15,000đ.
- Muỗng nhựa (1 gói) ; 15,000đ.
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.

Ngày 13/5/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 46,000đ.
- Pate ( 0.5kg) : 18,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.
- Muỗng nhựa (1 gói) ; 15,000đ.

Ngày 20/5/17 :
- Pate (0.5kg) : 30,000đ.
- Bao xốp (3kg)  : 108,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 56,000đ.
- Muỗng nhựa (3 kg) : 84,000đ.
- Hành lá (0.5kg) : 15,000đ.

Ngày 27/5/17 :
- Pate (0.5kg) : 30,000đ.
- Trứng cút (120 tr) : 68,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.

Tổng cộng : 682,000đ.

Chi phí T6/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 10/6/17 :
- Trứng cút (120tr) : 60,000đ.
- Pate (0.5kg) : 30,000đ.

Ngày 17/6/17 :
- Trứng cút (120tr) : 41,000đ.
- Pate  : 20,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 60,000đ.

Ngày 24/6/17 :
- Trứng cút (100tr) : 34,000đ.
- Pate  : 20,000đ.

Tổng cộng : 265,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T4/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 08/4/17 :
- Hành (0.5kg) : 12,000đ.
- Trứng  (30 trứng) : 60,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 56,000đ.
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.
- Trứng cút (150 trứng) : 72,000đ.
Ngày 29/4/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 68,000đ.
- Pate ( 0.5kg) : 30,000đ.
- Hành lá  (0.5kg) : 18,000đ.

Tổng cộng : 334,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T3/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 04/3/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 46,000đ.
- Hộp đựng xôi (1 cây) : 29,000đ.
- Muỗng nhựa (1 gói) ; 15,000đ.
- Pate (0.5kg) : 25,000đ.
Ngày 18/3/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 48,000đ.
- Pate ( 0.5kg) : 25,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.

Ngày 25/3/17 :
- Pate (0.5kg) : 18,000đ.
- Chả lụa (3kg) : 180,000đ.
- Trứng cút (120 trứng) : 58,000đ.
- Muỗng nhựa (3 gói) : 48,000đ.

Tổng cộng : 550,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T02/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 18/02/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 58,000đ.
- Pate ( 1kg) : 30,000đ.

Ngày 25/02/17 :
- Trứng cút (120 trứng) : 45,000đ.
- Chà bông (0.5kg) : 70,000đ.

Tổng cộng : 203,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T01/2017 CT Thứ bảy Yêu thương :
Ngày 07/01/17 :
- Hành lá (1kg) : 38,000đ.
- Trứng cút (140 trứng) : 56,000đ.
- Pate : 20,000đ.
- Hộp đựng xôi (2 cây) : 58,000đ.
- Muỗng nhựa (2 bịch) : 30,000đ.
- Bao đựng hộp xôi (2kg) : 72,000đ.

Tổng cộng : 274,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T11,12/ 2016 CT Thứ 7 Yêu Thương :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T9,10/ 2016 CT Thứ 7 Yêu Thương :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí T5,6,7,8/ 2016 CT Thứ 7 Yêu Thương :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí tháng 4/2016 Chương trình thứ 7 Yêu thương :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí chương trình Thứ 7 Yêu Thương tháng 1,2,3 Năm 2016 :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí chương trình Thứ 7 Yêu Thương Năm 2015 :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí Chương trình Thứ 7 yêu thương :
Ngày 04/10/14 :
- Trứng gà (100 trứng): 241,000đ.
- Pate ,bơ : 50,000đ.
Tổng cộng : 291,000đ.

Ngày 11/10/14 :
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 14,000đ.
Tổng cộng : 74,000đ.

Ngày 18/10/14 :
- Chả cá hấp (kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2kg): 12,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
Tổng cộng : 138,000đ.

Ngày 25/10/14 :
- Trứng (100tr): 210,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 12,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 282,000đ.

Ngày 01/11/14 :
- Dưa leo (2kg): 20,000đ.
- Ngò : 10,000đ.
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
Tổng cộng : 96,000đ.

Ngày 08/11/14 :
- Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 26,000đ.
- Ngò : 10,000đ.
Tổng cộng : 108,000đ.

Ngày 15/11/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2kg): 22,000đ.
- Ngò rí : 8,000đ.
Tổng cộng : 96,000đ.

Ngày 22/11/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2kg): 20,000đ.
- Ngò rí : 5,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
Tổng cộng : 141,000đ.

Ngày 29/11/14 :
- Trứng gà (20tr): 46,000đ.
- Pate : 36,000đ.
- Bơ : 30,000đ.
- Chà bông : 80,000đ.
- Dưa leo (3kg): 30,000đ.
- Ngò : 8,000đ.
- Đậu phộng : 30,000đ.
Tổng cộng : 260,000đ.

Ngày 06/12/14 :
- Dưa leo (2kg): 24,000đ.
- Ngò : 5,000đ.
- Pate: 30,000đ.
Tổng cộng : 59,000đ.

Ngày 13/12/14 :
- Trứng gà (100tr): 230,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 22,000đ.
- Ngò : 10,000đ.
Tổng cộng : 378,000đ.

Ngày 20/12/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (3kg): 30,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 106,000đ.

Ngày 27/12/14 :
- Chả cá hấp (3kg): 66,000đ.
- Dưa leo (4kg): 40,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate : 24,000đ.
Tổng cộng : 140,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí tháng 9/2014 Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 06/9/14 :
- Bơ : 20,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate (1kg) : 30,000đ.
- Dưa leo (2kg): 16,000đ.
- Ngò : 26,000đ.
Tổng cộng : 158,000đ.

Ngày 13/9/14 :
- Trứng  (60 trứng) : 132,000đ.
- Pate : 30,000đ.
- Bơ (0.5kg): 55,000đ.
- Dưa leo (2 kg): 16,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 243,000đ.

Ngày 20/9/14 :
- Ngò rí : 10,000đ.
- Pate , bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 13,000đ.
Tổng cộng : 73,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí tháng 8/2014 Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 02/8/14 :
- Bơ : 20,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate (1kg) : 30,000đ.
Tổng cộng : 116,000đ.

Ngày 09/8/14 :
- Chả cá (3kg) : 66,000đ.
- Pate : 30,000đ.
- Bơ : 20,000đ.
- Dưa leo (2 kg): 18,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
Tổng cộng : 144,000đ.

Ngày 16/8/14 :
- Ngò rí : 18,000đ.
- Pate: 30,000đ.
- Dưa leo (2kg): 5,000đ.
Tổng cộng : 53,000đ.

Ngày 23/8/14 :
- Chả cá hấp (kg): 66,000đ.
- Dưa leo (2,5kg): 20,000đ.
- Ngò rí : 7,000đ.
- Pate : 30,000đ.
- Bơ : 20,000đ.
- Bánh SN : 300,000đ.
Tổng cộng : 443,000đ.

Ngày 30/8/14 :
- Trứng (100tr): 180,000đ.
- Pate, bơ : 50,000đ.
- Dưa leo (2kg): 14,000đ.
- Ngò rí : 17,000đ.
Tổng cộng : 261,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi lathuvang

Chi phí tháng 7/2014 Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 05/7/14 :
- Dưa leo (2kg) : 20,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.
- Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
- Pate (1kg) : 30,000đ.
Tổng cộng : 126,000đ.

Ngày 12/7/14 :
- Chả cá (4kg) : 88,000đ.
- Pate (1 kg) : 50,000đ.
- Bơ : 20,000đ.
- Dưa leo (2,7kg) : 13,000đ.
- Ngò rí : 6,000đ.
Tổng cộng : 177,000đ.

Ngày 19/7/14 :
- Trứng gà (22 trứng): 48,500đ.
- Dưa leo (2kg): 14,000đ.
Tổng cộng : 62,500đ.

Ngày 26/7/14 :
- Chả cá hấp (4kg): 88,000đ.
- Dưa leo (2kg): 20,000đ.
Tổng cộng : 108,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: naydjrueng