Tin chung


NỒI CHÁO CƯ PUI - DAKLAK
KÊU GỌI GÓP QUỸ
MỌI ĐÓNG GÓP XIN GỞI VỀ: Nguyễn Thanh Điệp Vietcombank: 04 21 003 789 798 chi nhánh Hùng Vương ,TP.HCM

Tin chung


NỒI CHÁO CƯ PUI - DAKLAK
KÊU GỌI GÓP QUỸ
MỌI ĐÓNG GÓP XIN GỞI VỀ: Nguyễn Thanh Điệp Vietcombank: 04 21 003 789 798 chi nhánh Hùng Vương ,TP.HCM

Tác giả Chủ đề: Chương trình T7YT Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 8677 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #41 vào: 31-08-2017 10:33:20
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 10/8/17 :
- Các bạn Thái, Ân, Tý , Tú (SV Bách Khoa) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 26/8/17:
- Chị Dung (TNV quán cơm) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #40 vào: 02-08-2017 18:12:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 29/7/17 :
- Anh Khải  ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #39 vào: 20-02-2017 22:10:08
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 13/02/17 :
- Chị Võ Thị Ngọc Thúy (Châu Chấu ) Tân Bình  ủng hộ KTX : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #38 vào: 20-12-2016 11:24:19
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 17/12/16 :
- Chị Phạm Ngọc Hương (P1-Q6)  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #37 vào: 02-12-2016 10:04:14
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 07/11/16 :
- Anh Thanh (bạn Yu) ủng hộ KTX : 850,000đ.
Chân thành cảm ơn bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #36 vào: 17-09-2016 18:15:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 13/8/16 :
- Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Bánh cuốn Tây Hồ 4 (Mỹ) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Ngày 29/8/16 :
- Anh Tun Tun CMTX 7---> T12/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #35 vào: 08-08-2016 11:57:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 10/7/16 :
- Chị Thúy, Chị Vân ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #34 vào: 11-07-2016 19:54:40
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 07/7/16 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7--->T12/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #33 vào: 01-05-2016 16:52:41
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 14/4/16 :
- Anh(chị) La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 23/4/16 :
- Anh(chị) La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #32 vào: 03-03-2016 21:05:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 03/02/16 :
- Anh(chị) Tun Tun CMTX T01 đến T6/2016 : 1,800,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #31 vào: 15-01-2016 14:21:07
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 13/01/16 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T01--->T6/2016 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #30 vào: 04-12-2015 15:19:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 06/8/15 :
- Anh Phùng Xuân Quý ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 16/8/15 :
- Chị Phương Thảo ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #29 vào: 19-07-2015 02:42:55
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 03/7/15 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T7 đến T12/2015 : 1,800,000đ.
Ngày 13/7/15:
- Anh Tuntun CMTX T7 đến T12/2015 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #28 vào: 28-02-2015 15:30:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho CT thứ 7 yêu thương :
Ngày 10/02/15 :
- Anh(chị) Tun Tun CMTX T01 đến T6/2015 : 1,800,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.264
 • Thanked: 4348 times
 • Thích 41
Trả lời #27 vào: 10-02-2015 20:36:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Chương trình Thứ 7 Yêu thương :
Ngày 12/01/15 :
- Chị Nguyễn Thị Thanh Vân ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 13/01/15 :
- Chị Nguyễn Thị Thu Huệ CMTX T1--->T6/2015 : 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi