Tin chung:

Tin chung


  SÀI GÒN - BỮA ĂN CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ MÙA COVID 2021
  BẾP NHÀ YÊU THƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí  (Đã xem 32925 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #136 vào: 05-11-2016 21:50:04
Chi phí T10 hai nồi cháo TĐ
Ngày 2/10/2016
-  Thịt.      10kg      600k
-  Bí đỏ     10kg       80k

Ngày 9/10/2016
-  Thịt       10kg.      600k
-   Bí đỏ.   10kg.        80k

Ngày 16/10/2016
-  Thịt.       10kg.      600k
-  Bí đỏ.     10kg.        80k

Ngày  23/10/2016
-   Thịt.       10kg.      600k
-   Bí đỏ.     10kg.      100k

Ngày 30/10/2016
-  Thịt.         10kg.      600k
-  Bí đỏ.       10kg.      120k

- Ga 2 bình : 1 bình 250k , 1 bình 280k
TC: 3990k

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #135 vào: 05-10-2016 21:04:14
Chi phí T9 hai nồi cháo TĐ
Ngày 4/9/2016
  - Thịt 10kg.   600k
  -  Bí đỏ 10kg 100k

Ngày 11/9/2016
  -  Thịt   10kg.  600k
  -  Bí đỏ. 10kg.   85k

Ngày 18/9/2016
  -  Thịt.    10kg.   600k
  -  Bí đỏ.   10kg.    85k

Ngày 25/8/2016
  -  Thịt.     10kg.    600k
  -  Bí đỏ.   10kg.      85k

TC: 2755k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.567
 • Thanked: 2062 times
 • Thích 41
Trả lời #134 vào: 18-09-2016 14:20:20
Chi phí T7/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 24/7/2016 :
- Hành lá (2.5kg) : 30,000đ.
- Ngò rí : 20,000đ.

Ngày 31/7/2016 :
- Hành lá (3kg) : 36,000đ.
- Taxi (5 chuyến / T7) : 250,000đ.

Chi phí T8/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 21/8/16 :
- Gas (1 bình) : 253,000đ.

Ngày 28/8/2016 :
- Taxi (4 chuyến / T8) : 240,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #133 vào: 10-09-2016 09:45:05
Chi phí T8 hai nồi cháo TĐ

Ngày   7/8/2016
Thịt.      10kg.       600k
Bí đỏ.    10kg.       100k

Ngày 14/8/2016
Thịt        10kg.        600k
Bí đỏ.     10kg.        100k

Ngày 21/8/2016
Thịt.        10kg.        600k
Bí đỏ.      10kg.        100k

Ngày 28/8/2016
Thịt.        5kg.          300k
Bí đỏ.     5 kg.          50k

Ga 1 bình. : 250k
Dao bào bí :  100k
Thớt 2 cái. :   150k

TC:   2950k

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #132 vào: 02-08-2016 13:51:40
Chi phí T7 hai nồi cháo thủ đức

Ngày   3/7/2016
Thịt      10kg.     600k
Bí đỏ.   10kg.     110k

Ngày 10/7/2016
Thịt.        10kg.     600k
Bí đỏ.      10kg.     110k

Ngày 17/7/2016
Thịt.         10kg.      600k
Bí đỏ.       10kg.      110k

Ngày 24/7/2016
Thịt.         10kg.      600k
Bí đỏ.       10kg.      100k

Ngày 31/7/2016
Thịt           10kg.       600k
Bí đỏ.        10kg.       100k

Ga 2 bình  : 530k
Găng tay 2 hộp :   130k
Ruột máy xay bí : 140

TC : 4330k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.567
 • Thanked: 2062 times
 • Thích 41
Trả lời #131 vào: 07-07-2016 15:12:30
Chi phí T5/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 01/5/2016 :
- Gas (1 bình) : 267,000đ.
- Hành lá (4kg) : 60,000đ.
- Bí đỏ (5kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 08/5/2016 :
- Hành lá (3kg) : 54,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 22/5/16 :
- Hành lá (5kg) : 50,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Ngò (0.5kg) : 12,500đ.
- Taxi : 57,000đ.

Ngày 29/5/2016 :
- Hành lá (2.5kg) : 35,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 100,000đ.
- Ngò rí (1,5kg) : 30,000đ.
- Taxi : 55,000đ.

Tổng cộng : 930,500đ.

Chi phí T6/2016 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 05/6/2016 :
- Hành lá (3kg) : 90,000đ.
- Bí đỏ (8.8kg) : 106,000đ.

Ngày 12/6/2016 :
- Ngò rí (3kg) : 60,000đ.
- Hành lá (1kg) : 32,000đ.
- Taxi : 52,000đ.

Ngày 19/6/16 :
- Bí đỏ (8kg) : 96,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 26/6/2016 :
- Hành lá (1kg) : 30,000đ.
- Gas (1 bình) :  271,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
 
Tổng cộng : 857,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #130 vào: 02-07-2016 20:33:01
Chi phí T6 hai nồi cháo TĐ

Ngày  5/6/2016
Thịt   10kg :  600k
Bí đỏ. 10kg : 140k

Ngày 12/6/2016
Thịt.      10kg  :   600k
Bí đỏ.    10kg  :   130k

Ngày  19/6/2016
Thịt       10kg   : 600k
Bí đỏ     10kg   : 130k

Ngày.   26/6/2016
Thịt.       10kg   :  600k
Bí đỏ      10kg   :  130k

TC  :   2930k

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #129 vào: 02-06-2016 17:12:11
Chi phí T5 hai nồi cháo TĐ

Ngày  1/5/2016
  -   Thịt    : 5kg  : 300k
  -   Bí đỏ. : 5kg. : 65k

Ngày   8/5/2016
-   Thịt    : 10kg   :  600k
-    Bí đỏ : 10kg   : 130k

Ngày.   15/5/2016
-    Thịt    : 10kg   : 600k
-    Bí đỏ  : 10kg   : 150k

Ngày     22/5/2016
-    Thịt.    : 10kg.   : 600k
-     Bí đỏ  : 10kg    : 160k

Ngày.     29/5/2016
-     Thịt    : 10kg    : 600k
-     Bí đỏ  : 10kg    : 140k

Ga : 2 bình  525k

Tổng cộng   : 3870k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.567
 • Thanked: 2062 times
 • Thích 41
Trả lời #128 vào: 05-05-2016 14:42:39
Chi phí T4/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 03/4/2016 :
- Hành lá (3kg) : 60,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 70,000đ.

Ngày 10/4/2016 :
- Hành lá (3kg) : 36,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 17/4/16 :
- Hành lá (3,5kg) : 28,000đ.
- Cà rốt (5kg) : 30,000đ.
- Củ cải (5kg) : 15,000đ.
- Ngò (1kg) : 20,000đ.

Ngày 24/4/2016 :
- Hành lá (4kg) : 48,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 532,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #127 vào: 29-04-2016 15:02:26
Chi phí T4 hai nồi cháo TĐ

Ngày 3/4/2016
-   Thịt 10kg.     : 600k
-    Bí đỏ 10kg   : 120k

Ngày 10/4/206
-   Thịt  5kg      : 300k
-    Bí đỏ 5kg    : 70k

Ngày 17/4/2016
-     Thịt.  10kg   : 600k
-     Bí đỏ. 10kg  : 140k

Ngày 24/4/2016
-      Thịt  10kg    : 600k
-      Bí đỏ 10kg   : 140k

- Ga 2 bình :    560k
- Tạp dề 2 cái : 80k
- khăn lau 10 cái : 120k

Tổng cộng : 3330k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.567
 • Thanked: 2062 times
 • Thích 41
Trả lời #126 vào: 31-03-2016 17:54:43
Chi phí T3/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 06/3/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Bí đỏ (8kg) : 64,000đ.
- Máy xay củ (1 cái) : 500,000đ.
- Máy xay đa năng (1 cái) : 999,000đ.

Ngày 13/3/2016 :
- Hành lá (2,5kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 5,000đ.
- Bí đỏ (4kg) : 40,000đ.
- Gas ( 1 bình) : 258,000đ.

Ngày 14/3/16 :
- Hổ trợ Quỹ Nồi cháo Quảng Bình : 5,000,000đ

Ngày 20/3/2016 :
- Hành lá (3kg) : 54,000đ.
- Cà rốt (8kg) : 64,000đ.

Ngày 27/3/2016 :
- Hành lá (2kg) : 44,000đ.
- Bí đỏ (8kg) : 80,000đ.

Tổng cộng : 7,233,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #125 vào: 29-03-2016 22:43:17
Chi phí T2 và T3 hai nồi cháo TĐ

Ngày 28/2/2016
-  Thịt   10kg   : 600k
-  Bí đỏ 10kg.  : 120k

Ngày 6/3/2016
-  Thịt    10kg.   : 600k
-   Bí đỏ  10kg   : 120k

Ngày 13/3/2016
-   Thịt     10kg   : 600k
-    Bí đỏ   10kg  : 120k

Ngày 20/3/2016
-    Thịt     10kg    : 600k
-     Bí đỏ.  10kg   : 120k

Ngày 27/3/2016
-     Thịt.     10kg.  : 600k
-     Bí đỏ.   10kg   : 120k

Ga 1 bình : 260k
Tổng cộng T2 và T3 : 3860k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.567
 • Thanked: 2062 times
 • Thích 41
Trả lời #124 vào: 08-03-2016 14:05:59
Chi phí T02/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 21/02/2016 :
- Thịt xay (9kg) : 450,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 100,000đ.
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.

Ngày 28/02/2016 :
- Hành lá (2,5kg) : 62,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 120,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Tổng cộng : 817,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.567
 • Thanked: 2062 times
 • Thích 41
Trả lời #123 vào: 04-02-2016 15:45:33
Chi phí T01/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 03/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Cà rốt (3kg) : 42,000đ.

Ngày 10/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Gas (1 bình) : 286,000đ.

Ngày 17/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò : 15,000đ.
- Taxi : 50,000đ.

Ngày 24/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 34,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 31/01/12016 :
- Hành lá (2kg) : 48,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Tổng cộng : 695,000đ. [/color]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #122 vào: 01-02-2016 15:18:17
Chi phí T1/2016 hai nồi cháo TĐ

Ngày 3/1/2016
-   Thịt   10kg : 600k
-   Bí đỏ 10kg : 120k

Ngày 10/1/2016
-   Thịt    10kg  : 600k
-   Bí đỏ  10kg. : 120k

Ngày 17/1/2016
-   Thịt    10kg.  : 600k
-   Bí đỏ  10kg.  : 100k

Ngày 24/1/2016
-   Thịt    10kg    : 600k
-   Bí đỏ  10kg.   : 100k

Ngày 31/1/2016
-    Thịt.   5kg    : 300k
-    Bí đỏ  5kg    : 50k

Găng tay : 2 hộp 120k
Khẩu trang : 2 họp 60k

Tổng Cộng :  3370k