Tin chung


CẦN THÔNG TIN
XÁC MINH
Hãy bỏ chút thời gian giúp các hoàn cảnh khó khăn khu vực bạn sinh sống

Tin chung


CẦN THÔNG TIN
XÁC MINH
Hãy bỏ chút thời gian giúp các hoàn cảnh khó khăn khu vực bạn sinh sống

Tác giả Chủ đề: CƠM BV QUẢNG NAM - CẬP NHẬT ỦNG HỘ - 2017  (Đã xem 1944 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #10 vào: 30-10-2017 14:54:55
Qũy đã nhận được 1.000.000đ ủng hộ BV Lao Tam kỳ từ Viethuong.
Cảm ơn bạn.

 


Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #9 vào: 25-10-2017 09:29:38
Qũy đã nhận được
 Anh Từ Văn Sơn (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
và  Bác Bạch Hồng Thành (Q6 - TPHCM): 1,000,000đ.
từ lathuvang chuyển
Trân trọng cảm ơn.

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.174
 • Thanked: 4145 times
 • Thích 41
Trả lời #8 vào: 24-10-2017 11:31:36
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ của :
Ngày 21/10/2017 :
- Anh Từ Văn Sơn  (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX :  2,000,000đ.
Ngày 22/10/17 :
- Bác Bạch Hồng Thành (Q6 - TPHCM): 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #7 vào: 07-10-2017 10:48:06
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 4/10: Viethuong ủng hộ : 1.800.000đ
2. Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
3. Chị Hồng Hải ủng hộ: 3.000.000đ
4. Vietthuong CMTX: 1.000.000đ
Ủng hộ BV Duy Xuyên:
Ngày 02/10: Yu CMTX (9+10/2017): 1.000.000đ
Cảm ơn các bạn.

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.174
 • Thanked: 4145 times
 • Thích 41
Trả lời #6 vào: 13-09-2017 11:46:26
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ  :
Ngày 06/9/2017 :
- Chị Hồng Hải (P6-Q8- TPHCM) : 3,000,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #5 vào: 30-08-2017 15:26:04
Qúy đã nhận từ Meocon (Thocon trung chuyển)
 CMTX BV Tam Kỳ (Từ tháng 7-12/2017) : 3.600.000đ
Căm ơn bạn

 


Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #4 vào: 10-08-2017 17:19:34
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 29/6: Viethuong ủng hộ : 1.000.000đ
2. Ngày 04/8: Yu CMTX (Từ t4-8/2017): 2.500.000đ
Ủng hộ BV Duy Xuyên:
 Ngày 04/8: Yu CMTX (Từ t4-8/2017): 2.500.000đ
Cảm ơn các bạn.

 


Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #3 vào: 10-06-2017 16:27:27
Qũy đã nhận:
Ủng hộ BV Tam Kỳ:
1. Ngày 29/5: Lathuvang chuyển giúp(Thuy Duong, Minh Hung): 700.000đ
2. Ngày 31/5: Lathuvang chuyển giúp (Minh hùng): 200.000đ
3. Meocon CMTX(T1-6/2017): 3.600.000đ
Trân trọng cảm ơn các bạn.

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.174
 • Thanked: 4145 times
 • Thích 41
Trả lời #2 vào: 29-05-2017 12:49:22
Lathuvang vừa chuyển TK Linhthuc ủng hộ cơm Tam Kỳ của :
Ngày 09/4/2017 :
- Chị Phan Thị Thùy Dương (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/4/17 :
- Anh Tran Ngoc Minh Hung CMTX T4 : 200,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi linhthuc

Trả lời #1 vào: 26-05-2017 10:15:44
Qũy đã nhận ủng hộ:
Tháng 01/2017:
I. BV Lao Tam Kỳ
   1. Ngày 04/01: Lathuvang chuyển giúp (GD: 20161207732800): 200.000đ
   2. Ngày 17/01:Lathuvang chuyển giúp (GD:VNMB20170117691262): 200.000đ
   3. Ngày 17/01: Meocon chuyển từ T4-12/2016: 5.400.000đ
   4. Ngày 23/01:Lathuvang chuyển giúp g/đ anh Kỳ- Bình Chánh: 500.000đ

Tháng 02/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
   1. Ngày 20/02: Lathuvang chuyển giúp Võ Thị Ngọc Thúy và MTQ dấu tên: 2.200.000đ

Tháng 3/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
   1. Ngày 07/3: Lathuvang chuyển giúp (GD: VNMB20170303564516) :200.000đ
   2. Ngày 08/3: Yu CMTX T1,2,3: 1.500.000đ
   3. Ngày 29/3: Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ
II. BV Duy Xuyên:
   1. Ngày 08/3: Yu CMTX T1,2,3: 1.500.000đ

Tháng 4/2017
I. BV Lao Tam Kỳ:
   1. Ngày 29/4:Vietthuong ủng hộ: 1.000.000đ

Tháng 5/2017:
I. BV Lao Tam Kỳ
  1. Ngày 15/5: Violet chuyển từ T1-6: 1.800.000đ

Trân trọng cảm ơn.