Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 36409 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #226 vào: 15-02-2024 14:04:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 05/02/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 10/02/24:
- Lucky Flower ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Tran Thi Ngoc ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 11/02/24:
- Các MTQ Thanh Hóa ủng hộ KTX: 5,200,000đ.
- Chị Kim Lien ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Mai Thúy Hằng  ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #225 vào: 25-01-2024 19:09:40
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 11/01/24:
- Chị Phung Cuc  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 16/01/24:
- Ban Thanh Binh  ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Duyen  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #224 vào: 11-01-2024 14:30:39
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 01/01/24:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 02/01/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01: 500,000đ.
Ngày 05/01/24:
- Chị Dieu Thuan  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 08/01/24:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 11/01/24:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Gia đình chi Sam Tuyet ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #223 vào: 14-12-2023 15:38:05
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 04/12/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T12: 500,000đ.
Ngày 12/12/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Be Bo Bap ủng hộ KTX: 230,000đ.
- Quang ban Tuyen ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 13/12/23:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 14/12/23:
- Chị Thanh Binh  ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #222 vào: 02-12-2023 19:26:53
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/11/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T11: 500,000đ.
Ngày 05/11/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 13/11/23:
- Chị Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Cúc ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 28/11/23:
- O. Ngo Tuan ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #221 vào: 25-10-2023 13:41:20
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/10/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T10: 500,000đ.
Ngày 16/10/23:
- Chị  Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 20/10/23:

- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.

- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #220 vào: 05-10-2023 20:10:05
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/9/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T9: 500,000đ.
Ngày 10/9/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 15/9/23:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
-Chị Quỳnh Quỳnh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 16/9/23:
- Chị Huong Mua Thu ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 28/9/23:
- Anh(chị) Lucky Flower ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #219 vào: 04-09-2023 07:56:14
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 27/8/23:
- Melim ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Em Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #218 vào: 21-08-2023 10:12:09
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 18/7/23:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 16/7/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Bun Tồ ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hiền Kubi ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 20/7/23:
- Chị Trinh Tuyet ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hinh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 02/8/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T8: 500,000đ.
Ngày 03/8/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 06/8/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 12/8/23:
- Chị Giang Ngo ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 16/8/23:
- Cô giáo Lê vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Dieu Thuan ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Ban chi Huong ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 20/8/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #217 vào: 13-07-2023 10:36:14
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 07/7/23:
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Le Thi My An ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Do Thi The Hop ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 08/7/23:
Chị Thanh Binh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Bạn của Le Huong Giang ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 10/7/23:
- Mẫu hậu của anh Duy ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chi Đỗ Vinh Lan  ủng hộ KTX: 500,000đ.
- 2 bệnh nhi ủng hộ KTX: 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #216 vào: 03-07-2023 14:51:45
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 25/6/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hương Đô La ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 02/7/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hà Phạm ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Lê Hà ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Em Quỳnh Quỳnh ủng hộ KTX: 600,000đ.
- Nhóm bạn Van Tran Hoa CMTX T7: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hô của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #215 vào: 18-06-2023 19:07:52
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 16/6/23:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 18/6/23:
- Anh Duc Thanh ủng hộ KTX: 500,000đ.

- Chi Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Em Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #214 vào: 12-06-2023 11:51:37
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 01/6/23:
- Co giao Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.

Ngày 02/6/23:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T6: 500,000đ.
Ngày 04/6/23:
- Chị Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.

- Chị Ha Phan ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 11/6/23:
- Chi Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Em Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.

- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX: 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #213 vào: 01-06-2023 12:31:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 14/5/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- C Tuyet ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 19/5/23:
- Co giao Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 20/5/23:
- C Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- C Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 21/5/23:
- Anh(chị) Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 27/5/23:
- Chi Hang Th ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Quynh Quynh ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #212 vào: 11-05-2023 13:59:56
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 02/5/23:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5: 500,000đ.

Ngày 07/5/23:
- Mama ThaiDzuy ủng hộ KTX: 500,000đ.
- C Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- C Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn