Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 3 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007

Bài mới penguin tạo 11 năm trước,
Tác giả penguin tạo 11 năm trước

5 Trả lời
2.257 Lượt xem
Bài mới 24-04-2010 02:19:09
gửi bởi penguin
Báo Cáo Quỹ Quán Cơm 2000 MN Năm 2009

Bài mới trangvitgioi tạo 11 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 11 năm trước

7 Trả lời
3.256 Lượt xem
Bài mới 29-04-2010 20:50:58
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ CMKTX quý IV năm 2007

Bài mới penguin tạo 11 năm trước,
Tác giả penguin tạo 11 năm trước

7 Trả lời
2.648 Lượt xem
Bài mới 05-05-2010 01:16:15
gửi bởi penguin
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Nam năm 2008

Bài mới trangvitgioi tạo 11 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 11 năm trước

4 Trả lời
1.979 Lượt xem
Bài mới 07-05-2010 02:36:01
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Nam năm 2009

Bài mới trangvitgioi tạo 11 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 11 năm trước

11 Trả lời
2.802 Lượt xem
Bài mới 07-05-2010 02:52:07
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Bắc năm 2008

Bài mới penguin tạo 11 năm trước,
Tác giả penguin tạo 11 năm trước

11 Trả lời
2.826 Lượt xem
Bài mới 07-05-2010 03:29:46
gửi bởi penguin
Báo cáo cưu mang 2007

Bài mới Tepty tạo 11 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước

1 Trả lời
1.918 Lượt xem
Bài mới 10-05-2010 17:02:18
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ NTCM năm 2007

Bài mới Tepty tạo 11 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước

0 Trả lời
1.830 Lượt xem
Bài mới 10-05-2010 17:08:52
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2008

Bài mới Tepty tạo 11 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước « 1 2 »

21 Trả lời
4.824 Lượt xem
Bài mới 11-05-2010 18:04:07
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Bắc năm 2009

Bài mới penguin tạo 11 năm trước,
Tác giả penguin tạo 11 năm trước « 1 2 »

15 Trả lời
4.457 Lượt xem
Bài mới 14-05-2010 02:44:43
gửi bởi penguin
Báo cáo quỹ NTCM năm 2008

Bài mới Tepty tạo 11 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước

4 Trả lời
1.950 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:11:00
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ NTCM năm 2009

Bài mới Tepty tạo 11 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước

3 Trả lời
1.979 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:15:10
gửi bởi Tepty
Báo cáo tổng hợp cưu mang năm 2009

Bài mới Tepty tạo 11 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước

2 Trả lời
1.957 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:36:59
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2009

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước « 1 2 »

23 Trả lời
5.437 Lượt xem
Bài mới 13-08-2010 11:56:11
gửi bởi Tepty
Báo Cáo Quỹ Quán Cơm 2000 MN Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 11 năm trước « 1 2 »

17 Trả lời
7.796 Lượt xem
Bài mới 08-01-2011 23:31:55
gửi bởi Tieuhuongduong
Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm 2 000đ Sài Gòn Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 10 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 10 năm trước

6 Trả lời
2.718 Lượt xem
Bài mới 08-01-2011 23:41:20
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Qũy Quán Cơm Cần Thơ Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 10 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 10 năm trước

1 Trả lời
1.682 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 23:01:05
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm Cần Thơ Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 10 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 10 năm trước

0 Trả lời
1.716 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 23:11:37
gửi bởi Tieuhuongduong
MOVED: Danh Sách CMTX

Bài mới oliu tạo 10 năm trước,
Tác giả oliu tạo 10 năm trước

0 Trả lời
93 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 21:03:20
gửi bởi oliu
Báo cáo thu chi c/t cơm BN nghèo Quảng Nam 2010

Bài mới trangvitgioi tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

1 Trả lời
1.933 Lượt xem
Bài mới 26-01-2011 11:38:01
gửi bởi trangvitgioi