Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 12701 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #81 vào: 01-12-2016 09:57:20
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 21/11/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T11 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  anh.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #80 vào: 10-11-2016 10:22:48
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 01/11/16 :
  - Chị Le Thi Kim Lien CMTX T11 : 500,000đ.
  - Chi An ủng hộ KTX : 100,000đ.
  - Chị Thanh Hien ủng hộ KTX : 300,000đ.
  - Bạn Keo Dang ủng hộ KTX : 400,000đ.
  Ngày 02/11/16 :
  - Đồng nghiệp USG Friends CMTX T11 : 600,000đ.
  Ngày 05/11/16 :
  - Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T11 : 500,000đ.
  Ngày 10/11/16 :
  - Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Chị Anh Nga ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Chị Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Chị Yen Hoanh ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Chị Thu Huong ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Chị Duong Thuy ủng hộ KTX : 100,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #79 vào: 20-10-2016 15:13:42
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 03/10/16 :
  - Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T10 : 500,000đ.
  - Chi Cuc, Chi Thuy, Chi Lien ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
  Ngày 06/10/16 :
  - Chị Ngo Thi Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 19/10/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T10 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #78 vào: 02-10-2016 13:35:22
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 19/9/16 :
  - Anh Leminh_41 CMTX T9 : 500,000đ.
  Ngày 30/9/16 :
  - Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T10 : 800,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #77 vào: 17-09-2016 17:56:50
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 05/9/16 :
  - Nhóm bạn Van, Trang,Hoa,Linh CMTX T9 : 500,000đ.
  Ngày 07/9/16 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T9 : 700,000đ.
  Ngày 09/9/16 :
  - Anh Cong Tuan ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Anh Thong ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Anh Huy ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Anh(chị) Ko TY ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Anh(chị) Chau ủng hộ KTX : 100,000đ.
  - Anh Quoc Anh ủng hộ KTX : 100,000đ.
  - Anh Bao ủng hộ KTX : 100,000đ.
  - Anh(chị) Mau Anh ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Anh(chị) Ha Tuan ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Chị Duc Lan ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Anh(chị) Gia Bao ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Chị Kim Liên ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Bạn Pham Hai ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 300,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #76 vào: 17-09-2016 17:49:33
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 12/8/16 :
  - Bạn chị Binh Le ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 19/8/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T8 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #75 vào: 12-08-2016 12:01:47
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 01/8/16 :
  - Đồng nghiệp TungShing  CMTX T8 : 400,000đ.
  Ngày 05/8/16 :
  - Chị Le Thi Kim Lien  ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Ngày 06/8/16 :
  - Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T8 : 500,000đ.
  Ngày 12/8/16 :
  - Anh Tran Quang Cuong ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  - Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #74 vào: 08-08-2016 11:51:50
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 22/7/16 :
  - Chị Thuy Ngo ủng hộ KTX : 2,225,000đ.
  - Chị Gia Bao tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
  Xin cảm ơn.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #73 vào: 20-07-2016 20:17:52
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 13/7/16 :
  - Chị Viet Ha CMTX T7,8 : 1,000,000đ.
  - Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Anh Nam Tran ủng hộ KTX : 300,000đ.
  - Học sinh chị Viet Ha ủng hộ KTX : 200,000đ.
  Ngày 19/7/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T7 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #72 vào: 11-07-2016 20:04:42
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 01/7/16 :
  - Đồng nghiệp TungShing và bạn CMTX T7 : 800,000đ.
  Ngày 02/7/16 :
  - Chị Ly Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Chị Kim Lien CMTX T7 : 500,000đ.
  Ngày 04/7/16 :
  - Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T7 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #71 vào: 28-06-2016 16:04:03
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 02/6/16 :
  - Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T6 : 500,000đ.
  Ngày 07/6/16 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 500,000đ.
  Ngày 17/6/16 :
  - Bạn Chị Viet Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  - Chị Duyen ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
  Ngày 20/6/16 :
  - Chị Anh Nga CMTX T6,7 : 1,000,000đ.
  - Anh Minh Huy ủng hộ KTX : 200,000đ.
  - Anh Ngoc Paul ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Em Thong ủng hộ KTX : 300,000đ.
  Ngày 21/6/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T6 : 500,000đ.
  Ngày 23/6/16 :
  - Chị Hong Thanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
  - Anh Luan ủng hộ KTX : 400,000đ.
  - Anh Vu Minh ủng hộ KTX : 500,0000đ.
  - Chị Viet Ha Le CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
  - Chị Kim Lien CMTX T5,6 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị em.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #70 vào: 28-05-2016 20:01:39
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 04/5/16 :
  - Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T5 : 500,000đ.
  Ngày 10/4/16 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 300,000đ.
  Ngày 16/5/16 :
  - Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX  : 400,000đ.
  Ngày 24/5/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T5 : 500,000đ.
  Ngày 25/5/16 :
  - Chị Dang To Quyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #69 vào: 01-05-2016 16:56:16
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 19/4/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T4 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #68 vào: 14-04-2016 18:27:12
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 01/4/16 :
  - Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
  Ngày 04/4/16 :
  - Nhóm bạn Van,Trang,Hoa,Linh CMTX T4 : 500,000đ.
  Ngày 07/4/16 :
  - Chị Dung Trinh CMTX T4 : 500,000đ.
  - Bạn chị Viet Ha Le ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
  - Chị Nguyen Anh Nga CMTX T4,5 : 1,000,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

  Lá thu vàng  không rơi
   


  Ngủ rồi lathuvang

  Trả lời #67 vào: 28-03-2016 13:57:58
 • Publish
 • Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
  Ngày 21/3/16 :
  - Anh Leminh41 CMTX T3 : 500,000đ.
  Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

  Lá thu vàng  không rơi
   


   


  Facebook Comments