Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí  (Đã xem 188 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 6/2018
I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 3/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
5. Bình ga=340k
6. Khẩu trang=35k
Tổng cộng=1115k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/6
1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
2. Đâu 1,5kgx 40=60k
3. Bầu+khoai 10=100k
4. Gạo 7kg=0d
Tổng cộng=740k
TỔNG CỘNG: 3.335.000d(ba triệu ba trăm ba lăm ngàn đồng)
Kẹo đắng
 

Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
« Trả lời #1 vào: 14-08-2018 23:13:10 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 7/2018
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 1/7
  1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
  2. Đâu 1,5kgx 40=60k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  5.Bình ga=340k
  6.Nước rửa bát:30k
  Tổng cộng=1110k
  II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 15/7
  1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
  2. Đâu 1,5kgx 40=60k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=740k
  III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 22/7
  1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
  2. Đâu 1,5kgx 40=60k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=740k
  IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 29/7
  1. Thịt nạc 6kgx 80=580k
  2. Đâu 1,5kgx 40=60k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=740k
  TỔNG CỘNG: 3.330.000d(ba triệu ba trăm ba  muoi ngàn đồng)
  Kẹo đắng
   

  Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

  Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
  « Trả lời #2 vào: 09-09-2018 21:01:15 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 8/2018
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 5/8
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=820k
  II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/8
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=820k
  III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/8
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  5. Bình ga =340k
  Tổng cộng=1.160k
  IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 26/8
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=820k
  TỔNG CỘNG: 3.620.000d(ba triệu sáu trăm hai  muoi ngàn đồng)
  Kẹo đắng
   

  Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

  Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
  « Trả lời #3 vào: 12-10-2018 22:05:08 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 9/2018
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 5/9
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx11=77k
  Tổng cộng=897k
  II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 09/9
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx11=77k
  5. Hạt nêm =30k
  Tổng cộng=927k
  III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/9
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  5. Bình ga =360
  Tổng cộng=1.180k
  IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/9
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=820k
  V:Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 30/9
  1.thịt nạc 6kgx105=630k
  2.Đậu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3.Bầu+khoai 10=100k
  4.gạo 7kg=0
  Tổng cộng=820k
  TỔNG CỘNG: 4.644.000( bốn triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn)
  Kẹo đắng
   

  Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

  Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
  « Trả lời #4 vào: 01-11-2018 21:33:20 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10/2018
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 7/10
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx18=126k
  Tổng cộng=946k
  II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/10
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx18=126
  5. Bột canh+gang tay=50k
  Tổng cộng=996k
  III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/10
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgX18=126k
  5. Bình ga =360
  Tổng cộng=1.306k
  IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 28/9
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgX18=126
  Tổng cộng=946
  TỔNG CỘNG: 4.194.000( bốn triệu một trăm chín mươi bốn ngàn)
  Kẹo đắng
   

  Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

  Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
  « Trả lời #5 vào: 03-12-2018 06:24:17 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11/2018
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 4/11
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx18=126k
  Tổng cộng=946k
  II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/11
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx18=126K
  Tổng cộng=946k
  III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/11
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgX0d=0k
  5. Bình ga =320k
  Tổng cộng=1140k
  IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/11
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0k
  Tổng cộng=820k
  TỔNG CỘNG: 3.852.000( ba triệu tám trăm năm mươi hai ngàn)
  Kẹo đắng
   

  Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

  Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
  « Trả lời #6 vào: 02-01-2019 22:33:22 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 12/2018
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 2/12
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx18=126k
  Tổng cộng=946k
  II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 9/12
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgx18=126K
  Tổng cộng=946k
  III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/12
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kgX0d=0k
  5. Bình ga =320k
  Tổng cộng=1140k
  IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/12
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0k
  Tổng cộng=820k
  V: Cập ngật nồi cháo tuần 5 ngày 30/12
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0k
  Tổng cộng =820k
  TỔNG CỘNG: 4.672.000( bốn triệu sáu trăm bảy mươi hai ngàn)
  Kẹo đắng
   
  The following users thanked this post: maitramtg

  Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

  Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
  « Trả lời #7 vào: 01-02-2019 07:55:22 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 1/2019
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 6/1
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630k
  2. Đâu+ hạt sen 1,5kgx 60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=820
  II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/1
  1. Thịt nạc 6kgx 105=630
  2. Đâu + hạt sen 1,5kgx60=90k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 7kg=0d
  Tổng cộng=820
  III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/1
  1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
  2. Đâu canh1kgx40=40k
  3. Bầu+khoai 8kg=80k
  4. Gạo 6kgx18d=108k
  5. Bình ga =320k
  6 . Dầu ăn 2 chai=90k
  7 . Bột canh+ khăn lau=120k
  Tổng cộng=1178k
  IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/1
  1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
  2. Đâu xanh 1kg=40k
  3. Bầu+khoai 8kg=80k
  4. Gạo 6kgx18=108k
  5 .gang tay=20k
  Tổng cộng=668k
  TỔNG CỘNG: 3.486.000( ba triệu bốn trăm tắm mươi  sau ngàn)
  Kẹo đắng
   
  The following users thanked this post: maitramtg, YeuThuong

  Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

  Re: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí
  « Trả lời #8 vào: 28-02-2019 22:57:09 »
 • Publish
 • Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 2/2019
  I: cập nhật nồi cháo tuần 1 ngày 3/2
  Nghỉ
  II: cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/2
  Nghỉ
  III: cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/2
  Nghỉ
  IV: cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24
  1. Thịt nạc 4kgx 105=420k
  2. Đâu 1kgx 40=40k
  3. Bầu+khoai 10=100k
  4. Gạo 6kgx18=108k
  Tổng cộng=668.000d( sáu trăm sáu mưoi tám ngàn đồng)
  Kẹo đắng
   
  The following users thanked this post: banbe6x, -TrườngGiang-, maitramtg, minhsơn97, YeuThuong

   


  Facebook Comments