Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
  5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tin chung

BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tác giả Chủ đề: Cập nhật chi phí Nồi cháo Quảng Trị năm 2016  (Đã xem 1182 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #11 vào: 15-02-2017 14:37:54
Dragonfly cập nhật chi phí tiền đi chợ nồi cháo Quảng Trị tháng 12/2016
Tuần 1

[attachment=4713]Thang12_tuan1.jpg[/attachment]
Tuần 2

[attachment=4714]Thang12_tuan2.jpg[/attachment]
Tuần 3
[attachment=4715]Thang12_tuan3.jpg[/attachment]
Tuần 4
[attachment=4716]Thang12_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #10 vào: 18-12-2016 12:01:28
dragonfly cập nhật chi phí tiền nồi cháo tháng 11
TUẦN 1

[attachment=4374]Thang11_tuan1.jpg[/attachment]

TUẦN 2

[attachment=4375]Thang11_tuan2.jpg[/attachment]

TUẦN 3

[attachment=4376]Thang11_tuan3.jpg[/attachment]

TUẦN 4

[attachment=4377]Thang11_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #9 vào: 11-11-2016 00:33:47
dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 10 của nồi cháo Quảng Trị
TUẦN 1
[attachment=4038]Thang10_tuan1.jpg[/attachment]
TUẦN 2
[attachment=4039]Thang10_tuan2.jpg[/attachment]
TUẦN 3
[attachment=4040]Thang10_tuan3.jpg[/attachment]
TUẦN 4
[attachment=4041]Thang10_tuan4.jpg[/attachment]
TUẦN 5
[attachment=4042]Thang10_tuan5.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #8 vào: 06-10-2016 03:19:22
Dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 8 & 9
THÁNG 8
Tuần 1

[attachment=3560]Thang8_tuan1.jpg[/attachment]

Tuần 2

[attachment=3561]Thang8_tuan2.jpg[/attachment]

Tuần 3

[attachment=3562]Thang8_tuan3.jpg[/attachment]

Tuần 4

[attachment=3563]Thang8_tuan4.jpg[/attachment]
THÁNG 9
Tuần 1

[attachment=3564]Thang9_tuan1.jpg[/attachment]

Tuần 2

[attachment=3565]Thang9_tuan2.jpg[/attachment]

Tuần 3

[attachment=3566]Thang9_tuan3.jpg[/attachment]

Tuần 4

[attachment=3567]Thang9_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #7 vào: 02-08-2016 15:16:25
tiền đi chợ tháng 7 của nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1

[attachment=2985]Thang7_tuan1.jpg[/attachment]
Tuần 2

[attachment=2986]Thang7_tuan2.jpg[/attachment]
Tuần 3

[attachment=2987]Thang7_tuan3.jpg[/attachment]
Tuần 4
[attachment=2988]Thang7_tuan4.jpg[/attachment]
Tuần 5

[attachment=2989]Thang7_tuan5.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #6 vào: 02-08-2016 15:14:01
dragon cập nhật tiền đi chợ Tháng 6/2016 nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1
[attachment=2981]Thang6_tuan1.jpg[/attachment]
Tuần 2
[attachment=2982]Thang6_tuan2.jpg[/attachment]
Tuần 3
[attachment=2983]Thang6_tuan3.jpg[/attachment]
Tuần 4
[attachment=2984]Thang6_tuan4.jpg[/attachment]Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #5 vào: 11-06-2016 11:17:10
dragonfly cập nhật tiền đi chợ tháng 5/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #4 vào: 12-05-2016 12:47:24
chi phí đi chợ tháng 4/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #3 vào: 12-05-2016 12:42:40
Tiền đi chợ tháng 3/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #2 vào: 12-05-2016 12:38:52
tiền đi chợ tháng 2
Tuần 1+2: nghỉ tết
Tuần 3

 Tuần 4Ngủ rồi dragonfly

 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • *****
 • Bài viết: 1.124
 • Khen tặng 11
  • Xem hồ sơ cá nhân
Trả lời #1 vào: 12-05-2016 11:51:31
dragon cập nhật chi phí đi chợ nồi cháo Quảng Trị Tháng 1/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5