Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 40695 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #77 vào: 24-07-2012 09:15:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/7/12 :
- Chị tthuy44 ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 7 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 7 : 500,000đ.
Ngày 20/7/12 :
- Gia đình ông Le Thanh Loi ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #76 vào: 17-07-2012 22:01:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/7/12 :
- Chị Nguyễn Hồng Đức (P Bến Thành -Q1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Chị Lê Thị Út, Nguyễn Thị Minh (P Bến Thành -Q1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 02/7/12 :
- Chị Pham Huynh Bao Khanh CMTX tháng 7 : 500,000đ.
Ngày 08/7/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 7 : 500,000đ.
Ngày 09/7/12 :
- Chị Tran Thi Phuong Thao ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Tran Thanh Tuyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 7 : 100,000đ.
Ngày 12/7/12 :
- Anh Quynhtuan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 13/7/12 :
- Anh TuKhong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 15/7/12 :
- Chị Đặng Thị Kim Liên (P5- Bình Thạnh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #75 vào: 27-06-2012 19:16:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 18/6/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 6 : 100,000đ.
Ngày 19/6/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 6 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 6 : 500,000đ.
Ngày 20/6/12 :
- Chị hhquang CMTX tháng 1---> tháng 6 : 1,200,000đ.
Ngày 27/6/12 :
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 6 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 6 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 6 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon CMTX tháng 6 : 1,000,000đ.
- Anh Le Tri Tue CMTX tháng 6 : 200,000đ.
- Anh Dang Huu Tung ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #74 vào: 17-06-2012 15:35:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 04/6/12 :
- Chị Hương ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 12/6/12 :
- Chị Pepsi07 ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 16/6/12 :
- Anh (chị) Lgndd ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 17/6/12 :
- Anh (chị) DATME & bạn ủng hộ KTX : 1,464,190đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #73 vào: 01-06-2012 09:13:08
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 21/5/12 :
- Anh Asian CMTX tháng 5 : 200,000đ.
Ngày 24/5/12 :
- Chị Đỗ Thúy Hà (P15-Q8)ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/5/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 6 : 500,000đ.
Ngày 31/5/12 :
- Chị Thanhtuyenvh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #72 vào: 23-05-2012 15:39:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam  của :
Ngày 08/5/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 5 : 100,000đ.
Ngày 17/5/12 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 5 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 5 : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Anh Tri Tue ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 18/5/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 5 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 5 : 500,000đ.
- Chị Tran Thi Phuong Thao ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #71 vào: 05-05-2012 09:53:20
Lathuvang đã nhận ủng hộcho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/5/12 :
- Anh Minz807 ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 04/5/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #70 vào: 29-04-2012 20:54:13
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/4/12 :
- Anh Asian CMTX tháng 3,4 : 400,000đ.
Ngày 29/4/12 :
- Chị Tiquavn CMTX tháng 5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #69 vào: 24-04-2012 23:49:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 20/4/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 4 : 400,000đ.
Ngày 24/4/12 :
- Chú Sáu (Tây Ninh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #68 vào: 14-04-2012 14:58:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Miền Nam của :
Ngày 11/4/12 :
- Anh Trexanh và Tila ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 4 : 100,000đ.
- Chị Trần Thị Kim Khánh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 13/4/12 :
- Anh(chị)Prune/Nguyễn Phước Vân ủng hộ KTX : 250,000đ.
Ngày 14/4/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Tiger

 • CHIẾN BINH NTCM
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ***
 • Bài viết: 777
 • Thanked: 17 times
 • Khen tặng 1
Trả lời #67 vào: 11-04-2012 23:58:38
Ngày 8/4/2012.
Trần Thị Kim Khánh ủng hộ nồi cháo miền Nam 100 000đ.
Tiger sẽ chuyển cho thủ quỹ lathuvang.

Xin cảm ơn sự chung tay của cô!

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #66 vào: 28-03-2012 08:57:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/3/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 20/3/12 :
-Chị Lâm Thị Liễu,Anh Lâm Quang Ứng ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 23/3/12 :
- Anh(chị) Meo04 ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #65 vào: 17-03-2012 14:38:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/3/12 :
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #64 vào: 14-03-2012 10:51:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 09/3/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Ngày 12/3/12 :
- Chị Le Dao Diem Thu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/3/12 :
- Anh chị Ng Đức Hào, Ng Hải Yến,Tấn Dương, Hoài Phương ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh chị Ng Thị Quyên, Cao Thế Lịch,Tố Quyên, Thế Anh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.332
 • Thanked: 1149 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #63 vào: 09-03-2012 11:01:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 05/3/12:
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 08/3/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Lá thu vàng  không rơi