Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí  (Đã xem 12963 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #54 vào: 02-06-2024 19:57:54
Cập nhật nồi cháo  tháng 5/2024

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 5/05/2024

1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4
. Bình gas=380.000đ

5.Túi 2kg = 90.000đ
Tổng cộng=1.307.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 12/05/2024
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

3.Đậu 1,5kg x45.000đ=67.000đ
Tổng cộng=837.000đ
III: Cập nhật nồi cháo tuần III ngày 19/05/2024
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2.Đậu: Được ủng hộ
3.Bầu
Được ủng hộ

4.Nước mắm =150.000đ
5.Bột canh 2kg = 54.000đ

Tổng cộng =854.000dd
IV: Cập nhật nồi cháo tuần IV ngày 26/05/2024

1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

3.Đậu 1,5kg x45.000đ=67.000đ

Tổng cộng =837.000đ


TỔNG CỘNG =3.835.000đ( Ba triệu tám trăm ba mươi lăm  ngàn đồng )

« Sửa lần cuối: 02-06-2024 19:58:17 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #53 vào: 02-05-2024 20:28:21
Cập nhật nồi cháo  tháng 4/2024

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 7/04/2024

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4
. Bình gas=380.000đ

5.Nước rửa bát =28.000đ
Tổng cộng=1.171.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 14/04/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

3.Đậu 1,5kg x45.000đ=67.000đ
Tổng cộng=763.000đ
III: Cập nhật nồi cháo tuần III ngày 21/04/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Hạt nêm 1kg =105.000đ

Tổng cộng =868.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần IV ngày 28/04/2024

Nghỉ lễ

TỔNG CỘNG =2.802.000đ( Hai triệu tám trăm linh hai  ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 02-05-2024 20:28:47 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #52 vào: 06-04-2024 19:56:27
Cập nhật nồi cháo  tháng 3/2024

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 3/03/2024
Được ủng hộ
II.Cập nhật nồi cháo tuần II 10/03/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Hạt nêm=105.000đ

5. Bình gas=390.000đ

6.Nước mắm=150.000d
Tổng cộng=1.432.000đ
III: Cập nhật nồi cháo tuần III ngày 17/03/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

Tổng cộng=696.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần IV ngày 24/03/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4Túi 2kg=90.000đ
5.Cốc 200c x700đ=140.000đ
Tổng cộng =993.000đ


TỔNG CỘNG =3.121.000đ( Ba triệu một trăm hai mươi mốt ngàn đồng )

« Sửa lần cuối: 14-04-2024 06:34:57 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #51 vào: 29-02-2024 17:14:43
Cập nhật nồi cháo  tháng 2/2024

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 3/02/2024
Nghỉ do sát tết

II.Cập nhật nồi cháo tuần II 10/02/2024
Chị Mai Hương (Thanh Hóa) ủng hộ
III: Cập nhật nồi cháo tuần III ngày 17/02/2024
1.Thịt nạc 5kgx140.000=700.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 20.000đ=160.000đ

4.Túi 2kg =100.000đ

5. Bình gas=380.000đ
Tổng cộ
ng = 1.407.000đ

III: Cập nhật nồi cháo tuần IV ngày 24/02/2024
1.Thịt nạc 5kgx140.000=700.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 20.000đ=160.000đ


4.Nước uống 1 thùng=105.000đ
Tổng cộng = 1.032.000đ


=> Ngày 28/02/2024:Sửa xe nấu cháo

1.Thay đáy xe=900.000
2.Thay bánh 4 xe=500.000
Tổng cộng=1.400.000

TỔNG CỘNG =3.839.000đ( Ba triệu tám trăm ba mươi chín ngàn đồng )


« Sửa lần cuối: 29-02-2024 21:11:52 gửi bởi lathuvang »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #50 vào: 04-02-2024 11:42:03
Cập nhật nồi cháo  tháng 1/2024

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 7/01/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Bếp gas=850.000đ
5.Gas=380.000đ

