Tin chung:

 • TIN BUỒN
     Nhóm từ thiện NTCM Xin Chia Buồn Cùng Gia Đình Thành Viên Khánh Ly

Tin chung

TIN BUỒN
   Nhóm từ thiện NTCM Xin Chia Buồn Cùng Gia Đình Thành Viên Khánh Ly

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí  (Đã xem 29396 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #136 vào: 05-11-2016 21:50:04
Chi phí T10 hai nồi cháo TĐ
Ngày 2/10/2016
-  Thịt.      10kg      600k
-  Bí đỏ     10kg       80k

Ngày 9/10/2016
-  Thịt       10kg.      600k
-   Bí đỏ.   10kg.        80k

Ngày 16/10/2016
-  Thịt.       10kg.      600k
-  Bí đỏ.     10kg.        80k

Ngày  23/10/2016
-   Thịt.       10kg.      600k
-   Bí đỏ.     10kg.      100k

Ngày 30/10/2016
-  Thịt.         10kg.      600k
-  Bí đỏ.       10kg.      120k

- Ga 2 bình : 1 bình 250k , 1 bình 280k
TC: 3990k

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #135 vào: 05-10-2016 21:04:14
Chi phí T9 hai nồi cháo TĐ
Ngày 4/9/2016
  - Thịt 10kg.   600k
  -  Bí đỏ 10kg 100k

Ngày 11/9/2016
  -  Thịt   10kg.  600k
  -  Bí đỏ. 10kg.   85k

Ngày 18/9/2016
  -  Thịt.    10kg.   600k
  -  Bí đỏ.   10kg.    85k

Ngày 25/8/2016
  -  Thịt.     10kg.    600k
  -  Bí đỏ.   10kg.      85k

TC: 2755k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #134 vào: 18-09-2016 14:20:20
Chi phí T7/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 24/7/2016 :
- Hành lá (2.5kg) : 30,000đ.
- Ngò rí : 20,000đ.

Ngày 31/7/2016 :
- Hành lá (3kg) : 36,000đ.
- Taxi (5 chuyến / T7) : 250,000đ.

Chi phí T8/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 21/8/16 :
- Gas (1 bình) : 253,000đ.

Ngày 28/8/2016 :
- Taxi (4 chuyến / T8) : 240,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #133 vào: 10-09-2016 09:45:05
Chi phí T8 hai nồi cháo TĐ

Ngày   7/8/2016
Thịt.      10kg.       600k
Bí đỏ.    10kg.       100k

Ngày 14/8/2016
Thịt        10kg.        600k
Bí đỏ.     10kg.        100k

Ngày 21/8/2016
Thịt.        10kg.        600k
Bí đỏ.      10kg.        100k

Ngày 28/8/2016
Thịt.        5kg.          300k
Bí đỏ.     5 kg.          50k

Ga 1 bình. : 250k
Dao bào bí :  100k
Thớt 2 cái. :   150k

TC:   2950k

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #132 vào: 02-08-2016 13:51:40
Chi phí T7 hai nồi cháo thủ đức

Ngày   3/7/2016
Thịt      10kg.     600k
Bí đỏ.   10kg.     110k

Ngày 10/7/2016
Thịt.        10kg.     600k
Bí đỏ.      10kg.     110k

Ngày 17/7/2016
Thịt.         10kg.      600k
Bí đỏ.       10kg.      110k

Ngày 24/7/2016
Thịt.         10kg.      600k
Bí đỏ.       10kg.      100k

Ngày 31/7/2016
Thịt           10kg.       600k
Bí đỏ.        10kg.       100k

Ga 2 bình  : 530k
Găng tay 2 hộp :   130k
Ruột máy xay bí : 140

TC : 4330k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #131 vào: 07-07-2016 15:12:30
Chi phí T5/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 01/5/2016 :
- Gas (1 bình) : 267,000đ.
- Hành lá (4kg) : 60,000đ.
- Bí đỏ (5kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 08/5/2016 :
- Hành lá (3kg) : 54,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 22/5/16 :
- Hành lá (5kg) : 50,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Ngò (0.5kg) : 12,500đ.
- Taxi : 57,000đ.

Ngày 29/5/2016 :
- Hành lá (2.5kg) : 35,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 100,000đ.
- Ngò rí (1,5kg) : 30,000đ.
- Taxi : 55,000đ.

Tổng cộng : 930,500đ.

Chi phí T6/2016 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 05/6/2016 :
- Hành lá (3kg) : 90,000đ.
- Bí đỏ (8.8kg) : 106,000đ.

Ngày 12/6/2016 :
- Ngò rí (3kg) : 60,000đ.
- Hành lá (1kg) : 32,000đ.
- Taxi : 52,000đ.

