Các hoàn cảnh có duyên với NTCM nay đã mất.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 1 Khách đang tham gia diễn đàn này.
TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Bé Chinh (1957-2019)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 4 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 4 năm trước

0 Trả lời
889 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 15:32:33
gửi bởi -TrườngGiang-
Quảng Trị - Nguyễn Thị Hảo - (1928 - 2018)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 5 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 5 năm trước

0 Trả lời
1.069 Lượt xem
Bài mới 02-07-2018 10:51:00
gửi bởi -TrườngGiang-
Quảng Trị - Anh Cương (1977 - 2015)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.262 Lượt xem
Bài mới 31-07-2017 10:55:16
gửi bởi -TrườngGiang-
Hà Tĩnh - Võ Chấn Phong (08/2017 - 10/2017)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.211 Lượt xem
Bài mới 11-10-2017 14:17:22
gửi bởi -TrườngGiang-
Hà Nội - Trần Thái Sơn (1982 - 2017)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.302 Lượt xem
Bài mới 26-07-2017 16:45:23
gửi bởi -TrườngGiang-
Huế - Bác Dục (? – 08/3/2020)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 4 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 4 năm trước

0 Trả lời
817 Lượt xem
Bài mới 07-04-2020 15:14:54
gửi bởi -TrườngGiang-
Vũng Tàu - Cụ Sáu Cơ - Mất Tháng 7/2017

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.079 Lượt xem
Bài mới 04-03-2018 16:40:08
gửi bởi -TrườngGiang-
Thái Bình - Bùi Khắc Huỳnh (1995 - 2010)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.607 Lượt xem
Bài mới 01-08-2017 10:35:33
gửi bởi -TrườngGiang-
Bà Rịa - Vũng Tàu - Phạm Thị Buông - Mất 2018

Bài mới -TrườngGiang- tạo 5 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 5 năm trước

0 Trả lời
1.222 Lượt xem
Bài mới 23-08-2018 08:05:24
gửi bởi -TrườngGiang-
Bà Rịa - Vũng Tàu - Trần Văn Độ (91 tuổi)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 4 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 4 năm trước

0 Trả lời
855 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 10:56:37
gửi bởi -TrườngGiang-
Nghệ An - Nguyễn Đình Tư - Mất 2018

Bài mới -TrườngGiang- tạo 5 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 5 năm trước

0 Trả lời
1.154 Lượt xem
Bài mới 08-05-2018 11:53:01
gửi bởi -TrườngGiang-
Nam Định - Đặng Thị Râng (Mất 2009)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.293 Lượt xem
Bài mới 27-07-2017 10:37:42
gửi bởi -TrườngGiang-
Phú Yên - Đặng Thị Hoa - Mất 2015

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.182 Lượt xem
Bài mới 11-10-2017 14:04:26
gửi bởi -TrườngGiang-
Hà Tĩnh - Đinh Thị Tuệ (1936 - 2018)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 5 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 5 năm trước

0 Trả lời
4.139 Lượt xem
Bài mới 14-11-2018 20:41:05
gửi bởi -TrườngGiang-
Bình Thuận - Nguyễn Văn Minh (Mất năm 2012)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 4 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 4 năm trước

0 Trả lời
2.573 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 19:50:10
gửi bởi -TrườngGiang-
Hà Nam - Nguyễn Thị Hồng (1962 - 2018)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 5 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 5 năm trước

0 Trả lời
1.096 Lượt xem
Bài mới 12-07-2018 21:32:04
gửi bởi -TrườngGiang-
Đồng Nai - Bác Côn (Trầm Ca) - Mất 2013

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.350 Lượt xem
Bài mới 31-07-2017 14:02:43
gửi bởi -TrườngGiang-
Nghệ An - Lâm Thị Bích Thủy - (1994 - 2017)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 5 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 5 năm trước

0 Trả lời
1.083 Lượt xem
Bài mới 23-04-2018 09:40:14
gửi bởi -TrườngGiang-
Nam Định - Trần Văn Hoàng (Mất 2011)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 6 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 6 năm trước

0 Trả lời
1.366 Lượt xem
Bài mới 27-07-2017 10:08:41
gửi bởi -TrườngGiang-
Sơn La - Cầm Văn Thin (31 tuổi)

Bài mới -TrườngGiang- tạo 4 năm trước,
Tác giả -TrườngGiang- tạo 4 năm trước

0 Trả lời
685 Lượt xem
Bài mới 11-04-2020 10:36:45
gửi bởi -TrườngGiang-