Tin chung


  TẾT AN LÀNH - XUÂN AN YÊN
NĂM MỚI AN KHANG


Cùng Người Tôi Cưu Mang nuôi trồng lòng Nhân Ái
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tin chung


  TẾT AN LÀNH - XUÂN AN YÊN
NĂM MỚI AN KHANG


Cùng Người Tôi Cưu Mang nuôi trồng lòng Nhân Ái
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tác giả Chủ đề: Nồi Cháo A LƯỚI- HUẾ - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 3453 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #24 vào: 27-01-2024 19:24:43
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 02/01/2024:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01/24: 3,400,000đ.
Ngày 05/01/24:
- Cô Hồng CMTX T01,02,3/2024: 600,000đ.
Ngày 11/01/24:
- Hanh Duong & Giang Dao US ủng hộ KTX: 1,941,600đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #23 vào: 05-01-2024 10:24:31
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 25/12/23:
- Chị Thu Nhi và ban  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #22 vào: 08-12-2023 19:04:40
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 02/12/23:
- Anh(chị) AY CMTX T12: 200,000đ.
Ngày 04/12/23:
- Chị Tu Anh BVTW Huế  ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #21 vào: 02-12-2023 19:33:06
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 06/11/23:
- Anh(chị) AY CMTX T11: 200,000đ.
Ngày 26/11/23:
- Chị Thu Nhi và ban  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Ngày 27/11/23:
- MTQ quán cơm Saigon ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #20 vào: 06-11-2023 13:45:24
Quỹ NC A Lưới - Huế đã nhận:
Ngày 01/11/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 200,000đ.
Ngày 04/11/23:
- Anh ThaiDzuy ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Dinh Thi Hong Lam ủng hộ KTX: 200,000đ.
- A/C Nguyen Hoang Thanh ủng hộ KTX: 200,000đ.
- A/C Tran Phu Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Thino ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #19 vào: 25-10-2023 13:47:52
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 03/10/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 1,100,000đ.
Ngày 07/10/23:
- Anh (chị) AY CMTX T10: 200,000đ.
Ngày 09/10/23:
- Cô Hồng  CMTX T10,11,12/23: 600,000đ.
Ngày 10/10/23:
- Chị Hồng ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Dì Lành ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Cô Loan ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #18 vào: 16-09-2023 20:32:10
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 06/9/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 400,000đ.
Ngày 08/9/23:
- Anh (chị) AY CMTX T9: 200,000đ.
Ngày 13/9/23:
- E Simun CMTX 6 tuần: 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, Wendy Duong


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #17 vào: 04-09-2023 08:06:25
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 02/8/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 800,000đ.
Ngày 20/8/23:
- Anh TLC ủng hộ KTX: 510,000đ.
Ngày 28/8/23:
- Bạn Thu Nhi và bạn CMTX T8: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #16 vào: 03-08-2023 17:07:39
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 31/7/23:
- MTQ có số GD 467827.310723.100731 ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Chị Do Thi Thu Hue ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #15 vào: 26-07-2023 15:07:59
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 14/7/23:
- Cô Hồng CMTX T7,8,9/2023: 600,000đ.
Ngày 22/7/23: 
- Anh Vinh và ban Thu Nhi CMTX T7 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #14 vào: 13-07-2023 10:37:39
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 05/7/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,500,000đ.
Ngày 09/7/23:
- Anh(chị) AY CMTX T7: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #13 vào: 30-06-2023 19:22:35
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 30/6/23:
- MTQ có số GD 368921.300623.123610 ủng hộ KTX: 100,000đ.
- Chị Le Thi Diem ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 01-07-2023 06:08:55 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #12 vào: 28-06-2023 08:53:19
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 12/6/23:
- Chị Truong Thi Hang ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 23/6/23:
- Em Simun CMTX 6 tuần: 1,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #11 vào: 12-06-2023 11:54:40
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 05/6/23:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 300,000đ.
Ngày 08/6/23:
- Anh(chị) AY CMTX T6: 200,000đ.
Ngày 10/6/23:
- Anh Vinh và bạn Nhi CMTX T6: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #10 vào: 01-06-2023 12:37:39
Quỹ NC A Lưới đã nhận:
Ngày 21/5/23:
- Bạn Nhi ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 28/5/23:
- MTQ có số GD 610598.280523.200915 ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 29/5/23:
- Em Simun CMTX 4 tuần: 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg