Tác giả Chủ đề: Chương trình T7YT Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 16250 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #63 vào: 29-02-2024 21:25:57
Quỹ CT T7YT Saigon đã nhận:
Ngày 01/02/24:
- Chị Thu ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #62 vào: 27-01-2024 19:30:28
Quỹ CT T7YT Saigon đã nhận:
Ngày 07/01/24:
- Chị Lam Ngoc Dung ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 15/01/24:  
- Chị Thuan Ngan ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #61 vào: 14-12-2023 15:47:27
Quỹ CT T7YT Saigon đã nhận:
Ngày 02/12/23:
- Chị Ngoc Dung  ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 12/12/23:
- Anh(chị) Thuan Ngan  ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Anh Minh Phu ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Thùy Linh Võ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #60 vào: 24-11-2023 19:13:18
Quỹ CT T7YT Saigon đã nhận:
Ngày 05/11/23:
- Anh(chị) Dung  ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 17/11/23:
-Chị Lam Ngoc Dung ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 19/11/23:
- Anh(chị) Thuan Ngan  ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #59 vào: 02-11-2023 10:16:38
Quỹ CT T7YT Saigon đã nhận:
Ngày 28/10/23:
- A/c Taans Phus  ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #58 vào: 19-10-2023 14:49:24
Quỹ CT T7YT Saigon đã nhận:
Ngày 06/1023:
- Chị Alice  ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 12/10/23:
-Anh(chị) Dung ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 16/10/23:
- Anh(chị) Nguyen Tuong ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #57 vào: 05-10-2023 20:14:23
Quỹ CT T7YT Saigon đã nhận:
Ngày 29/923:
- MTQ có số GD 901478.290923.200736 ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 02/10/23:
-Anh(chị) Dung ủng hộ KTX: 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng ho của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #56 vào: 25-03-2021 18:27:27
Quỹ chương trình T7YT Saigon đã nhận :
Ngày 09/3/21:
- MTQ có số GD 022082.090321.182425 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #55 vào: 02-01-2021 16:48:19
Quỹ Chương trình T7 YT đã nhận :
Ngày 09/12/20:
- Gia Đình Minh Kỳ (Bình Chánh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 18/12/20:
- Chị Michele_du và Gia Đình (TPHCM) CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #54 vào: 27-11-2020 11:15:15
Quỹ Chương trình T7 YT đã nhận :
Ngày 18/11/20:
- Chị Michele_du và Gia Đình (TPHCM) CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 19/11/20:
- Chị Lê Hoàng Oanh (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #53 vào: 29-10-2020 13:46:54
Quỹ Chương trình T7 YT đã nhận :
Ngày 06/10/2020 :
- Chú Thành (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/10/20:
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T10 : 1,000,000đ.
Ngày 20/10/20:
- Chị Nhung (Đồng Tháp) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, loanngyen1202, DucTai, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #52 vào: 30-09-2020 19:12:44
Quỹ Chương trình T7YT đã nhận :
Ngày 18/8/2020 :
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 18/9/2020 :

- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T9 : 1,000,000đ.

Chân thành cảm ơn.


Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #51 vào: 03-08-2020 20:21:16
Quỹ Chương trình T7 YT đã nhận :
Ngày 20/7/2020 :
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #50 vào: 23-06-2020 22:29:00
Quỹ Chương trình T7 YT đã nhận :
Ngày 18/6/2020 :
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Thiên Hải Anh, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #49 vào: 10-06-2020 19:20:52
Quỹ CT T7YT đã nhận :
Ngày 10/6/2020:
- Quỹ cơm 2000đ Saigon hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