Tin chung:

 • TIN BUỒN
     Nhóm từ thiện NTCM Xin Chia Buồn Cùng Gia Đình Thành Viên Khánh Ly

Tin chung

TIN BUỒN
   Nhóm từ thiện NTCM Xin Chia Buồn Cùng Gia Đình Thành Viên Khánh Ly

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 16579 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #170 vào: 11-11-2020 21:48:25
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/11/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 03/11/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 400,000đ.
Ngày 08/11/20:
- Anh Bin10 CMTX T10 : 300,000đ.

Ngày 11/11/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #169 vào: 13-10-2020 14:47:09
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 04/10/20:
- Chị Dang Thi Xuan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Bin10 CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 05/10/20:
- Chị Phung Cuc CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 06/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 09/10/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 12/10/20:
- Anh(chị) Mellim Nguyen ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #168 vào: 30-09-2020 19:05:41
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 10/9/20:
- Anh(chị) Duong Thuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 11/9/20:
- Chị Cúc CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 15/9/20:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 18/9/20:
- Bạn bè của Le Huong Giang ủng hộ KTX : 1,050,000đ.
- Chị Đỗ Hợp ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/9/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộc của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #167 vào: 10-09-2020 07:30:48
Quỹ NC Thnah Hóa đã nhận :
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & freinds CMTX T9 : 200,000đ.
Ngày 05/9/20:
- Nhóm bạn Van Trang Hoa CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 07/9/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T9 : 1,000,000đ.
Ngày 08/9/20:
- Các bạn của Lê Hương Giang ủng hộ KTX : 3,050,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #166 vào: 05-08-2020 20:40:56
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 01/8/20:
- MTQ có số GD 046922.010820.143238 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/8/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 1,000,000đ.
- Chị Pham Lan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Phuong Dong CMTX T8 : 300,000đ.
- Chị Phung Cuc CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 03/8/20:
- Nhóm bạn Van, Trang, Hoa CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 04/8/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #165 vào: 30-07-2020 15:29:14
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận :
Ngày 15/7/20:
- Chị Cúc CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 20/7/20:
- Câu Lạc Bộ Câu Lục Thanh Hóa ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Ngày 22/7/20:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX : 750,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #164 vào: 14-07-2020 16:04:11
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/7/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 02/7/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T7 : 500,000₫.
Ngày 07/7/20:
- MTQ có số GD 898628.070720.211615 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 08/7/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #163 vào: 10-06-2020 19:16:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 01/6/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T6 : 500,000₫.
Ngày 03/6/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 04/6/20:
- Chị Cúc CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 06/6/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T6 : 300,000đ.
- Chị Duyên ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #162 vào: 01-06-2020 15:29:10
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 18/5/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T5: 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #161 vào: 11-05-2020 14:01:32
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 09/5/20:
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T5 : 500,000đ.
- Chị Phung Cuc  CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #160 vào: 06-05-2020 10:38:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 08/4/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T4 : 500,000₫.
Ngày 25/4/2020:
- Chị Cúc  CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 04/5/20:
-  Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #159 vào: 23-03-2020 18:45:24
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 08/3/20:
- Anh Duc Ba ủng hộ KTX  : 500,000đ.
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T3: 500,000đ.
Ngày 11/3/20:
- Chị Phung Cuc  CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #158 vào: 05-03-2020 20:15:44
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 02/3/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T3 : 500,000₫.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 03/3/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #157 vào: 05-03-2020 20:12:50
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 14/02/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 17/02/20:
- Chị Cúc , Chị Lan CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 22/02/20:
- Anh(chị) Aplus ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 24/02/20:
- Chị Lê Thị Vân Anh CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 26/02/20:
- Chị Phuong Dong CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Lan Toả Nhân Ái
 • ****
 • Bài viết: 4.362
 • Thanked: 1274 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #156 vào: 10-02-2020 14:36:39
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận :
Ngày 13/01/20:
- Anh(chị) Melim   ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 03/02/2020 :
- Be Zalo ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 04/02/20:
- Nhóm Van Trang Hoa  CMTX T02 : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg