Tin chung


  TẾT AN LÀNH - XUÂN AN YÊN
NĂM MỚI AN KHANG


Cùng Người Tôi Cưu Mang nuôi trồng lòng Nhân Ái
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tin chung


  TẾT AN LÀNH - XUÂN AN YÊN
NĂM MỚI AN KHANG


Cùng Người Tôi Cưu Mang nuôi trồng lòng Nhân Ái
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 12597 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #76 vào: 04-11-2022 11:26:08
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 04/10/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 800,000đ.
Ngày 18/10/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #75 vào: 20-09-2022 18:57:34
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 12/9/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 900,000đ.
Ngày 16/9/22:
- Nhập lại quỹ tiền tạm ứng đi chợ: 10,000,000đ.
Ngày 19/9/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #74 vào: 27-08-2022 14:22:32
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 08/8/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 1,000,000đ.
Ngày 19/8/22:
- Chị Nguyen Thi Lan Huong ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 22/8/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #73 vào: 01-08-2022 19:32:47
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 2,400,000đ.
Ngày 20/7/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #72 vào: 06-07-2022 13:47:49
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 21/6/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #71 vào: 05-06-2022 14:25:35
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 23/5/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6: 500,000đ.
Ngày 02/6/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #70 vào: 19-05-2022 14:38:00
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 05/5/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #69 vào: 04-05-2022 13:15:40
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 19/4/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5: 500,000đ.
- Chị Phan Thị Dung ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Tung nguyen, Ha Đao


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #68 vào: 13-04-2022 19:43:01
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 06/4/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #67 vào: 01-04-2022 14:10:46
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 27/3/22:
- Giang Dao - Ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #66 vào: 26-03-2022 15:35:14
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 09/3/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 900,000đ.
Ngày 21/3/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #65 vào: 24-02-2022 20:29:43
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 21/02/22:
- Chị Nguyên Thị Dieu Huyen CMTX T3/22 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #64 vào: 14-02-2022 19:43:09
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 10/02/22:
- Chị Do Kim Ngan ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 11/02/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #63 vào: 04-03-2021 09:55:05
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/3/21:
- Cô Phúc , Chị Hương CMTX T3,4/21: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #62 vào: 06-01-2021 10:55:08
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/01/21:
- Cô Phúc , Chị Hương CMTX T01,02/21: 2,000,000đ.
Ngày 04/01/21:
- Nhóm Nguyễn Việt Hoa CMTX Năm 2021 : 2,400,000đ.
Ngày 05/01/21:
- Anh(chị) Giang Dao ban Nguyễn Việt Hoa ủng hộ KTX : 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Tung nguyen