Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 25943 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #51 vào: 16-09-2015 06:01:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/9/15:
- Me Moon ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 08/9/15:
- Chị Tran Hien ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/9/15:
- Chị Thien Van CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #50 vào: 04-09-2015 08:15:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/9/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T9 : 300,000đ.
- Chị Thu Huong Vu CMTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #49 vào: 26-08-2015 06:36:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 25/8/15:
- Anh Tuan Minh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hương Le ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh(chị) Minh Pham CMTX T8,9,10/15 : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #48 vào: 21-08-2015 01:43:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/8/15 :
- Chị Thienvan CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 13/8/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T8 : 300,000đ.
- Chị Quyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Huong ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Me Moon ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #47 vào: 21-07-2015 04:22:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/7/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  anh.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #46 vào: 08-07-2015 23:26:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/7/15 :
- Anh Tran Quang Cuong CMTX T7,8 : 200,000đ.
Ngày 06/7/15 :
- Chị Thien Van CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 08/7/15 :
- Anh Ba Thang ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Le Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Lan Anh Nguyen ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Nam Tran ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Le Huong Giang ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Van Hair ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Thu Huong Vu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #45 vào: 08-07-2015 19:30:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/6/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 30/6/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #44 vào: 10-06-2015 15:59:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/6/15 :
- Chị Nguyễn Thi Dieu Huyen CMTX T2-->T6 : 500,000đ.
Ngày 04/6/15 :
- ANh(chị) Pingping CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Trần Quang Cường CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Minh Pham CMTX T5,6 : 300,000đ.
Ngày 05/6/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 08/6/15 :
- Ban chi Loan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Duc Khue ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #43 vào: 27-05-2015 14:00:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/5/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #42 vào: 20-05-2015 09:48:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/5/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #41 vào: 21-04-2015 21:01:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/4/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #40 vào: 09-04-2015 21:33:02
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/4/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T4 : 500,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #39 vào: 31-03-2015 20:56:13
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/3/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 25/3/15 :
- Chị Le Linh CMTX T11/14 ---> T5/2015 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #38 vào: 15-03-2015 16:11:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/3/15 :
- Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 03/3/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T3,4 : 200,000đ.
Ngày 09/3/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 300,000đ.
Ngày 12/3/15 :
- Chị Thanh Hien CMTX T2,3 : 200,000đ.
- Chị Nguyen Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.994
 • Thanked: 3500 times
 • Thích 41
Trả lời #37 vào: 27-02-2015 21:06:25
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
Ngày 03/02/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T02 : 100,000đ.
- Anh Le An ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 19/02/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi