Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 36486 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #182 vào: 10-05-2021 16:35:28
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 14/4/21:
- Anh Bin10 CMTX T4 : 300,000đ.
Ngày 02/5/21:
- Chị Phuong Dong CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 05/5/21: 
- Yard Sale ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/5/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, loanngyen1202, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #181 vào: 14-04-2021 19:31:14
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 11/4/21:
- Anh Đức Thành ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Hiên Hoàng - Huyền ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Thuy Nguyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 12/4/21:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #180 vào: 09-04-2021 20:34:41
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 03/4/21:
- Chị Phùng Cúc CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Melim Nguyen CMTX T4 : 500,000đ.
- Cô Giáo Lâm & Long ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/4/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #179 vào: 05-04-2021 20:12:22
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 17/3/21:
- Chị Mai Hương ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/3/21:
- MTQ ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Trần Hồi ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Đức + Manh Phan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- CLB câu lục Triệu Sơn ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #178 vào: 16-03-2021 14:27:58
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/3/21:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 10/3/21:
- Chị Phung Cuc CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 15/3/21:
- Anh (chị) Bin10 CMTX T3: 300,000đ.
- Chị Hop Do ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #177 vào: 19-02-2021 15:18:20
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 04/02/21:
- Nhóm bạn Van Tran Hoa CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 08/02/21:
- Bin10 CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 13/02/21:
- Chị Le Thi Van Anh CMTX T02: 1,000,000đ.
- Anh Đức Thành ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 16/02/21:
- Chị Phuong Dong CMTX T02: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #176 vào: 03-02-2021 20:54:52
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 31/01/21:
- Chị Duyen Ngo Thi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 01/02/21:
- Chị Phùng Cúc CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #175 vào: 20-01-2021 19:18:48
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 14/01/21:
- Anh Quang Cường ủng hộ KTC : 500,000đ.
Ngày 15/01/21:
- Chị Đỗ Vinh Lan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 18/01/21:
- Chị Anh Nga Nguyen ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/01/21:
- Chị Yen Dinh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 20/01/21:
- Chị Hien Tran ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh(chị) Mellim Nguyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thánh cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #174 vào: 13-01-2021 11:16:59
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 06/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 11/01/21:
- Anh Linh Nguyen ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
- Chị Cúc CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.
« Sửa lần cuối: 13-01-2021 15:45:48 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #173 vào: 06-01-2021 10:49:48
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/01/21:
- Thầy Trúc ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Cô Loan ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 03/01/21:
- Anh Đinh Xuan Huong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 06/01/21:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #172 vào: 02-01-2021 16:41:24
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 13/12/20:
- Chị Kim Dung ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/12/20:
- Anh Bin10 CMTX T12 : 350,000đ.
Ngày 25/12/20:
- MTQ có số GD 279050.251220.193736 ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 26/12/20:
- MTQ có số GD 226755.261220.202247 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #171 vào: 07-12-2020 16:06:39
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/12/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 02/12/20:
- Anh Đức Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Phương Đông CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 04/12/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 500,000đ.

Ngày 07/12/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T12 : 500,000đ

- Bạn chị Trần Hồi ủng hộ KTX : 700,000đ.

- Nguyễn Thắng ủng hộ KTX : 200,000đ.

- Người nhà bệnh nhân ủng hộ KTX : 70,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 25-05-2021 09:56:27 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #170 vào: 11-11-2020 21:48:25
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/11/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 03/11/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 400,000đ.
Ngày 08/11/20:
- Anh Bin10 CMTX T10 : 300,000đ.

Ngày 11/11/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #169 vào: 13-10-2020 14:47:09
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 04/10/20:
- Chị Dang Thi Xuan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Bin10 CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 05/10/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 06/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 09/10/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 12/10/20:
- Anh(chị) Mellim Nguyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #168 vào: 30-09-2020 19:05:41
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 10/9/20:
- Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 11/9/20:
- Chị Cúc CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 15/9/20:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 18/9/20:
- Bạn bè của Le Huong Giang ủng hộ KTX : 1,050,000đ.
- Chị Đỗ Hợp ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/9/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộc của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg