Tin chung:

Tin chung

CÙNG NTCM
XÂY LÊN NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 35
Ea Bar - CưPui _ Krong Bông _ ĐăkLăk

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí  (Đã xem 30217 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #121 vào: 08-01-2016 13:20:07
Chi phí T12  Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 6/12/2015 :
- Hành lá  (3kg) : 75,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.

Ngày 13/12/2015 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 20/12/2015 :
- Bí đỏ (5kg) : 50,000đ.
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò : 20,000đ.

Ngày 27/12/2015 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
Tổng cộng : 350,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #120 vào: 03-01-2016 10:42:23
Chi phí T12 hai Nồi Cháo TĐ

Ngày 6/12/2015
Thịt   10kg.   : 600k
Bí đỏ 10kg    : 120k

Ngày 13/12/2015
Thịt    10kg.   : 600k
Bí đỏ  10kg.   : 120k

Ngày 20/12/2015
Thịt.   10kg     : 600k
Bí đỏ  10kg     : 120k

Ngày 27/12/2015
Thịt.    10kg.    : 600k
Bí đỏ   10kg     : 120k

Ga 2 bình : 1 bình 305k, 1 bình 240k
Tiêu 1kg   : 100k
Bột canh 1 thùng/50goi : 140k

TC  : 3665k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #119 vào: 09-12-2015 13:27:43
Chi phí T11 NC Gia Định :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #118 vào: 02-12-2015 15:09:20
Chi phí T11 hai nồi cháo TĐ

 Ngày 1/11/2015
Thịt  10kg. : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ngày 8/11/2015
Thịt  10kg   : 600k
Bí đỏ 10kg. : 100k

Ngày 15/11/2015
Thịt 10kg   : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ngày 22/11/2015
Thịt 10kg. : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ngày 29/11/2015
Thịt 10kg  : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ga 1 bình 280k
TC : 3780k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #117 vào: 30-11-2015 13:32:53
Chi phí Tháng 9,10 /2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #116 vào: 29-10-2015 15:13:33
Chi phí T10 hai nồi cháo TĐ

Ngày 4/10/205
Thịt  10kg    : 600k
Bí đỏ 10kg   : 100k

Ngày 11/10/2015
Thịt   10kg    : 600k
Bí đỏ 10kg    : 100k

Ngày 18/10/2015
Thịt   10kg.    : 600k
Bí đỏ  10kg.   : 100k

Ngày 25/10/2015
Thịt   10kg.     : 600k
Bí đỏ. 10kg.    : 100k

TC: 2800k

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #115 vào: 02-10-2015 18:53:48
Chi phí T9 hai nồi cháo TĐ

Ngày 6/9/2015
  Thịt 10kg    : 600k
  Bí đỏ 10kg  : 100k

Ngày 13/9/2015
  Thịt 10kg.    : 600k
  Bí đỏ 11kg.  :  110k

Ngày 20/9/2015
   Thịt 10kg.   : 600k
   Bí đỏ. 10k.  100k

Ngày 27/9/2015
  Thịt 10kg.     : 600k
   Bí đỏ 10kg.  : 100k

Ga 2 binh: 1 bình 245k, 1 bình 270k
Xe đẩy nồi cháo 1 chiếc : 1145k

TC : 4470k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #114 vào: 12-09-2015 03:57:12
Chi phí Tháng 8 /2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #113 vào: 01-09-2015 13:59:56
Chi phí T8 hai nồi cháo TĐ

Ngày 2/8/2015
 - Thịt 10kg : 600k
 - Bí  11kg   : 168k

Ngày 9/8/2015
 - Thịt 10kg : 600k
 - Bí. 13kg.  : 143k

Ngày 16/8/2015
 - Thịt  10kg : 600k
 - Bí  10.5kg : 125k

Ngày 23/8/2015
 - Thịt   10kg :  600k
 - Bí.    10kg. :  120k

Ngày 30/8/2015
 - Thịt 10kg   : 600k
 - Bí.   10kg   :  120k

Ga 2 bình : 1 bình 280k, 1 bình 255k
Khẩu trang 2 hộp 50k
Gang tay 2 hộp 130k

TC : 4391k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #112 vào: 21-08-2015 01:25:28
Chi phí Tháng 7 /2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #111 vào: 29-07-2015 12:16:26
PhaLe cập nhật chi phí T7 hai nồi cháo Thủ Đức:

1- Ngày 5.7.2015 :
         Thịt xay 10 kg :   600 k
          Bí đỏ    16 kg :    192 k
          Cà rốt     4 kg :      48 k
                   
2 – Ngày 12.7..2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      14 Kg :   196 k
         Ca rốt       6 Kg  :    72 k
                     
3 – Ngày 19.7.2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      18 Kg :   252 k
         Cà rốt       6 Kg  :    72 k
                     
 4 -  Ngày 26.7.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 k
       Bí đỏ      14 Kg    : 196 k
       Cà rốt       6 Kg    :   72 k
                     
 Ly nhựa + muỗng  200  cái : 88  K .
 

TỔNG CỘNG :  3588k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #110 vào: 08-07-2015 21:40:10
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 6/2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #109 vào: 03-07-2015 12:27:34
Cập nhật chi phí T6 hai nồi cháo tại Thủ Đức:

1- Ngày 7.6.2015 :
         Thịt xay 10 kg :   600 k
          Bí đỏ    15 kg :    120 k
                   
2 – Ngày 14.6..2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      17 Kg :   136 k
                   
3 – Ngày 21.6.2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      17 Kg :   170 k
                     
 4 -  Ngày 28.6.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 K
       Bí đỏ      12 Kg    : 120 k
       Cà rốt       4 kg.    : 20k          

 Ga 1 bình : 295k
 Ly nhựa + muỗng  200  cái : 72k
 Bột canh : 2 thùng/100g : 300k
Tổng cộng:  3633k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.416
 • Thanked: 1448 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #108 vào: 09-06-2015 14:37:05
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 5/2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #107 vào: 01-06-2015 13:42:52
CẬP NHẬT CHI PHI T5 HAI NỒI CHÁO TẠI THỦ ĐỨC:
1- Ngày 3.5..2015 :
         Thịt xay 10 kg : 600 K
          Bí đỏ    17 kg :  136 K
2 – Ngày 10.5.2015 :
         Thịt xay 10 Kg : 600 K
         Bí đỏ      17 Kg : 136 K
3 – Ngày 17.5.2015 :
         Thịt xay 10 Kg : 600 K
         Bí đỏ      15 Kg : 120 K
 4 -  Ngày 24.5.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 K
       Bí đỏ      17 Kg    : 136 K
5 -  Ngày 31.5.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 K
       Bí đỏ      16 Kg    : 128 K
Chi thêm : Ga 2 bình : 560k
 Ly nhựa + muỗng  250 cái : 119  K .
TỔNG CỘNG : 4335k !