Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 10207 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • ****
 • Bài viết: 3.857
 • Thanked: 121 times
 • Khen tặng 25
Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
« Trả lời #15 vào: 10-01-2014 17:47:47 »
 • Publish
 • Cập nhật bổ sung tháng 12/2013 :
  Ngày 31/12/13 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T01/2014 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #16 vào: 25-01-2014 09:17:43 »
 • Publish
 • Ngày 20/01/14, Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  - Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
  - Anh Leminh41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #17 vào: 25-02-2014 16:43:26 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 27/01/14 :
  - Các thành viên ủng hộ KTX : 950,000đ.
  Ngày 04/02/14 :
  - Bé Hiền,Minh & Cà chua CMTX T02 : 200,000đ.
  Ngày 17/02/14 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
  Ngày 19/02/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #18 vào: 30-03-2014 22:51:07 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 05/3/14 :
  - Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 400,000đ.
  Ngày 07/3/14 :
  - Bé Hiền, Minh & Cà chua CMTX T3 : 200,000đ.
  Ngày 19/3/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #19 vào: 21-04-2014 16:44:26 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 03/4/14 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
  Ngày 08/4/14 :
  - Bé Hiền, Minh & Cà chua CMTX T4 : 200,000đ.
  - Chị Thien Van CMTX T4 : 500,000đ.
  - Anh(chị) Hoc Do (bạn Thuong Trinh) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Ngày 21/4/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #20 vào: 06-05-2014 10:36:55 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 29/4/14 :
  - Anh(chị) bnle ủng hộ KTX : 234,000đ.
  Ngày 04/5/14 :
  - Bé Hiền,Minh & Cà chua CMTX T5 : 200,000đ.
  Ngày 05/5/14 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #21 vào: 12-05-2014 12:52:13 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 06/5/14 :
  - Chị Thien Van CMTX T5 : 500,000đ.
  Ngày 08/5/14 :
  - Chị Nguyen Huong(ban Hoa Xương Rồng) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Xin cảm ơn.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #22 vào: 02-06-2014 15:36:53 »
 • Publish
 • Ngày 19/5/14, Anh Leminh41 CMTX T5 Nồi cháo Thanh Hóa.
  Chân thành cảm ơn anh.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #23 vào: 09-06-2014 11:36:31 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 02/6/14 :
  - Chị Le Huong Giang ủng hộ KTX : 300,000đ.
  Ngày 04/6/14 :
  - Chị Thien Van CMTX T6 : 500,000đ.
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 400,000đ.
  Ngày 06/6/14 :
  - Bé Hiền,Minh& Cà Chua CMTX T6 : 200,000đ.
  Ngày 08/6/14 :
  - Anh(chị) Viethuong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #24 vào: 01-07-2014 14:59:35 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 09/6/14 :
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5,6 : 200,000đ.
  Ngày 19/6/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #25 vào: 16-07-2014 20:46:22 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Thanh Hóa :
  Ngày 02/7/14 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T7 : 500,000đ.
  Ngày 03/7/14 :
  - Bé Hiền,Minh &Cà chua CMTX T7 : 200,000đ.
  Ngày 10/7/14 :
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 100,000đ.
  Ngày 18/7/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị và các bé.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #26 vào: 12-08-2014 09:37:05 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 04/8/14 :
  - Chị Thiên Vân CMTX T7+8 : 1,000,000đ.
  Ngày 05/8/14 :
  - Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T8 : 400,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #27 vào: 22-08-2014 21:48:47 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 19/8/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T8 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #28 vào: 03-09-2014 21:27:22 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 28/8/14 :
  - Chị Le Linh (bạn Hoa Xương Rồng) CMTX T6,7,8,9 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #29 vào: 22-09-2014 21:23:17 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 05/9/14 :
  - Chị Thien Van CMTX T9 : 500,000đ.
  Ngày 09/91/4 :
  - Chị Thanh (Bạn Lê Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 300,000đ.
  - Anh Phuclehuu ủng hộ KTX : 200,000đ.
  Ngày 19/9/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T9 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

   


  Facebook Comments