Tác giả Chủ đề: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 11870 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/3/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 600,000đ.
Ngày 13/3/24:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T3: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/02/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 2,000,000đ.
Ngày 05/02/24:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T02: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 02/01/24:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 2,500,000đ.
Ngày 11/01/24:
- Chị Thao Anh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 15/01/24:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T01: 500,000đ.
- Anh Le Huu Phuc ủng hộ KTX: 3,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Lắng nghe lòng bạn, Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 16/12/23:

- Chị Nguyen Thi Ngoc Anh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 17/12/23:
- Quỹ NC miền Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
Ngày 18/12/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T12: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.


Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 02/12/23:

- Chị Nguyen Thi Ngoc Anh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 11/12/23:
- MTQ có số GD 198468.111223.062757 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn, Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 07/11/23:

- Quỹ NC miền Nam hỗ trợ kinh phí hoạt động: 5,000,000đ.
Ngày 13/11/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/11/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Lắng nghe lòng bạn, Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 23/10/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn, Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 03/10/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 1,000,000đ.
Ngày 13/10/23:
- Chị Thao Anh 2k ủng hộ KTX: 250,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/9/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 300,000đ.
Ngày 18/9/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T9: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 24/8/23:
- Em Tien Dien (em chi thuong le) ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn em.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 02/8/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 800,000đ.
Ngày 17/8/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T8: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/7/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,000,000đ.
Ngày 07/7/23:
- MTQ có số GD 569362.070723.111807 ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 17/7/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T7: 500,000đ.
Ngày 23/7/23:
- Co Quyen Thay Svante Thay Tim Giáo viên tieng Duc ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/6/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 400,000đ.
Ngày 19/6/23:
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T6: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/5/23:
- MTQ có số Gd 352142.120523.091020 ủng hộ KTX: 666,666đ.
Ngày 15/5/23:
- Anh Truong Ba Hoang ủng hộ KTX (mua vật dụng): 100,000đ.
- Chị Le Thi Hien ủng hộ KTX (mua vật dụng): 100,000đ.
Ngày 19/5/23:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn