Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 25944 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #201 vào: 21-10-2022 14:03:02
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 14/10/22:
- Con trai  Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #200 vào: 04-10-2022 14:21:39
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 20/9/22:
- Chị Cúc  ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Hợp Đỗ ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 22/9/22:
- Anh (chị) Bin10 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 03/10/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #199 vào: 07-09-2022 14:53:18
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 24/8/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 04/9/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 05/9/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9: 500,000đ.
Ngày 06/9/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 3,150,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #198 vào: 19-08-2022 13:45:09
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 07/8/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T8: 500,000đ.
Ngày 14/8/22:
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Kieu Oanh ủng hộ KTX: 850,000đ
- Anh Ba (fb Duc Thanh) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #197 vào: 01-08-2022 19:30:09
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 29/7/22:
- Chị Le Van Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 31/7/22:
- Chau Lac Lac  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #196 vào: 21-07-2022 13:56:01
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 600,000đ.
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T7: 500,000đ.
Ngày 15/7/22:
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 17/7/22:
- Ban Trung ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 19/7/22:
- 2 be Linh- Quyen ủng hộ KTX: 2,000,000đ
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #195 vào: 02-07-2022 19:46:43
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận:
Ngày 29/6/22:
- Anh (chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #194 vào: 17-06-2022 18:00:06
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận:
Ngày 06/6/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T6: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #193 vào: 05-06-2022 14:20:22
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 29/5/22:
- Chị Ngo Thi Duyen ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 30/5/22:
- MTQ có số GD 536419.300522.152247 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 31/5/22:
- Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #192 vào: 10-05-2022 15:47:00
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 04/5/22:
- Mamy anh Duy ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 06/5/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5: 500,000đ.
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #191 vào: 04-05-2022 13:11:22
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 15/4/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4: 500,000đ.
Ngày 21/4/22:
- Chị Quynh Chec ủng hộ KTX: 500,000đ.

Ngày 02/5/22:
- Chị Nguyen Hang ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #190 vào: 13-04-2022 19:45:06
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 07/4/22:
- Anh(chị) Melim ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- FB Thanh Binh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #189 vào: 14-01-2022 23:38:09
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 02/01/22:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T01: 500,000đ.
Ngày 13/01/22:
- Anh Tran Huy ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #188 vào: 06-01-2022 07:18:26
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 04/12/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #187 vào: 22-11-2021 15:42:50
Quỹ NC Thanh Hoa đã nhận :
Ngày 01/11/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg