Tác giả Chủ đề: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí  (Đã xem 55571 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #26 vào: 18-04-2012 10:31:09
Ngày 3/4/2012                     
                     
cá   12kg * 50.000   = 600.000đ
trứng   8 kg * 25.000   = 200.000đ
thịt xay0.5kg* 75.000   =  37.500đ
hành lá   1kg  * 14.000   =  14.000đ
chuối   20kg *   2.000   =  40.000đ
ớt trái   1.5kg* 25.000   =  37.500đ
cộng         = 929.000đ
                     
Ngày 5/4/2012                     

đậu khuôn 250 miếng * 900 = 225.000đ
cà chua      5kg   *  7000   =    35.000đ
nấm rơm      1kg   * 85.000=    85.000đ
chuối   20kg   * 2000   =    40.000đ
nước tương  10lít*10000   =    100.000đ
dao thái  2cái   * 50.000=    100.000đ
dao bào     3cái   * 35.000=    105.000đ
băng cá nhân 1hộp*20000   =    20.000đ
cộng   = 710.000đ

Ngày 7/4/2012                     

thịt   10kg   * 75.000  = 750.000đ
dưa cải   8kg   *  8.000  =  64.000đ
hành lá   0.5kg   * 14.000  =   7.000đ
chuối   20kg   *  2.000  =  40.000đ
hoá chất xử lý cống     =  50.000đ
hoá chất tẩy rửa     = 130.000đ
tiền nước tháng 4/2012     = 777.000đ
cộng          = 1.818.000đ
TỔNG CỘNG   3.457.000đ

 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #25 vào: 04-04-2012 10:55:14
Ngày 31/3/12 : chi lương tháng 3/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (14 buổi) : 840,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (14 buổi) : 840,000đ.
Tổng chi : 8,180,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #24 vào: 31-03-2012 18:19:00
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 27/3 đến 31/3/2012
                     
Ngày  27/3/2012                     
                     
chả cá    10kg   * 50.000 = 500.000đ
thịt xay0,5kg   * 75.000 =  37.500đ
hành lá   0,5kg   *  14000 =   7.000đ
chuối   20kg   *   2000 =  40.000đ
trứng   6kg   *  25000 = 150.000đ
   cộng   734.500   đ
Ngày 29/3/2012                     
                     
Thịt xay   10kg   * 75000   = 750.000đ
hành lá         0,5 kg   *14000   =   7.000đ
haành tỏi         =  40.000đ
chanh rau thơm         =  25.000đ
chuối           20kg   *2000   =  40.000đ
cộng         862.000   đ

Ngày  31/3/2012                     
                     
cá        10   kg   * 50000   = 500.000đ
hành lá       0,5   kg   * 14000   =   7.000đ
thịt xay    0,5   kg   * 77000   =  38.500đ
tỏi            =  20.000đ
chuối   20   kg   *  2000   =  40.000đ
cộng      605.500   đ
                     
tổng      2.202.000đồng

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #23 vào: 29-03-2012 08:28:24
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/3 đến 24/3/2012
Ngày 20/3/2012                     
                     
chả cá      10kg   * 50.000 = 500.000đ
thịt xay  0.5kg   * 77.000 =  38.500đ
hành lá     0.5kg   * 16.000 =   8.000đ
bí đao      20kg   *  6.000 =  120.000đ
chuối      20kg   *   2000 =  40.000đ
      Cộng =      706.500đ
                     
Ngày 22/3/2012                     
                     
Sả bào          3kg   *   16.000   = 48.000đ
đậu khuôn   220   miếng*   900   =198.000đ
đậu khuôn (mua thêm)50   miếng *   1000 = 50.000đ
hẹ       1bó`     * 10.000   =  10.000đ
giá         3   kg   *   8.000   =  24.000đ
giấy ăn        20   lốc  *   12.500   = 250.000đ
chuối        20   kg   *   2.000   =  40.000đ
nấm         1   kg   *   20.000   =  20.000đ
ớt            =  20.000đ
vệ sinh            =   8.000đ
điện thoại         = 197.400đ
           Cộng : 865400   đ

Ngày 24/3/2012                     

thịt vai   10.5kg   * 77.000 = 808.500đ
củ cải            10kg   *  5.500 =  55.000đ
hành lá       0.5   kg   * 14.000 =   7.000đ
chuối        20   kg   *   2000 =  40.000đ
điện             = 180.500đ
                          Cộng   =1.091.000đ
Tổng cộng: 2.662.900 đồng

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #22 vào: 19-03-2012 14:50:40
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/3 đến 17/3/2012

ngày 1/3/2012                     
thơm     5trái   *10000   =  50.000đ
thịt xay  0.5kg   *77000   =  38.500đ
hành lá   0.5kg   *12000   =    6000đ
chả cá      10kg   *50000   =  500.000đ
chuối      20kg   *2000   =   40.000đ
cộng   : 634.500   đ

ngày 3/3/2012                     
thịt xay   10.5kg   * 77000   = 808.500đ
dưa cải            5kg   *  7000   =  35.000đ
hành lá          1.5kg   * 10700   =  16.000đ
chuối           20kg   *  2000   =  40.000đ
cộng   899.500   đ

ngày 6/3/2012                     
nấm           1kg   * 80000   =  80.000đ
cá chua          5kg   *  6000   =  30.000đ
đậu khuôn   200   miếng   *   900   = 180.000đ
thịt vai       6kg   * 78000   = 468.000đ
chuối        20   kg   *  2000   =  40.000đ
cộng   : 798.000đ

ngày 8/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =   654.500đ
hành lá           0.5kg   * 12000   =     6.000đ
thịt ba chỉ   2.5kg   * 78000   =   195.000đ
cộng: 855.500 đ

ngày 10/3/2012                     
chả cá        10   kg   *  50000 =  500.000đ
thịt xay   0.5   kg   *  77000 =   38.500đ
hành lá      0.5   kg   *  12000 =    6.000đ
chuối       20   kg   *   2000 =    40.000đ
cước xe vận chuyển rau từ
Đức trọng -Đà lạt 3 chuyến  100.000đ
tiến nước tháng 3/2012       444.000đ
cộng: 1.128.500   đ

ngày 13/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =  654.500đ
hành lá           0.5kg   * 15000   =    7.500đ
chuối            20kg   *  2000   =    40.000đ
hoá chất              =   215.000đ
Cộng : 917.000đ

ngày 15/3/2012                     
sả bào          3kg   * 16000   = 48.000đ
hành lá       0.5   kg   * 14000   =  7.000đ
thịt xay    0.5   kg   * 77000   =  38.500đ
đậu phộng         =  50.000đ
chanh,rau thơm         =  21.000đ
chuối         20kg   *2000   =  40.000đ
thịt gà         14kg   *47000   =  658000đ
cộng : 862.500đ

ngày 17/3/2012                     
thịt vai   8.5kg   * 77000   =  654.500đ
dưa cải    8 kg   *  6500   =   52.000đ
hành lá          0.5kg   * 14000   =    7.000đ
chuối           20kg   *  2000   =    40.000đ
cộng: 753.500đ
Tổng cộng 6.849.000 đồng

 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #21 vào: 02-03-2012 09:56:39
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 28/02/12 :
- Phí vận chuyển Saigon - Đà lạt(dầu ăn, nc mắm, đường , bột canh ) : 145,000đ.
Ngày 29/02/12 :
- Chi lương tháng 02/2012 anh Phải : 4,000,000đ.
- ----------- nt ---------------- chị Thu Hồng : 1,300,000đ.
- ----------- nt ---------------- Chị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chi lương chị Ngọc Lan (9 buổi) : 450,000đ.
- Chi lương chị Ng Thị Dịu (5 buổi): 250,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #20 vào: 29-02-2012 15:31:50
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/02/2012 đến 28/02/2012

Ngày 21/2/2012                     
susu   30kg * 5000 =   150.000đ
sả bào    3kg *16000 =   48.000đ
hành lá   0.5kg*12000 =    6.000đ
đậu khuôn 200miếng*900 = 180.000 đ
chuối    10 kg * 2000 =   20.000 đ
cộng =   404.000đ

Ngày 23/2/2012                     
Thịt vai  8.5 kg * 77000 = 654.500 đ
sú     30 kg   *   4000 = 120.000 đ
dưa cải    6kg   *   7000 =  42.000 đ
hành lá     0.5 kg*  12000 =    6000 đ
cà chua     3kg   *   6000 =  18.000 đ
trứng gà    3kg   *  27000 =  81.000đ
Chuối      20kg   *   2000 =  40.000đ
Bưu điện       = 218,800đ
cộng          = 1.180.300đ

Ngày 25/2/2012                     
thịt xay    10kg * 77000 = 770.000 đ
cà chua        5kg *  6000 =   30.000 đ
đậu khuôn  220miếng * 900=  198.000 đ
chuối       20kg * 2000    =   40.000 đ
điện           =   16.500 đ
hoá chất rửa       =  150.000 đ
   Cộng             =  1.204.500   đ
Ngày 28/2/2012                     
thịt vai   10.5   kg * 77000 = 808.500 đ
củ cải        6  kg *  5000 =  30.000 đ
hành lá      0.5   kg * 12000 =   6.000 đ
chuối       20   kg *  2000 =  40.000 đ
tỏi + ớt+ nước màu      = 120.000 đ
cộng            =1.004.500đ
Tổng cộng 3.793.300 đồng

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #19 vào: 23-02-2012 08:15:34
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/02/2012 đến 18/02/2012
Ngày 14/2/2012                     
thịt    2kg  * 88000 = 176.000đ
thịt xay 0.5kg*   77000 =  38.500đ
cá cơm    5kg  *   45000 =  225.000đ
chuối   20kg  *   2000  =  40.000đ
          cộng    479.500đ
Ngày 16/2/2012                     
thịt xay   0.5kg   * 77000   = 38.500   đ
hành lá           0.5kg   * 12000   =  6.000   đ
sả             3kg   * 16000   = 48.000   đ
thịt vai    10kg   * 77000   =770.000   đ
đường, bột ngọt         = 40.000   đ
chuối            20kg   *  2000   = 40.000   đ
gaz           2bình   *1620000=3.240.000đ
           Cộng = 4.182.500đ   
Ngày 18/2/2012                     
thịt vai 6kg  * 77000 =   462000đ
susu   10kg  *   5000  =    50000đ
củ cải    3kg  *   8000  =    24000đ
chuối   10kg  *   2000  =    20000đ
         Cộng 556.000đ
Tổng cộng = 5.218.000 đồng

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #18 vào: 15-02-2012 15:46:21
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 9/2/2012 và  11/2/2012
Ngày 9/2/2012                     
thịt heo   5kg   * 77000   = 385.000đ
hành lá      1kg   * 10000   =  10.000đ
đậu khuôn 200 miếng* 900= 180.000đ
chuối     20kg   * 2000   =  40.000đ
đường, bột ngọt      =  45.000đ
ớt trái         =  20.000đ
nước T12      =  96.000đ
cộng         = 776.000đ
Ngày 11/2/2012                     
thịt heo    6kg   *77000   = 462.000đ
dưa cải     3kg   *15000   =  45.000đ
thịt heo xay 0.3kg *66666 = 20.000đ
hành lá      0.5kg *10000 =  5.000đ
chuối        20   kg * 2000 = 40.000đ
điện thoại T12/2011    =  198.500đ
Tiền nước T1/2012    =  696.000đ
tiến điện tháng 1/2012    =  138.000đ
cộng           1604.500đ
Tổng cộng 2.380.500 đồng

 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #17 vào: 18-01-2012 18:49:39
Chi phí qc Đà Lạt :
Ngày 12/01/12 :
- Chi lương tháng 13/2011 anh Ghedondl : 667,000đ.
- ------------- nt ------------------ Chị Hồng : 217,000đ.
- ------------- nt  ----------------- Chị Kiêm : 83,000đ.
Ngày 18/01/12 :
- Chi lương tháng 01/12 anh Ghedondl : 4,000,000đ,

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #16 vào: 04-01-2012 23:28:56
Chi lương tháng 10/2011 (từ ngày 22/10 đến 31/10/2011):
- Anh Nguyễn Văn Phải (8 ngày): 1,232,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thu Hồng (5 buổi): 500,000đ.

Chi lương tháng 12/2011 :
- Anh Ng Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,300,000đ.
- Chị Lê thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (11 buổi): 550,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (13 buổi): 650,000đ.
Tổng chi : 9,232,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #15 vào: 04-01-2012 15:44:28
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 27/12/2011 đến 03/01/2012

Ngày 27/12/2011                     
                     
thịt heo  10kg   * 78,000 = 780,000đồng
sả bào      3kg   *16,000    =  48,000đồng
hành lá      1kg   *10,000    =  10,000đồng
tỏi      1kg   *40,000    =  40,000đồng
hành hương 1kg   *30,000    =  30,000đồng
mắm ruốt   2kg   *30,000    =  60,000đồng
chuối     40kg   * 2,000    =  80,000đồng
trứng      4kg   *32,000    = 128,000đồng
cải thảo   7kg   * 8,000    =  56,000đồng
nước rửa chén 5lít*13,600=  68,000đồng
      Cộng     = 1,300,000đồng

Ngày 28/12/2011                     

vật liệu làm cửa    = 500,000đồng
dây điện, tắc kê vít    =  70,000đồng
tôn 1,85*1,2 và khóa    = 200,000đồng

          Cộng = 770,000đồng

Ngày 29/12/2011                     

gạo   100kg   * 12,000 = 1,200,000 đồng
thịt heo  2kg   * 88,000 =   176,000 đồng
thịt xay  1kg   * 80,000 =    80,000 đồng
chuối    30kg   *  2,000 =    60,000 đồng
cá cơm    25kg   * 45,000 = 1,125,000 đồng
            Cộng 2,641,000 đồng

Ngày 31/12/2011                     

thịt heo  13kg   * 78,000 = 1,014,000 đồng
cà chua     10kg   *  5,000 =    50,000 đồng
ớt tươi      1kg   * 60,000 =    60,000 đồng
hành lá      1kg   * 10,000 =    10,000 đồng
cải ngọt  30kg   *  9,000 =   270,000 đồng
găng tay nilon   1kg *60,000 = 60,000 đồng
đường     1kg   * 24,000 =    24,000 đồng
đậu khuôn 350 miếng * 900=   315,000 đồng
          Cộng:  1,803,000 đồng

Ngày 3/1/2012                     
thịt xay  8kg *   78,000   = 624,000đồng
cà chua     5kg *   6,000   =  30,000đồng
hành lá     1kg *   10,000   =  10,000đồng
chuối    30kg *   2,000   =  60,000đồng
đậu khuôn 200miếng* 900   = 180,000đồng
          Cộng: 904,000đồng
Tổng chi từ 27/12/2011 đến 03/01/2012:7.418.000 đồng

 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #14 vào: 03-01-2012 14:59:30
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 29/12/11 :
- Bao xốp trắng (3kg*39,000đ): 117,000đ - Bao xốp đen (1kg*30,000đ): 30,000đ - Bao đựng rác (1kg*32,000đ): 32,000đ - Bột điều(2kg*66,000đ): 132,000đ - Bột nghệ (2kg*40,000đ): 80,000đ - Tiêu xay(2kg*70,000đ): 140,000đ - Khẩu trang (40 hộp*18,000đ): 720,000đ.
Tổng chi : 1,251,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #13 vào: 25-12-2011 16:46:55
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 20/12/2011 đến 24/12/2011


Ngày 20/12/2011                     
khoai tây  40kg   *  2000    =  80.000 đồng
bột canh  1thùng* 142000 = 142.000 đồng
tiêu      1kg   * 180000 = 180.000 đồng
bột nêm   1thùng* 540000 = 540.000 đồng
dưa cải      10kg   * 7500    =  75.000 đồng
tôm khô       1kg   *180000    = 180.000 đồng
hành lá       1kg   *10000    =  10.000 đồng
chuối      40kg   * 2000    =  80.000 đồng
ổ điện kéo   1ổ   * 59000    =  59.000 đồng
khám sức khỏe       = 636.000 đồng
bưu điện phí       =  19.100 đồng
cộng         2.001.100  đồng

Ngày 22/12/2011   
                  
sú     40kg   *  6.000  =   240.000 đồng
cải ngọt  15kg   *  8.000  =   120.000 đồng
hành lá      1kg   * 10.000  =    10.000 đồng
sả bào      4kg   * 17.500  =    70.000 đồng
thịt gà     30kg   * 53.000  = 1.590.000 đồng
giấy ăn      1lốc   *125.000  =   125.000 đồng
khẩu trang 50cái*1.500     =    75.000 đồng
chuối      40kg   *2.000     =    80.000 đồng
                     
              Cộng 2.310.000đồng

Ngày 24/12/2011
thịt heo 15kg   * 78.000 =   1.170.000 đồng
củ cải    10kg   *  6.000 =   60.000 đồng
hành lá     1kg   * 10.000 =   10.000 đồng
chuối    40kg   *  2.000 =   80.000 đồng
dấm     2chai   *  5.000 =   10.000 đồng
chanh    0,5kg   * 14.000 =    7.000 đồng
keo 502      1chai* 5.000  =    5.000 đồng
         
                    Cộng 1.342.000 đồng

Tổng cộng 5.653.100 đồng

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #12 vào: 21-12-2011 18:48:06
Mickey cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/12/2011 đến 17/12/2011

ngày 10/12/2011
                     
thịt heo 13 kg   * 78000   = 1.014.000 đồng
bí đao    15 kg   *  8000   =   120.000 đồng
sú    40 kg   *  5000   =   200.000 đồng
dưa cải    20 kg   *  7500   =   150.000 đồng
cà chua     5 kg   *  8000   =    40.000 đồng
hành lá     1 kg   * 10000   =    10.000 đồng
chuối    40 kg   *  2000   =    80.000 đồng
tiêu     1 kg   *200000   =   200.000 đồng
                Cộng          1.814.000 đồng
ngày 13/12/2011   
                  
cải ngọt   15 kg * 6500   =    97.500 đồng
su su      40 kg * 4000   =   160.000 đồng
thịt heo    8 kg *78000   =   624.000 đồng
hành lá       1 kg *10000   =    10.000 đồng
ớt trái       1 kg *55000   =    55.000 đồng
thịt heo    3 kg *70000   =   210.000 đồng
chuối      40 kg * 2000   =    80.000 đồng
ốc vít         =   240.000 đồng
      Cộng   1.476.500 đồng

Ngày 15/12/2011
                     
sú        40 kg *  5000  =   200.000 đồng
cải thảo  15 kg *  8000  =   120.000 đồng
thịt heo   1 kg * 78000  =    78.000 đồng
hành lá      1 kg * 10000  =    10.000 đồng
chuối     40 kg *  2000  =    80.000 đồng
chả cá     20 kg * 50000  = 1.000.000 đồng
nước rửa chén       =    68.000 đồng
vệ sinh          =     8.000 đồng
       Cộng    = 1.564.000đồng

Ngày 17/12/2011   
                  
su su       40kg *  5000   =   200.000 đồng
thịt xay     1kg *  78000  =   78.000 đồng
thịt heo     3kg *  87000  =   261,000   đồng
hành lá        1kg * 10000   =   10.000 đồng
chuối       40kg *  2000   =   80.000 đồng
gạo      200kg * 12000   = 2.400.000 đồng
      Cộng      =  3.029.000 đồng
                     
                     
   Tổng : 7.883.500 đồng