Tin chung


CẦN THÔNG TIN
XÁC MINH
Hãy bỏ chút thời gian giúp các hoàn cảnh khó khăn khu vực bạn sinh sống

Tin chung


CẦN THÔNG TIN
XÁC MINH
Hãy bỏ chút thời gian giúp các hoàn cảnh khó khăn khu vực bạn sinh sống

Tác giả Chủ đề: Cập nhật chi phí Nồi cháo Quảng Trị năm 2016  (Đã xem 1708 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #11 vào: 15-02-2017 14:37:54
Dragonfly cập nhật chi phí tiền đi chợ nồi cháo Quảng Trị tháng 12/2016
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 3
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #10 vào: 18-12-2016 12:01:28
dragonfly cập nhật chi phí tiền nồi cháo tháng 11
TUẦN 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

TUẦN 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

TUẦN 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

TUẦN 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #9 vào: 11-11-2016 00:33:47
dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 10 của nồi cháo Quảng Trị
TUẦN 1
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 2
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 3
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
TUẦN 5
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #8 vào: 06-10-2016 03:19:22
Dragon cập nhật tiền đi chợ tháng 8 & 9
THÁNG 8
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
THÁNG 9
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tuần 4

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #7 vào: 02-08-2016 15:16:25
tiền đi chợ tháng 7 của nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 2

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 3

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 5

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #6 vào: 02-08-2016 15:14:01
dragon cập nhật tiền đi chợ Tháng 6/2016 nồi cháo Quảng Trị
Tuần 1
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 2
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 3
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Tuần 4
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #5 vào: 11-06-2016 11:17:10
dragonfly cập nhật tiền đi chợ tháng 5/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #4 vào: 12-05-2016 12:47:24
chi phí đi chợ tháng 4/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #3 vào: 12-05-2016 12:42:40
Tiền đi chợ tháng 3/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #2 vào: 12-05-2016 12:38:52
tiền đi chợ tháng 2
Tuần 1+2: nghỉ tết
Tuần 3

 Tuần 4

 


Ngủ rồi dragonfly

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.159
 • Thanked: 193 times
 • Thích 11
Trả lời #1 vào: 12-05-2016 11:51:31
dragon cập nhật chi phí đi chợ nồi cháo Quảng Trị Tháng 1/2016
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5