Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 44573 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #203 vào: 18-11-2022 09:52:32
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/11/22:
- Cụ Nhân ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Cụ Định ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 08/11/22:
- Anh Nguyen Xuan Tung  ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #202 vào: 04-11-2022 11:22:05
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 31/10/22:
- Chị Michele_du và GĐ ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 01/11/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #201 vào: 21-10-2022 13:58:26
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 16/10/22:
- Bác Hoàng Lam (CTy Việt Thái) ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Ngày 18/10/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #200 vào: 11-10-2022 15:33:17
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 01/10/22:
- FB Tung Xuan ban cua HQN ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 04/10/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 1,000,000đ.
Ngày 09/10/22:
- Cụ Nhân ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Cụ Định ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hoàng Phúc ủng hộ KTX: 300,000đ.
- Chị Vu Thi My Tram ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 10/10/22:
- Anh To Huy Phuong ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #199 vào: 21-09-2022 06:34:35
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 19/9/22:
-Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, Kiều Oanh Nguyễn, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #198 vào: 20-09-2022 18:52:58
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/9/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 500,000đ.
Ngày 18/9/22:
- Bạn chị Nguyễn Vinh Cường ủng hộ KTX: 250,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #197 vào: 07-09-2022 14:56:27
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 22/8/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 27/8/22:
- Bạn chi Nguyen Vinh Cuong ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #196 vào: 27-08-2022 14:19:03
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 21/8/22:
- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 10,000,000đ.
Ngày 22/8/22:
- Gia Đình chị Thanh Huy ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #195 vào: 10-08-2022 19:17:19
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 08/8/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #194 vào: 11-07-2022 19:48:49
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #193 vào: 15-06-2022 13:59:54
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 12/6/22:
- Cụ Nhân và Cụ Định  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 Cụ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #192 vào: 25-05-2022 19:08:00
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 23/5/22:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #191 vào: 17-05-2022 19:33:21
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 15/5/22:
- Chị Le Thi Phuong ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #190 vào: 28-02-2022 18:37:35
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 22/02/22:
- MTQ ủng hộ KTX qua Quỹ NTCM: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #189 vào: 12-05-2021 15:57:41
Quỹ NC Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 05/5/2021:
- Yard Sale ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg