Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo A LƯỚI- HUẾ - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 7079 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #29 vào: 13-06-2024 13:54:09
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 03/6/2024:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 800,000đ.
- Chị Pham Diem Ni ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 08/6/24:
- TTAN TriThucVang  ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 11/6/24:
- A/c AY ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #28 vào: 26-05-2024 13:15:50
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 08/5/2024:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 200,000đ.
Ngày 15/5/24:
- Chị Phan Thi Xuan ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 16/5/24:
- Em Ngoc Mei va nha hao tam ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #27 vào: 12-04-2024 13:44:37
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 02/4/2024:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 1,000,000đ.
Ngày 04/4/24:
- Chị Thu Nhi ủng hộ KTX: 400,000đ.
Ngày 05/4/24:
- Cô Hồng CMTX T4,5,6/24: 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #26 vào: 23-03-2024 15:48:10
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 01/3/2024:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3/24: 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #25 vào: 29-02-2024 21:24:28
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 01/02/2024:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02/24: 2,000,000đ.
Ngày 25/02/24:
- Chị Thu Nhi CMTX T02: 400,000đ.
Ngày 29/02/24:
- Chị Nguyen Thi Lanh ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 07-03-2024 14:53:03 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #24 vào: 27-01-2024 19:24:43
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 02/01/2024:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01/24: 3,400,000đ.
Ngày 05/01/24:
- Cô Hồng CMTX T01,02,3/2024: 600,000đ.
Ngày 11/01/24:
- Hanh Duong & Giang Dao US ủng hộ KTX: 1,941,600đ.
Ngày 30/01/24:
- MTQ có số GD 43981.191715 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 10-05-2024 10:59:07 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #23 vào: 05-01-2024 10:24:31
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 25/12/23:
- Chị Thu Nhi và ban  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #22 vào: 08-12-2023 19:04:40
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 02/12/23:
- Anh(chị) AY CMTX T12: 200,000đ.
Ngày 04/12/23:
- Chị Tu Anh BVTW Huế  ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #21 vào: 02-12-2023 19:33:06
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 06/11/23:
- Anh(chị) AY CMTX T11: 200,000đ.
Ngày 26/11/23:
- Chị Thu Nhi và ban  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Ngày 27/11/23:
- MTQ quán cơm Saigon ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #20 vào: 06-11-2023 13:45:24
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 01/11/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 200,000đ.
Ngày 04/11/23:
- Anh ThaiDzuy ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Dinh Thi Hong Lam ủng hộ KTX: 200,000đ.
- A/C Nguyen Hoang Thanh ủng hộ KTX: 200,000đ.
- A/C Tran Phu Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Thino ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #19 vào: 25-10-2023 13:47:52
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 03/10/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 1,100,000đ.
Ngày 07/10/23:
- Anh (chị) AY CMTX T10: 200,000đ.
Ngày 09/10/23:
- Cô Hồng  CMTX T10,11,12/23: 600,000đ.
Ngày 10/10/23:
- Chị Hồng ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Dì Lành ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Cô Loan ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #18 vào: 16-09-2023 20:32:10
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 06/9/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 400,000đ.
Ngày 08/9/23:
- Anh (chị) AY CMTX T9: 200,000đ.
Ngày 13/9/23:
- E Simun CMTX 6 tuần: 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, Wendy Duong


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #17 vào: 04-09-2023 08:06:25
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 02/8/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 800,000đ.
Ngày 20/8/23:
- Anh TLC ủng hộ KTX: 510,000đ.
Ngày 28/8/23:
- Bạn Thu Nhi và bạn CMTX T8: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #16 vào: 03-08-2023 17:07:39
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 31/7/23:
- MTQ có số GD 467827.310723.100731 ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Chị Do Thi Thu Hue ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #15 vào: 26-07-2023 15:07:59
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 14/7/23:
- Cô Hồng CMTX T7,8,9/2023: 600,000đ.
Ngày 22/7/23: 
- Anh Vinh và ban Thu Nhi CMTX T7 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg