Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 49738 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #39 vào: 31-03-2015 20:56:13
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/3/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 25/3/15 :
- Chị Le Linh CMTX T11/14 ---> T5/2015 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #38 vào: 15-03-2015 16:11:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/3/15 :
- Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 03/3/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T3,4 : 200,000đ.
Ngày 09/3/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 300,000đ.
Ngày 12/3/15 :
- Chị Thanh Hien CMTX T2,3 : 200,000đ.
- Chị Nguyen Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #37 vào: 27-02-2015 21:06:25
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
Ngày 03/02/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T02 : 100,000đ.
- Anh Le An ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 19/02/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #36 vào: 10-02-2015 20:25:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/01/15 :
- ANh Leminh41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 27/01/15 :
- Anh Trần Quang Cường CMTX 01 : 100,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #35 vào: 20-01-2015 14:37:07
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thanh (bạn Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Chị Huong Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thanh Hien CMTX T01 : 100,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #34 vào: 08-01-2015 18:07:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/01/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thien Van CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5/2014--->T01/2015 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #33 vào: 20-12-2014 15:00:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/14 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 10/12/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 400,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #32 vào: 25-11-2014 15:19:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/11/14 :
- Anh(chị) Nguyen Thanh (bạn của Hương Giang) CMTX T10,11 : 4,000,000đ.
Ngày 07/11/14 :
- Chị Thien Van CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 12/11/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #31 vào: 30-10-2014 11:19:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/10/4 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 20/10/14 :
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 29/10/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #30 vào: 22-09-2014 21:23:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/9/14 :
- Chị Thien Van CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 09/91/4 :
- Chị Thanh (Bạn Lê Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 300,000đ.
- Anh Phuclehuu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 19/9/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #29 vào: 03-09-2014 21:27:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 28/8/14 :
- Chị Le Linh (bạn Hoa Xương Rồng) CMTX T6,7,8,9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #28 vào: 22-08-2014 21:48:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/8/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T8 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #27 vào: 12-08-2014 09:37:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/8/14 :
- Chị Thiên Vân CMTX T7+8 : 1,000,000đ.
Ngày 05/8/14 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T8 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #26 vào: 16-07-2014 20:46:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
Ngày 02/7/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 03/7/14 :
- Bé Hiền,Minh &Cà chua CMTX T7 : 200,000đ.
Ngày 10/7/14 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 100,000đ.
Ngày 18/7/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #25 vào: 01-07-2014 14:59:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 09/6/14 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5,6 : 200,000đ.
Ngày 19/6/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi