Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 10210 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • LAN TOẢ NHÂN ÁI
 • ****
 • Bài viết: 3.857
 • Thanked: 121 times
 • Khen tặng 25
Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
« Trả lời #30 vào: 30-10-2014 11:19:33 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 02/10/4 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
  Ngày 20/10/14 :
  - Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
  Ngày 29/10/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #31 vào: 25-11-2014 15:19:28 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 04/11/14 :
  - Anh(chị) Nguyen Thanh (bạn của Hương Giang) CMTX T10,11 : 4,000,000đ.
  Ngày 07/11/14 :
  - Chị Thien Van CMTX T11 : 500,000đ.
  Ngày 12/11/14 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
  Ngày 19/11/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T11 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #32 vào: 20-12-2014 15:00:39 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 01/12/14 :
  - Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
  Ngày 10/12/14 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 400,000đ.
  Ngày 19/11/14 :
  - Anh Leminh41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #33 vào: 08-01-2015 18:07:36 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 05/01/15 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T01 : 1,000,000đ.
  Ngày 07/01/15 :
  - Chị Thien Van CMTX T01 : 500,000đ.
  - Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5/2014--->T01/2015 : 900,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #34 vào: 20-01-2015 14:37:07 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 07/01/15 :
  - Chị Thanh (bạn Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
  - Chị Huong Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Chị Thanh Hien CMTX T01 : 100,000đ.
  Xin cảm ơn.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #35 vào: 10-02-2015 20:25:11 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 19/01/15 :
  - ANh Leminh41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
  Ngày 27/01/15 :
  - Anh Trần Quang Cường CMTX 01 : 100,000đ.
  - Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn .
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #36 vào: 27-02-2015 21:06:25 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 02/02/15 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
  Ngày 03/02/15 :
  - Anh(chị) Pingping CMTX T02 : 100,000đ.
  - Anh Le An ủng hộ KTX : 50,000đ.
  - Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
  Ngày 19/02/15 :
  - Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #37 vào: 15-03-2015 16:11:16 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 02/3/15 :
  - Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
  Ngày 03/3/15 :
  - Anh(chị) Pingping CMTX T3,4 : 200,000đ.
  Ngày 09/3/15 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 300,000đ.
  Ngày 12/3/15 :
  - Chị Thanh Hien CMTX T2,3 : 200,000đ.
  - Chị Nguyen Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #38 vào: 31-03-2015 20:56:13 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 20/3/15 :
  - Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
  Ngày 25/3/15 :
  - Chị Le Linh CMTX T11/14 ---> T5/2015 : 700,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #39 vào: 09-04-2015 21:33:02 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 02/4/15 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
  - Chị Thien Van CMTX T4 : 500,000đ.
  - Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 100,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #40 vào: 21-04-2015 21:01:48 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 20/4/15 :
  - Anh Leminh41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn .
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #41 vào: 20-05-2015 09:48:30 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 06/5/15 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 200,000đ.
  - Chị Thien Van CMTX T5 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #42 vào: 27-05-2015 14:00:28 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 19/5/15 :
  - Anh Leminh41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn .
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #43 vào: 10-06-2015 15:59:39 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 03/6/15 :
  - Chị Nguyễn Thi Dieu Huyen CMTX T2-->T6 : 500,000đ.
  Ngày 04/6/15 :
  - ANh(chị) Pingping CMTX T5,6 : 200,000đ.
  - Anh Trần Quang Cường CMTX T5,6 : 200,000đ.
  - Anh Minh Pham CMTX T5,6 : 300,000đ.
  Ngày 05/6/15 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 200,000đ.
  - Chị Thien Van CMTX T6 : 500,000đ.
  Ngày 08/6/15 :
  - Ban chi Loan ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Anh Duc Khue ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

  Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • LAN TOẢ NHÂN ÁI
  • ****
  • Bài viết: 3.857
  • Thanked: 121 times
  • Khen tặng 25
  Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ
  « Trả lời #44 vào: 08-07-2015 19:30:46 »
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 19/6/15 :
  - Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
  Ngày 30/6/15 :
  - Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T7 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
  Lá thu vàng  không rơi
   

   


  Facebook Comments