Tin chung:

Tin chung

MỜI TẬP THỂ THÀNH VIÊN
BẦU BỔ SUNG
BAN QUẢN TRỊ NHÓM NTCM


Người tôi cưu mang sẽ không thành công nếu thiếu Bạn!

Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 2 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007

Bài mới penguin tạo 10 năm trước,
Tác giả penguin tạo 10 năm trước

5 Trả lời
1.879 Lượt xem
Bài mới 24-04-2010 02:19:09
gửi bởi penguin
Báo Cáo Quỹ Quán Cơm 2000 MN Năm 2009

Bài mới trangvitgioi tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

7 Trả lời
2.851 Lượt xem
Bài mới 29-04-2010 20:50:58
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ CMKTX quý IV năm 2007

Bài mới penguin tạo 10 năm trước,
Tác giả penguin tạo 10 năm trước

7 Trả lời
2.276 Lượt xem
Bài mới 05-05-2010 01:16:15
gửi bởi penguin
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Nam năm 2008

Bài mới trangvitgioi tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

4 Trả lời
1.686 Lượt xem
Bài mới 07-05-2010 02:36:01
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Nam năm 2009

Bài mới trangvitgioi tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

11 Trả lời
2.616 Lượt xem
Bài mới 07-05-2010 02:52:07
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Bắc năm 2008

Bài mới penguin tạo 10 năm trước,
Tác giả penguin tạo 10 năm trước

11 Trả lời
2.565 Lượt xem
Bài mới 07-05-2010 03:29:46
gửi bởi penguin
Báo cáo cưu mang 2007

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước

1 Trả lời
1.746 Lượt xem
Bài mới 10-05-2010 17:02:18
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ NTCM năm 2007

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước

0 Trả lời
1.672 Lượt xem
Bài mới 10-05-2010 17:08:52
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2008

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước « 1 2 »

21 Trả lời
4.443 Lượt xem
Bài mới 11-05-2010 18:04:07
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Bắc năm 2009

Bài mới penguin tạo 10 năm trước,
Tác giả penguin tạo 10 năm trước « 1 2 »

15 Trả lời
3.937 Lượt xem
Bài mới 14-05-2010 02:44:43
gửi bởi penguin
Báo cáo quỹ NTCM năm 2008

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước

4 Trả lời
1.744 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:11:00
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ NTCM năm 2009

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước

3 Trả lời
1.818 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:15:10
gửi bởi Tepty
Báo cáo tổng hợp cưu mang năm 2009

Bài mới Tepty tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước

2 Trả lời
1.807 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:36:59
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2009

Bài mới Tepty tạo 9 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 10 năm trước « 1 2 »

23 Trả lời
4.925 Lượt xem
Bài mới 13-08-2010 11:56:11
gửi bởi Tepty
Báo Cáo Quỹ Quán Cơm 2000 MN Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước « 1 2 »

17 Trả lời
7.331 Lượt xem
Bài mới 08-01-2011 23:31:55
gửi bởi Tieuhuongduong
Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm 2 000đ Sài Gòn Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 9 năm trước

6 Trả lời
2.559 Lượt xem
Bài mới 08-01-2011 23:41:20
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Qũy Quán Cơm Cần Thơ Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 9 năm trước

1 Trả lời
1.544 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 23:01:05
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm Cần Thơ Năm 2010

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 9 năm trước

0 Trả lời
1.564 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 23:11:37
gửi bởi Tieuhuongduong
MOVED: Danh Sách CMTX

Bài mới oliu tạo 9 năm trước,
Tác giả oliu tạo 9 năm trước

0 Trả lời
0 Lượt xem
Bài mới 24-01-2011 21:03:20
gửi bởi oliu
Báo cáo thu chi c/t cơm BN nghèo Quảng Nam 2010

Bài mới trangvitgioi tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 9 năm trước

1 Trả lời
1.749 Lượt xem
Bài mới 26-01-2011 11:38:01
gửi bởi trangvitgioi