Ngày 19/6/16 :
- Bí đỏ (8kg) : 96,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 26/6/2016 :
- Hành lá (1kg) : 30,000đ.
- Gas (1 bình) :  271,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
 
Tổng cộng : 857,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #130 vào: 02-07-2016 20:33:01
Chi phí T6 hai nồi cháo TĐ

Ngày  5/6/2016
Thịt   10kg :  600k
Bí đỏ. 10kg : 140k

Ngày 12/6/2016
Thịt.      10kg  :   600k
Bí đỏ.    10kg  :   130k

Ngày  19/6/2016
Thịt       10kg   : 600k
Bí đỏ     10kg   : 130k

Ngày.   26/6/2016
Thịt.       10kg   :  600k
Bí đỏ      10kg   :  130k

TC  :   2930k

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #129 vào: 02-06-2016 17:12:11
Chi phí T5 hai nồi cháo TĐ

Ngày  1/5/2016
  -   Thịt    : 5kg  : 300k
  -   Bí đỏ. : 5kg. : 65k

Ngày   8/5/2016
-   Thịt    : 10kg   :  600k
-    Bí đỏ : 10kg   : 130k

Ngày.   15/5/2016
-    Thịt    : 10kg   : 600k
-    Bí đỏ  : 10kg   : 150k

Ngày     22/5/2016
-    Thịt.    : 10kg.   : 600k
-     Bí đỏ  : 10kg    : 160k

Ngày.     29/5/2016
-     Thịt    : 10kg    : 600k
-     Bí đỏ  : 10kg    : 140k

Ga : 2 bình  525k

Tổng cộng   : 3870k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #128 vào: 05-05-2016 14:42:39
Chi phí T4/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 03/4/2016 :
- Hành lá (3kg) : 60,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 70,000đ.

Ngày 10/4/2016 :
- Hành lá (3kg) : 36,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 17/4/16 :
- Hành lá (3,5kg) : 28,000đ.
- Cà rốt (5kg) : 30,000đ.
- Củ cải (5kg) : 15,000đ.
- Ngò (1kg) : 20,000đ.

Ngày 24/4/2016 :
- Hành lá (4kg) : 48,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 532,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #127 vào: 29-04-2016 15:02:26
Chi phí T4 hai nồi cháo TĐ

Ngày 3/4/2016
-   Thịt 10kg.     : 600k
-    Bí đỏ 10kg   : 120k

Ngày 10/4/206
-   Thịt  5kg      : 300k
-    Bí đỏ 5kg    : 70k

Ngày 17/4/2016
-     Thịt.  10kg   : 600k
-     Bí đỏ. 10kg  : 140k

Ngày 24/4/2016
-      Thịt  10kg    : 600k
-      Bí đỏ 10kg   : 140k

- Ga 2 bình :    560k
- Tạp dề 2 cái : 80k
- khăn lau 10 cái : 120k

Tổng cộng : 3330k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #126 vào: 31-03-2016 17:54:43
Chi phí T3/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 06/3/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Bí đỏ (8kg) : 64,000đ.
- Máy xay củ (1 cái) : 500,000đ.
- Máy xay đa năng (1 cái) : 999,000đ.

Ngày 13/3/2016 :
- Hành lá (2,5kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 5,000đ.
- Bí đỏ (4kg) : 40,000đ.
- Gas ( 1 bình) : 258,000đ.

Ngày 14/3/16 :
- Hổ trợ Quỹ Nồi cháo Quảng Bình : 5,000,000đ

Ngày 20/3/2016 :
- Hành lá (3kg) : 54,000đ.
- Cà rốt (8kg) : 64,000đ.

Ngày 27/3/2016 :
- Hành lá (2kg) : 44,000đ.
- Bí đỏ (8kg) : 80,000đ.

Tổng cộng : 7,233,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #125 vào: 29-03-2016 22:43:17
Chi phí T2 và T3 hai nồi cháo TĐ

Ngày 28/2/2016
-  Thịt   10kg   : 600k
-  Bí đỏ 10kg.  : 120k

Ngày 6/3/2016
-  Thịt    10kg.   : 600k
-   Bí đỏ  10kg   : 120k

Ngày 13/3/2016
-   Thịt     10kg   : 600k
-    Bí đỏ   10kg  : 120k

Ngày 20/3/2016
-    Thịt     10kg    : 600k
-     Bí đỏ.  10kg   : 120k

Ngày 27/3/2016
-     Thịt.     10kg.  : 600k
-     Bí đỏ.   10kg   : 120k

Ga 1 bình : 260k
Tổng cộng T2 và T3 : 3860k

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #124 vào: 08-03-2016 14:05:59
Chi phí T02/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 21/02/2016 :
- Thịt xay (9kg) : 450,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 100,000đ.
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.

Ngày 28/02/2016 :
- Hành lá (2,5kg) : 62,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 120,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Tổng cộng : 817,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #123 vào: 04-02-2016 15:45:33
Chi phí T01/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 03/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Cà rốt (3kg) : 42,000đ.

Ngày 10/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Gas (1 bình) : 286,000đ.

Ngày 17/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò : 15,000đ.
- Taxi : 50,000đ.

Ngày 24/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 34,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 31/01/12016 :
- Hành lá (2kg) : 48,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Tổng cộng : 695,000đ. [/color]

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #122 vào: 01-02-2016 15:18:17
Chi phí T1/2016 hai nồi cháo TĐ

Ngày 3/1/2016
-   Thịt   10kg : 600k
-   Bí đỏ 10kg : 120k

Ngày 10/1/2016
-   Thịt    10kg  : 600k
-   Bí đỏ  10kg. : 120k

Ngày 17/1/2016
-   Thịt    10kg.  : 600k
-   Bí đỏ  10kg.  : 100k

Ngày 24/1/2016
-   Thịt    10kg    : 600k
-   Bí đỏ  10kg.   : 100k

Ngày 31/1/2016
-    Thịt.   5kg    : 300k
-    Bí đỏ  5kg    : 50k

Găng tay : 2 hộp 120k
Khẩu trang : 2 họp 60k

Tổng Cộng :  3370k