Tin chung


LÌ XÌ CHO QUỸ NGƯỜI NGHÈO

Tài khoản: 1501 Ngân hàng MB
Tên chủ TK Hoàng Thị Quỳnh Trang

Tin chung


LÌ XÌ CHO QUỸ NGƯỜI NGHÈO

Tài khoản: 1501 Ngân hàng MB
Tên chủ TK Hoàng Thị Quỳnh Trang

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 57867 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #73 vào: 01-06-2012 09:13:08
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 21/5/12 :
- Anh Asian CMTX tháng 5 : 200,000đ.
Ngày 24/5/12 :
- Chị Đỗ Thúy Hà (P15-Q8)ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/5/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 6 : 500,000đ.
Ngày 31/5/12 :
- Chị Thanhtuyenvh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #72 vào: 23-05-2012 15:39:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam  của :
Ngày 08/5/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 5 : 100,000đ.
Ngày 17/5/12 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 5 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 5 : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Anh Tri Tue ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 18/5/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 5 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 5 : 500,000đ.
- Chị Tran Thi Phuong Thao ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #71 vào: 05-05-2012 09:53:20
Lathuvang đã nhận ủng hộcho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/5/12 :
- Anh Minz807 ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 04/5/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #70 vào: 29-04-2012 20:54:13
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/4/12 :
- Anh Asian CMTX tháng 3,4 : 400,000đ.
Ngày 29/4/12 :
- Chị Tiquavn CMTX tháng 5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #69 vào: 24-04-2012 23:49:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 20/4/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 4 : 400,000đ.
Ngày 24/4/12 :
- Chú Sáu (Tây Ninh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #68 vào: 14-04-2012 14:58:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Miền Nam của :
Ngày 11/4/12 :
- Anh Trexanh và Tila ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 4 : 100,000đ.
- Chị Trần Thị Kim Khánh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 13/4/12 :
- Anh(chị)Prune/Nguyễn Phước Vân ủng hộ KTX : 250,000đ.
Ngày 14/4/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Tiger

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 783
 • Thanked: 43 times
 • Thích 1
Trả lời #67 vào: 11-04-2012 23:58:38
Ngày 8/4/2012.
Trần Thị Kim Khánh ủng hộ nồi cháo miền Nam 100 000đ.
Tiger sẽ chuyển cho thủ quỹ lathuvang.

Xin cảm ơn sự chung tay của cô!

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #66 vào: 28-03-2012 08:57:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/3/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 20/3/12 :
-Chị Lâm Thị Liễu,Anh Lâm Quang Ứng ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 23/3/12 :
- Anh(chị) Meo04 ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #65 vào: 17-03-2012 14:38:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/3/12 :
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #64 vào: 14-03-2012 10:51:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 09/3/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Ngày 12/3/12 :
- Chị Le Dao Diem Thu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/3/12 :
- Anh chị Ng Đức Hào, Ng Hải Yến,Tấn Dương, Hoài Phương ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh chị Ng Thị Quyên, Cao Thế Lịch,Tố Quyên, Thế Anh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #63 vào: 09-03-2012 11:01:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 05/3/12:
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 08/3/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #62 vào: 27-02-2012 10:16:40
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 22/02/12 :
- Ms Mimilam (Úc) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
- Hội quán Gây mê hồi sức ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 24/02/12 :
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 02 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 02 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon- \\\"Than Huu\\\" CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Tiger

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 783
 • Thanked: 43 times
 • Thích 1
Trả lời #61 vào: 24-02-2012 18:04:03
Chào cả nhà!
Ngày 20/2/2012 Tiger đã nhận 3 000 000vnd từ Ms Mimilan (ở Australia) ủng hộ cho chi phí nồi cháo bệnh viện nhân dân Gia Định.
Tiger đã chuyển cho thủ quỹ Lathuvang.
Cảm ơn sự đóng góp của cô, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới cô cùng gia đình!

Thân mến!

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #60 vào: 23-02-2012 21:29:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 12/02/12 :
- Chị Phạm Thị Minh Hoàng ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 20/02/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Ngày 21/02/12 :
- VC Asian CMTX tháng 02 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #59 vào: 11-02-2012 21:44:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 07/02/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 2 : 100,000đ.
Ngày 09/02/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Lá thu vàng  không rơi