Tin chung:

Tin chung

MỜI TẬP THỂ THÀNH VIÊN
BẦU BỔ SUNG
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM


Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 4 Khách đang tham gia diễn đàn này.
B/c quỹ C/T cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 7 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 8 năm trước

11 Trả lời
2.558 Lượt xem
Bài mới 16-01-2013 01:53:34
gửi bởi trangvitgioi
B/c Quỹ Cơm Bệnh Nhân Nghèo BV Quảng Nam Năm 2011

Bài mới trangvitgioi tạo 8 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 9 năm trước

11 Trả lời
2.588 Lượt xem
Bài mới 18-01-2012 11:25:40
gửi bởi trangvitgioi
B/cáo qũy CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam 2013

Bài mới loanngyen1202 tạo 6 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 7 năm trước

11 Trả lời
2.016 Lượt xem
Bài mới 11-02-2014 10:50:34
gửi bởi loanngyen1202
B/cáo qũy CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam 2014

Bài mới loanngyen1202 tạo 5 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 5 năm trước

11 Trả lời
2.019 Lượt xem
Bài mới 19-03-2015 13:39:20
gửi bởi loanngyen1202
Báo cáo quỹ NTCM năm 2008

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước

4 Trả lời
1.744 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:11:00
gửi bởi Tepty
Báo cáo chương trinh - vì đàn em thân yêu

Bài mới Giang sơn tạo 3 năm trước,
Tác giả Giang sơn tạo 3 năm trước

4 Trả lời
612 Lượt xem
Bài mới 09-11-2016 19:56:29
gửi bởi Giang sơn
Báo Cáo CT Thứ 7 Yêu Thương Năm 2014

Bài mới hoahonggai tạo 5 năm trước,
Tác giả hoahonggai tạo 6 năm trước

5 Trả lời
1.552 Lượt xem
Bài mới 21-10-2014 22:39:42
gửi bởi hoahonggai
Báo cáo cưu mang 2007

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước

1 Trả lời
1.746 Lượt xem
Bài mới 10-05-2010 17:02:18
gửi bởi Tepty
Báo Cáo Quỹ C/T Cơm Bệnh Nhân Nghèo BV Gò Công2011

Bài mới trangvitgioi tạo 8 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 9 năm trước

4 Trả lời
1.743 Lượt xem
Bài mới 11-08-2011 01:14:19
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo Quỹ cháo miền Bắc 2013

Bài mới trangvitgioi tạo 5 năm trước,
Tác giả chichchoe tạo 7 năm trước

14 Trả lời
2.702 Lượt xem
Bài mới 19-06-2014 10:56:41
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2008

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước « 1 2 »

21 Trả lời
4.443 Lượt xem
Bài mới 11-05-2010 18:04:07
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2009

Bài mới Tepty tạo 9 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước « 1 2 »

23 Trả lời
4.925 Lượt xem
Bài mới 13-08-2010 11:56:11
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2010

Bài mới sat_thu_thu tạo 8 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 9 năm trước « 1 2 »

28 Trả lời
6.215 Lượt xem
Bài mới 02-02-2012 02:07:12
gửi bởi sat_thu_thu
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2011

Bài mới trangvitgioi tạo 8 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 9 năm trước « 1 2 »

21 Trả lời
4.157 Lượt xem
Bài mới 19-01-2012 02:23:00
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ CMKTX Năm 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 7 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 8 năm trước

11 Trả lời
2.515 Lượt xem
Bài mới 16-01-2013 02:01:40
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ CMKTX Năm 2013

Bài mới trangvitgioi tạo 5 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 7 năm trước

11 Trả lời
2.141 Lượt xem
Bài mới 01-06-2014 21:05:29
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ CMKTX Năm 2014

Bài mới trangvitgioi tạo 5 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 5 năm trước

12 Trả lời
2.464 Lượt xem
Bài mới 23-03-2015 18:43:04
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ CMKTX Năm 2015

Bài mới trangvitgioi tạo 4 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 5 năm trước

11 Trả lời
1.527 Lượt xem
Bài mới 25-02-2016 17:04:33
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ CMKTX Năm 2016

Bài mới trangvitgioi tạo 3 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 4 năm trước

8 Trả lời
2.175 Lượt xem
Bài mới 18-12-2016 22:00:12
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo Quỹ CT cơm BN nghèo BV Quảng Nam 2015

Bài mới loanngyen1202 tạo 3 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 5 năm trước « 1 2 »

15 Trả lời
2.026 Lượt xem
Bài mới 17-10-2016 22:16:21
gửi bởi loanngyen1202