Tổng cộng = 2.017.000đ

II.Cập nhật nồi cháo tuần II 14/01/2024
Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 
III: Cập nhật nồi cháo tuần III ngày 21/01/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Hạt nêm =105.000đ
Tổng cộ
ng = 892.000đ
III: Cập nhật nồi cháo tuần IV ngày 28/01/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

Tổng cộng = 787.000đ


TỔNG CỘNG =3.696.000đ( Ba triệu sáu trăm chín mươi sáu ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 12-02-2024 20:32:37 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #49 vào: 06-01-2024 09:17:03
Cập nhật nồi cháo  tháng 12/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 3/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 250 cái x700đ =175.000đ
5.Gas=380.000đ


Tổng cộng = 1.342.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 10/12/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 250 cái x700đ =175.000đ
5.Hạt nêm =105.000đ

Tổng cộng = 1.067.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/12/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ

Tổng cộng = 927.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/12/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 250 cái x700đ =175.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ

Tổng cộng =1.062.000đ


V:Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 31/12/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Nước mắm 1l =150.000đ


Tổng cộng=817.000đ
TỔNG CỘNG =5.215.000( Năm triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng )

« Sửa lần cuối: 06-01-2024 09:17:40 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #48 vào: 29-11-2023 20:30:15
Cập nhật nồi cháo  tháng 11/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 5/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ


Tổng cộng = 1.097.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 12/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Xô nhựa=65.000đ

Tổng cộng = 992.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/11/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ

Tổng cộng = 997.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 26/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước mắm=150.000đ
5.Dầu ăn=115.000đ

6.Nước uống=100.000đ

Tổng cộng =1.292.000đ

TỔNG CỘNG =4.378.000( Bốn triệu ba trăm bảy mươi tám ngàn đồng )

« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:21:48 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #47 vào: 04-11-2023 17:55:18
Cập nhật nồi cháo  tháng 10/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 1/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ

6. Nước uống 1 thùng=100.000đ

Tổng cộng = 1.127.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 8/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước rửa bát=65.000đ

Tổng cộng = 1.062.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/10/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ


4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ


Tổng cộng = 927.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 22/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ


4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước mắm=150.000đ
5.gas=380.000đ

Tổng cộng =1.527.000đV:Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 29/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ


4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Hạt nêm=110.000đ
6.Bột canh 3 túi=54.000đTổng cộng=1.091.000đ

TỔNG CỘNG =5.734.000( Năm triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:22:33 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #46 vào: 05-10-2023 21:55:34
Cập nhật nồi cháo  tháng 9/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 3/9/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ

Tổng cộng = 1.023.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 10/09/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ

Tổng cộng = 853.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/09/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ

2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Dầu ăn 2l=115.000đ
5.Hạt nêm 1kg=120.000đ
6.Nước mắm 1l=150.000
7.Cốc 300cx700d=210.000

Tổng cộng = 1.308.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/09/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.gas=380.000đ

Tổng cộng =1.233.000đ

TỔNG CỘNG =4.417.000( Bốn triệu bốn trăm mười bảy ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:23:11 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #45 vào: 03-09-2023 22:31:44
Cập nhật nồi cháo  tháng 8/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 6/8/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ

Tổng cộng = 923.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 13/08/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước uống =84.000đ
6.Túi 2kg = 100.000đ

Tổng cộng = 1.037.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/08/20231.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước mắm 1l =150.000đ
Tổng cộng = 1.073.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/08/2023
1.Gas=350.000đ
2.Nước uống 1 thùng = 96.000đ

Tổng cộng =446.000đTỔNG CỘNG =3.479.000( Ba triệu bốn trăm bảy mươi chín ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:23:37 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #44 vào: 30-07-2023 19:30:50
Cập nhật nồi cháo  tháng 7/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 2/7/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ
4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Khóa xe =60.000đ
Tổng cộng = 983.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 9/7/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước mắm 1l =150.000đ
6.Túi 1kg = 60.000đ
7. Nước rửa =28.000đ
Tổng cộng = 1.091.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/07/20231.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
Tổng cộng = 923.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/07/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ


4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước uống 2 thùng =128.000đ
6.Túi 1kg = 60.000đ
7. Dầu ăn 2l=115.000đ
8.Hạt nêm 1kg=110.000đ
9.Bột canh 3 túi = 54.000đ
Tổng cộng = 1.320.000đ


V: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 30/07/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
7,8kgx 12.000đ=94.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước mắm 1l =150.000đ

6.Túi 1kg =60.000đ
7.Gas=320.000đ
Tổng cộng = 1.451.000đTỔNG CỘNG =5.768.000( Năm triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:24:20 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #43 vào: 06-07-2023 17:37:55
Cập nhật nồi cháo  tháng 6/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 4/6/2023
1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Bột canh : 3 túi x18.000=56.000đ

4.Cốc:200 cái x700đ =140.000đ
Tổng cộng= 806.000đ


II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/6/2023
1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ

3.Nước mắm:1l =150.000đ
4. Bầu 8kg x10.000đ=80.000đ
5.Nước uống 2 thùng x 65.000đ=130.000đ
Tổng cộng = 1.05.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/06/2023


1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Cốc 200c x700đ=140.000đ
4.Bầu 8kh x10.000đ =80.000đ

5. Túi 2kg x 40.000đ=80.000đ
Tổng cộng = 910.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/06/2023

1.Cốc:300 cái x700đ=210.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Gas= 340.000đ
4.Bầu 7,8kg x10.000đ=78.000đ

5. Dầu ăn 2l=115.000đ
Tổng cộng = 803.000đ


TỔNG CỘNG =3.569.000( Ba triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:24:44 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: lathuvang, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #42 vào: 04-06-2023 16:17:24
Cập nhật nồi cháo  tháng 5/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 7/5/2023
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Ca múc: 1 cái=70.000đ

4.Cốc:300 cái =200.000đ
Tổng cộng= 830.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/5/2023
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2.Cốc 300 cái =200.000đ
3. Dầu ăn 2l = 115.000đ

4.Nước mắm:1l =150.000đ
5.Nước uống 1 thùng=84.000đ
6.Nước rửa bát 1 chai=28.000đ
7.Túi nilong:1,5kg =60.000đ
Tổng cộng = 1.137.000đ

III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/05/2023

1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Cốc 300c=200.000đ

4.hạt nêm 1,5kg=110.000đ
Tổng cộng = 920.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 28/05/2023

1.Cốc:300 cái=200.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Gas= 360.000đ

4.Găng tay 1 hộp =20.000đ
Tổng cộng = 640.000đ


TỔNG CỘNG =3.527.000( Ba triệu năm trăm hai mươi bảy ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 13-07-2023 10:07:05 gửi bởi lathuvang »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: lathuvang, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #41 vào: 26-05-2023 22:45:43
Cập nhật nồi cháo  tháng 4/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 2/4/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ

Tổng cộng= 617.000đ


II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 9/04/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3. Dầu ăn 2l = 120.000đ


Tổng cộng = 737.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/04/2023


1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Cốc 500c=340.000đ


Tổng cộng = 957.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/04/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Gas= 360.000đ


Tổng cộng = 977.000đV: Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 30/04/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ

Tổng cộng = 617.000đ

TỔNG CỘNG =3.905.000( Ba triệu chín trăm linh năm ngàn đồng )
Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #40 vào: 26-05-2023 22:35:47
Cập nhật nồi cháo tháng 3/2023

I:  Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 5/3/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu :7,8kgx15.000=117.000đ
4.Gas+ dây ga =550.000đ

Tổng cộng= 1.284.000


II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/03/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu :7,5kgx15.000=112.000đ
4.Máy xay mới=990.000đ
5.Cốc 1000c=680.000

Tổng cộng = 2.399.000


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/03/2023


1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Nước mắm =200.000đ

4.Hạt nêm =95.000đ

Tổng cộng = 912.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần  ngày 26/03/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Nước 1 thùng = 90.000đ

4.Gas=410.000đ
(Vì tuần 1 dây ga bị rò rỉ nên thất thoát ga phải thay ga ở tuần 4)

Tổng cộng = 1.117.000đ

TỔNG CỘNG =5.712.000( Năm triệu bảy trăm mười hai ngàn đồng )


« Sửa lần cuối: 26-05-2023 22:39:14 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg