Tác giả Chủ đề: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 15602 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/7/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,000,000đ.
Ngày 07/7/23:
- MTQ có số GD 569362.070723.111807 ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 17/7/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T7: 500,000đ.
Ngày 23/7/23:
- Co Quyen Thay Svante Thay Tim Giáo viên tieng Duc ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/6/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 400,000đ.
Ngày 19/6/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T6: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/5/23:
- MTQ có số Gd 352142.120523.091020 ủng hộ KTX: 666,666đ.
Ngày 15/5/23:
- Anh Truong Ba Hoang ủng hộ KTX (mua vật dụng): 100,000đ.
- Chị Le Thi Hien ủng hộ KTX (mua vật dụng): 100,000đ.
Ngày 19/5/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/5/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 07/4/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 1,500,000đ.
Ngày 17/4/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T4: 500,000đ.
Ngày 24/4/23:
- Ban Chi Vinh Cuong ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 20/3/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T3: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/3/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 14/02/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 2,200,000đ.
Ngày 20/02/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T02: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 08/01/23:
- Anh(chị) Hanh Duong ban Nguyen Viet Hoa  ủng hộ KTX: 2,400,000đ.
- Anh(chị) Giang Dao ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,400,000đ.
Ngày 09/01/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 04/01/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 4,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 10/12/22:
- MTQ có số GD 347325.101222.204405 ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 19/12/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/12/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 1,000,000đ.
Ngày 03/12/22:
- MTQ có số GD 507198.031222.204218 ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 21/11/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12: 500,000đ.
Ngày 25/11/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 04/11/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 11/11/22:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 27/10/22:
- MTQ có số GD 352775.271022.152937 ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia