Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 2 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Báo cáo quỹ CT thứ 7 yêu thương 2013

Bài mới hoahonggai tạo 7 năm trước,
Tác giả hoahonggai tạo 7 năm trước

0 Trả lời
1.331 Lượt xem
Bài mới 14-02-2014 16:08:34
gửi bởi hoahonggai
Báo Cáo Quỹ HeartBank Năm 2011

Bài mới MuaNgauSaigon tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

9 Trả lời
2.777 Lượt xem
Bài mới 29-02-2012 15:09:00
gửi bởi MuaNgauSaigon
Báo Cáo Quỹ Heartbank Năm 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 8 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 9 năm trước

11 Trả lời
2.719 Lượt xem
Bài mới 16-01-2013 01:57:51
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ Heartbank Năm 2013

Bài mới trangvitgioi tạo 7 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 8 năm trước

11 Trả lời
2.499 Lượt xem
Bài mới 01-06-2014 21:31:57
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ Heartbank Năm 2014

Bài mới trangvitgioi tạo 6 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 7 năm trước

11 Trả lời
2.276 Lượt xem
Bài mới 23-03-2015 18:29:46
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ Heartbank Năm 2015

Bài mới trangvitgioi tạo 5 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 6 năm trước

11 Trả lời
1.822 Lượt xem
Bài mới 25-02-2016 16:10:32
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ Heartbank Năm 2016

Bài mới trangvitgioi tạo 4 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 5 năm trước

9 Trả lời
2.398 Lượt xem
Bài mới 11-12-2016 20:51:05
gửi bởi trangvitgioi
BÁO CÁO QUỸ NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK

Bài mới Tieuhuongduong tạo 8 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 8 năm trước

1 Trả lời
1.685 Lượt xem
Bài mới 24-01-2013 17:33:15
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Qũy Nồi Cháo Cư Pui - Đăk Lăk Năm 2013

Bài mới Tieuhuongduong tạo 7 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 8 năm trước

11 Trả lời
2.439 Lượt xem
Bài mới 17-01-2014 23:34:01
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Qũy Nồi Cháo Cư Pui - Đăk Lăk Năm 2014

Bài mới Tieuhuongduong tạo 6 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 7 năm trước

11 Trả lời
2.504 Lượt xem
Bài mới 27-03-2015 16:40:29
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Qũy Nồi Cháo Cư Pui - Đăk Lăk Năm 2015

Bài mới loanngyen1202 tạo 5 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 6 năm trước

12 Trả lời
2.457 Lượt xem
Bài mới 05-03-2016 10:46:50
gửi bởi loanngyen1202
Báo Cáo Quỹ Nồi Cháo Cư Pui 2018

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 3 năm trước

7 Trả lời
724 Lượt xem
Bài mới 07-08-2020 11:25:16
gửi bởi loanngyen1202
Báo Cáo Quỹ Nồi Cháo Cư Pui 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

3 Trả lời
217 Lượt xem
Bài mới 07-08-2020 12:19:24
gửi bởi loanngyen1202
Báo Cáo Quỹ Nồi Cháo Hà Nội Năm 2014

Bài mới chichchoe tạo 6 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 7 năm trước

6 Trả lời
2.119 Lượt xem
Bài mới 08-01-2015 15:39:47
gửi bởi chichchoe
Báo Cáo Quỹ Nồi Cháo Hà Nội Năm 2015

Bài mới tuliptim tạo 4 năm trước,
Tác giả chichchoe tạo 6 năm trước

14 Trả lời
2.714 Lượt xem
Bài mới 22-02-2017 10:38:40
gửi bởi tuliptim
Báo cáo quỹ Nồi Cháo Hà Nội năm 2016

Bài mới tuliptim tạo 4 năm trước,
Tác giả tuliptim tạo 4 năm trước

2 Trả lời
935 Lượt xem
Bài mới 17-04-2017 10:14:14
gửi bởi tuliptim
Báo cáo Quỹ Nồi cháo Hà Nội năm 2017

Bài mới tuliptim tạo 4 năm trước,
Tác giả tuliptim tạo 4 năm trước

0 Trả lời
882 Lượt xem
Bài mới 17-04-2017 16:13:17
gửi bởi tuliptim
Báo Cáo Quỹ Nồi Cháo Hà Tĩnh Năm 2013

Bài mới hoaiti tạo 8 năm trước,
Tác giả hoaiti tạo 8 năm trước

0 Trả lời
1.319 Lượt xem
Bài mới 27-09-2013 15:18:02
gửi bởi hoaiti
Báo Cáo Quỹ Nồi Cháo Huế 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 8 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 9 năm trước

14 Trả lời
3.328 Lượt xem
Bài mới 06-04-2013 22:35:33
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ nồi cháo Huế năm 2009

Bài mới trangvitgioi tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 11 năm trước

4 Trả lời
1.985 Lượt xem
Bài mới 02-02-2011 22:45:29
gửi bởi trangvitgioi