Tin chung:

Tin chung

HỖ TRỢ HỌC SINH BÁN TRÚ VÙNG CAO
TH & THCS CAO RĂM - CAO SƠN - LƯƠNG SƠN _ HOÀ BÌNH

Chuyên giúp đỡ những gia đình nghèo có người thân mất mà không đủ tiền lo hậu sự.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 4 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Anh Nam_ Hoàn cảnh CMTX mất vì ung thư _ cần giúp đỡ

Bài mới banbe6x tạo 10 tháng trước,
Tác giả Tran Ha tạo 11 tháng trước

5 Trả lời
505 Lượt xem
Bài mới 07-01-2021 22:42:45
gửi bởi banbe6x
BRVT- Anh Hùng- Hỗ trợ chi phí mai táng

Bài mới banbe6x tạo 4 năm trước,
Tác giả le phung tạo 4 năm trước

4 Trả lời
763 Lượt xem
Bài mới 16-08-2017 23:35:22
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Anh Lự - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 4 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 4 năm trước

9 Trả lời
1.574 Lượt xem
Bài mới 15-04-2017 05:56:34
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Anh Hoan - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

5 Trả lời
944 Lượt xem
Bài mới 13-12-2019 13:47:43
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Anh Khiêu - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới lathuvang tạo 4 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 4 năm trước

11 Trả lời
1.262 Lượt xem
Bài mới 30-06-2017 14:29:06
gửi bởi lathuvang
8 Trả lời
1.211 Lượt xem
Bài mới 09-12-2019 21:12:15
gửi bởi Lắng nghe lòng bạn
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Chị Bình - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

10 Trả lời
675 Lượt xem
Bài mới 02-11-2020 05:06:00
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Câm Xuyên) - Chị Thanh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 2 năm trước

7 Trả lời
1.119 Lượt xem
Bài mới 07-09-2019 05:33:28
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Em Cường - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới mongthuynavy1992 tạo 3 năm trước,
Tác giả mongthuynavy1992 tạo 3 năm trước

5 Trả lời
1.461 Lượt xem
Bài mới 27-08-2018 15:14:01
gửi bởi mongthuynavy1992
Hà Tĩnh (Can Lộc ) - Chị Hằng - Cần hồ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

11 Trả lời
752 Lượt xem
Bài mới 08-05-2020 07:39:04
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Kỳ Anh) - Anh Thiệu - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 1 năm trước,
Tác giả Lắng nghe lòng bạn tạo 1 năm trước

6 Trả lời
846 Lượt xem
Bài mới 07-01-2020 20:20:02
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh (Lộc Hà) - Cụ Phẩm - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

7 Trả lời
612 Lượt xem
Bài mới 15-05-2020 08:01:35
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (Thạch Hà) - Anh Sinh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 1 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 1 năm trước

6 Trả lời
746 Lượt xem
Bài mới 20-05-2020 10:09:42
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh (TP Hà Tĩnh) - Cháu Hoài Thu - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 2 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 2 năm trước

6 Trả lời
2.100 Lượt xem
Bài mới 18-04-2019 07:32:59
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh - Anh Hoàng Anh - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 3 năm trước,
Tác giả Kiều Oanh Nguyễn tạo 3 năm trước

9 Trả lời
1.742 Lượt xem
Bài mới 09-11-2018 14:19:53
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Hùng - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 4 năm trước,
Tác giả Tất Thành tạo 4 năm trước

9 Trả lời
1.000 Lượt xem
Bài mới 14-11-2017 19:52:13
gửi bởi banbe6x
Hà Tĩnh - Anh Lê Được - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 2 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 2 năm trước

3 Trả lời
1.795 Lượt xem
Bài mới 19-11-2019 11:09:39
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Quốc - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới VânKiêuSa tạo 3 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 3 năm trước

7 Trả lời
1.862 Lượt xem
Bài mới 11-08-2018 14:41:39
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Sơn cần hỗ trợ mai táng.

Bài mới VânKiêuSa tạo 4 tháng trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 5 tháng trước

6 Trả lời
716 Lượt xem
Bài mới 04-07-2021 07:52:25
gửi bởi VânKiêuSa
Hà Tĩnh - Anh Thành - Cần hỗ trợ mai táng

Bài mới banbe6x tạo 3 năm trước,
Tác giả VânKiêuSa tạo 3 năm trước

7 Trả lời
873 Lượt xem
Bài mới 09-01-2018 22:26:37
gửi bởi banbe6x