Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí  (Đã xem 8973 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #50 vào: 04-02-2024 11:42:03
Cập nhật nồi cháo  tháng 1/2024

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 7/01/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Bếp gas=850.000đ
5.Gas=380.000đ

Tổng cộng = 2.017.000đ

II.Cập nhật nồi cháo tuần II 14/01/2024
Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa ủng hộ 
III: Cập nhật nồi cháo tuần III ngày 21/01/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Hạt nêm =105.000đ
Tổng cộ
ng = 892.000đ
III: Cập nhật nồi cháo tuần IV ngày 28/01/2024
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

Tổng cộng = 787.000đ


TỔNG CỘNG =3.696.000đ( Ba triệu sáu trăm chín mươi sáu ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 12-02-2024 20:32:37 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #49 vào: 06-01-2024 09:17:03
Cập nhật nồi cháo  tháng 12/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 3/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 250 cái x700đ =175.000đ
5.Gas=380.000đ


Tổng cộng = 1.342.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 10/12/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 250 cái x700đ =175.000đ
5.Hạt nêm =105.000đ

Tổng cộng = 1.067.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/12/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ

Tổng cộng = 927.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/12/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 250 cái x700đ =175.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ

Tổng cộng =1.062.000đ


V:Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 31/12/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Nước mắm 1l =150.000đ


Tổng cộng=817.000đ
TỔNG CỘNG =5.215.000( Năm triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng )

« Sửa lần cuối: 06-01-2024 09:17:40 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #48 vào: 29-11-2023 20:30:15
Cập nhật nồi cháo  tháng 11/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 5/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ


Tổng cộng = 1.097.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 12/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Xô nhựa=65.000đ

Tổng cộng = 992.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/11/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ

Tổng cộng = 997.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 26/11/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước mắm=150.000đ
5.Dầu ăn=115.000đ

6.Nước uống=100.000đ

Tổng cộng =1.292.000đ

TỔNG CỘNG =4.378.000( Bốn triệu ba trăm bảy mươi tám ngàn đồng )

« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:21:48 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #47 vào: 04-11-2023 17:55:18
Cập nhật nồi cháo  tháng 10/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 1/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ

6. Nước uống 1 thùng=100.000đ

Tổng cộng = 1.127.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 8/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước rửa bát=65.000đ

Tổng cộng = 1.062.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/10/2023

1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ


4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ


Tổng cộng = 927.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 22/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ


4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước mắm=150.000đ
5.gas=380.000đ

Tổng cộng =1.527.000đV:Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 29/10/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 15.000đ=120.000đ


4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Hạt nêm=110.000đ
6.Bột canh 3 túi=54.000đTổng cộng=1.091.000đ

TỔNG CỘNG =5.734.000( Năm triệu bảy trăm ba mươi tư ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:22:33 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #46 vào: 05-10-2023 21:55:34
Cập nhật nồi cháo  tháng 9/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 3/9/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Túi 2kg=100.000đ

Tổng cộng = 1.023.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 10/09/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ

Tổng cộng = 853.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/09/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ

2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Dầu ăn 2l=115.000đ
5.Hạt nêm 1kg=120.000đ
6.Nước mắm 1l=150.000
7.Cốc 300cx700d=210.000

Tổng cộng = 1.308.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/09/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.gas=380.000đ

Tổng cộng =1.233.000đ

TỔNG CỘNG =4.417.000( Bốn triệu bốn trăm mười bảy ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:23:11 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #45 vào: 03-09-2023 22:31:44
Cập nhật nồi cháo  tháng 8/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 6/8/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ

Tổng cộng = 923.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 13/08/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước uống =84.000đ
6.Túi 2kg = 100.000đ

Tổng cộng = 1.037.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/08/20231.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước mắm 1l =150.000đ
Tổng cộng = 1.073.000đ

IV:Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/08/2023
1.Gas=350.000đ
2.Nước uống 1 thùng = 96.000đ

Tổng cộng =446.000đTỔNG CỘNG =3.479.000( Ba triệu bốn trăm bảy mươi chín ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:23:37 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #44 vào: 30-07-2023 19:30:50
Cập nhật nồi cháo  tháng 7/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 2/7/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ
4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Khóa xe =60.000đ
Tổng cộng = 983.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần II ngày 9/7/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước mắm 1l =150.000đ
6.Túi 1kg = 60.000đ
7. Nước rửa =28.000đ
Tổng cộng = 1.091.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/07/20231.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
Tổng cộng = 923.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/07/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
8kgx 12.000đ=96.000đ


4.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ
5.Nước uống 2 thùng =128.000đ
6.Túi 1kg = 60.000đ
7. Dầu ăn 2l=115.000đ
8.Hạt nêm 1kg=110.000đ
9.Bột canh 3 túi = 54.000đ
Tổng cộng = 1.320.000đ


V: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 30/07/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu
7,8kgx 12.000đ=94.000đ

4.Cốc 300 cái x700đ =210.000đ
5.Nước mắm 1l =150.000đ

6.Túi 1kg =60.000đ
7.Gas=320.000đ
Tổng cộng = 1.451.000đTỔNG CỘNG =5.768.000( Năm triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:24:20 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #43 vào: 06-07-2023 17:37:55
Cập nhật nồi cháo  tháng 6/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 4/6/2023
1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Bột canh : 3 túi x18.000=56.000đ

4.Cốc:200 cái x700đ =140.000đ
Tổng cộng= 806.000đ


II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/6/2023
1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Cốc 200 cái x700đ =140.000đ

3.Nước mắm:1l =150.000đ
4. Bầu 8kg x10.000đ=80.000đ
5.Nước uống 2 thùng x 65.000đ=130.000đ
Tổng cộng = 1.05.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/06/2023


1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Cốc 200c x700đ=140.000đ
4.Bầu 8kh x10.000đ =80.000đ

5. Túi 2kg x 40.000đ=80.000đ
Tổng cộng = 910.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/06/2023

1.Cốc:300 cái x700đ=210.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Gas= 340.000đ
4.Bầu 7,8kg x10.000đ=78.000đ

5. Dầu ăn 2l=115.000đ
Tổng cộng = 803.000đ


TỔNG CỘNG =3.569.000( Ba triệu năm trăm sáu mươi chín ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 29-11-2023 22:24:44 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: lathuvang, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #42 vào: 04-06-2023 16:17:24
Cập nhật nồi cháo  tháng 5/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 7/5/2023
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Ca múc: 1 cái=70.000đ

4.Cốc:300 cái =200.000đ
Tổng cộng= 830.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/5/2023
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2.Cốc 300 cái =200.000đ
3. Dầu ăn 2l = 115.000đ

4.Nước mắm:1l =150.000đ
5.Nước uống 1 thùng=84.000đ
6.Nước rửa bát 1 chai=28.000đ
7.Túi nilong:1,5kg =60.000đ
Tổng cộng = 1.137.000đ

III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/05/2023

1.Thịt nạc 5kgx105.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Cốc 300c=200.000đ

4.hạt nêm 1,5kg=110.000đ
Tổng cộng = 920.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 28/05/2023

1.Cốc:300 cái=200.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 40.000đ=60.000đ
3.Gas= 360.000đ

4.Găng tay 1 hộp =20.000đ
Tổng cộng = 640.000đ


TỔNG CỘNG =3.527.000( Ba triệu năm trăm hai mươi bảy ngàn đồng )
« Sửa lần cuối: 13-07-2023 10:07:05 gửi bởi lathuvang »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: lathuvang, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #41 vào: 26-05-2023 22:45:43
Cập nhật nồi cháo  tháng 4/2023

I: Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 2/4/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ

Tổng cộng= 617.000đ


II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 9/04/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3. Dầu ăn 2l = 120.000đ


Tổng cộng = 737.000đ


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/04/2023


1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Cốc 500c=340.000đ


Tổng cộng = 957.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/04/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Gas= 360.000đ


Tổng cộng = 977.000đV: Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 30/04/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ

Tổng cộng = 617.000đ

TỔNG CỘNG =3.905.000( Ba triệu chín trăm linh năm ngàn đồng )
Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #40 vào: 26-05-2023 22:35:47
Cập nhật nồi cháo tháng 3/2023

I:  Cập nhật nồi cháo  tuần I ngày 5/3/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu :7,8kgx15.000=117.000đ
4.Gas+ dây ga =550.000đ

Tổng cộng= 1.284.000


II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/03/2023
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu :7,5kgx15.000=112.000đ
4.Máy xay mới=990.000đ
5.Cốc 1000c=680.000

Tổng cộng = 2.399.000


III: Cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/03/2023


1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Nước mắm =200.000đ

4.Hạt nêm =95.000đ

Tổng cộng = 912.000đ

IV: Cập nhật nồi cháo tuần  ngày 26/03/2023

1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Nước 1 thùng = 90.000đ

4.Gas=410.000đ
(Vì tuần 1 dây ga bị rò rỉ nên thất thoát ga phải thay ga ở tuần 4)

Tổng cộng = 1.117.000đ

TỔNG CỘNG =5.712.000( Năm triệu bảy trăm mười hai ngàn đồng )


« Sửa lần cuối: 26-05-2023 22:39:14 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #39 vào: 24-03-2023 13:55:31

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 5/2/2023

Nghỉ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/02/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu :7,5kgx16.000=120.000đ
4.Cốc: 1000c x 7.800đ = 780.000đ
5.Gas:410.000đ
6.Túi:2kg x 5.000đ = 100.000đ
Tổng cộng= 2.077.000đ
(Cốc tháng 01/2023 chị Giang quên không tính tiền nắp cốc nên chị Giang ủng hộ tiền nắp cốc.Vì thế tháng 02/2023 tính cả tiền nắp cốc nên giá cốc là 7.800đ)
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/2/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu:7kg x16.000=112.000
Tổng cộng =779.000đ

IV.cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 26/2/2023
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu:1,5kg x 45.000đ=67.000đ
3.Bầu :8kgx15.000=120.000đ
4.Nước :90.000đ
Tổng cộng=877.000đ


TỔNG CỘNG T2/2023 = 3.733.000đ(Ba triệu bảy trăm ba mươi ba ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 26-05-2023 22:37:10 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #38 vào: 24-02-2023 21:02:09


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 1/1/2023

.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: =55.000đ
3.Bầu :8kgx20.000=160.000đ
4.Gas:350.000d
5.Túi:100.000đ
Tổng cộng: 1.240.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 08/1/2023
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 60.000đ
3.Bầu :7kgx20.000=140.000đ
4.Cốc =250.000đ
Tổng cộng= 1.025.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/1/2023
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 60.000đ
3.Bầu:7,3kg x20.000=146.000
4.Nước mắm=200.000đ
5.Dầu ăn:135.000đ
6.Bột canh:30.000đ
7.Hạt nêm:195.000đ
Tổng cộng =1.341.000đ

IV.cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 22/1/2023
1.Thịt nạc 3kgx120.000=360.000đ
2.Đậu=40.000đ
3.Bầu :4kgx20.000=80.000đ
Tổng cộng=480.000

V.cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 29/1/2023
1.Thịt nạc:5kg x 120.000=600.000đ
2.Bầu: 7kg x 20.000=140.000đ
3.Đậu=60.000đ
Tổng cộng:800.000đ

TỔNG CỘNG T1/2023 = 4.886.000đ(Bốn triệu tám trăm tám mươi sáu ngàn đồng)

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #37 vào: 24-02-2023 21:01:27
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 12/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 04/12/2022
Nghỉ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/12/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3.Bầu :7kgx20.000=140.000đ
4.Cốc =250.000đ
Tổng cộng= 1.015.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/12/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ =50.000đ
3.Bầu:7,8kg x20.000=156.000
4.Nước=90.000đ
Tổng cộng =871.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/12/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2. Bầu:7,5kg x20.000=150.000đ
3. Đậu 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
Tổng cộng =775.000đ

TỔNG CỘNG T12/2022=2.661.000( hai triệu sáu trăm sáu mươi mốt ngàn đồng)

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #36 vào: 29-11-2022 11:47:00
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 06/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2. Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3 .Cốc :250.000đ
Tổng cộng=875.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3. Nước mắm :100.000đ
4. Bầu :100.000đ
5.Giá,rổ,Gas:430.000đ
Tổng cộng= 1.255.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ =50.000đ
3.Bầu:160.000đ
Tổng cộng =785.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2. Bầu:160.000đ
3. Đậu 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
4. Gas:340.000đ
5.Khăn lau:90.000đ
6.Nước rửa bát:35.000đ
7.Dầu ăn:145.000đ
8.Bột canh:40.000
Tổng cộng =1.435.000đ
TỔNG CỘNG T11/2022=4.350.000( Bốn triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
« Sửa lần cuối: 05-12-2022 16:39:51 gửi bởi Trần Quốc Hương »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia