Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: Cập nhật chi phí Nồi cháo Quảng Trị năm 2016  (Đã xem 1594 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #11 vào: 15-02-2017 14:37:54
Dragonfly cập nhật chi phí tiền đi chợ nồi cháo Quảng Trị tháng 12/2016
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 3
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #10 vào: 18-12-2016 12:01:28
dragonfly cập nhật chi phí tiền nồi cháo tháng 11
TUẦN 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

TUẦN 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

TUẦN 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

TUẦN 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #9 vào: 11-11-2016 00:33:47
dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 10 của nồi cháo Quảng Trị
TUẦN 1
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 2
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 3
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 5
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #8 vào: 06-10-2016 03:19:22
Dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 8 & 9
THÁNG 8
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
THÁNG 9
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #7 vào: 02-08-2016 15:16:25
tiền đi chợ tháng 7 của nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 5

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #6 vào: 02-08-2016 15:14:01
dragon cập nhật tiền đi chợ Tháng 6/2016 nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 2
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 3
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #5 vào: 11-06-2016 11:17:10
dragonfly cập nhật tiền đi chợ tháng 5/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #4 vào: 12-05-2016 12:47:24
chi phí đi chợ tháng 4/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #3 vào: 12-05-2016 12:42:40
Tiền đi chợ tháng 3/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #2 vào: 12-05-2016 12:38:52
tiền đi chợ tháng 2
Tuần 1+2: nghỉ tết
Tuần 3

 Tuần 4

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.158
 • Thanked: 190 times
 • Thích 11
Trả lời #1 vào: 12-05-2016 11:51:31
dragon cập nhật chi phí đi chợ nồi cháo Quảng Trị Tháng 1/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5