Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hoá - cập nhật chi phí  (Đã xem 9012 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #36 vào: 29-11-2022 11:47:00
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 06/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2. Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3 .Cốc :250.000đ
Tổng cộng=875.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3. Nước mắm :100.000đ
4. Bầu :100.000đ
5.Giá,rổ,Gas:430.000đ
Tổng cộng= 1.255.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ =50.000đ
3.Bầu:160.000đ
Tổng cộng =785.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/11/2022
1.Thịt nạc 5kgx115.000=575.000đ
2. Bầu:160.000đ
3. Đậu 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
4. Gas:340.000đ
5.Khăn lau:90.000đ
6.Nước rửa bát:35.000đ
7.Dầu ăn:145.000đ
8.Bột canh:40.000
Tổng cộng =1.435.000đ
TỔNG CỘNG T11/2022=4.350.000( Bốn triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)
« Sửa lần cuối: 05-12-2022 16:39:51 gửi bởi Trần Quốc Hương »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #35 vào: 29-11-2022 11:03:37
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 02/10/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3 .Dầu ăn 2L = 140.000đ
4.Nước : 90.000đ
Tổng cộng=880.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 09/10/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
Tổng cộng= 650.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 16/10/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ =50.000đ
Tổng cộng =650.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 23/10/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. Gas:340.000đ
3. Đậu 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
Tổng cộng =990.000đ

V. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 30/10/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. hạt nêm:90.000đ
3. Đậu 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
Tổng cộng =740.000đ


TỔNG CỘNG T10/2022=3.910.000( Ba triệu chín trăm mười ngàn đồng)

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #34 vào: 27-10-2022 08:35:59
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 9/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 04/09/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3 .Dầu ăn 2L = 115.000đ
Tổng cộng=765.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/09/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2.Đậu: 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
3. Nước 1 thùng = 90.000đ
Tổng cộng= 740.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/09/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. Gas: 340.000đ
3 .Đậu: 1,3kg x 40.000đ =50.000đ
Tổng cộng =990.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/09/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. Cốc 500 x50 = 250.000đ
3. Đậu 1,3kg x 40.000đ=50.000đ
Tổng cộng =900.000đ

TỔNG CỘNG T9/2022=3.395.000( Ba triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 01-11-2022 08:12:18 gửi bởi Trần Quốc Hương »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #33 vào: 17-09-2022 11:00:19
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 8/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 07/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000đ=40.000đ
3 .Nước 1 thùng = 90.000đ
Tổng cộng=780.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2.Dầu ăn 2L: 115.000đ
3.Đậu: 1kg x 40.000đ=40.000đ
Tổng cộng= 805.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx130.000=650.000đ
2. Gas: 380.000đ
3 .Hạt nêm : 100.000đ
Tổng cộng =1.130.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 28/08/2022
1.Thịt nạc 5kgx120.000=600.000đ
2. Nước mắm 2L : 200.000đ
3 .Bột canh: 30.000đ
Tổng cộng =830.000đ

TỔNG CỘNG T8/2022=3.545.000( Ba triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #32 vào: 17-08-2022 15:18:41
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 7/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 03/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 10x 8kg = 80.000đ
Tổng cộng=670.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Nước mắm 2L : 200.000đ
3. Bầu 8,4kg x 10.000=84.000đ
4.Nước uống: 90.000đ
Tổng cộng= 924.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đâu 2kgx40.000=80.000đ
3 .bầu 7,8kgx 10.000dd=78.000đ
4.Dầu ăn: 150.000đ
Tổng cộng =858.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 24/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,5kgx 10.000dd=85.000đ
4.nước rửa bát :30.000
Tổng cộng =705.000đ

V. cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 31/07/2022
1.Thịt nạc 5kgx110.000=550.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8kgx 9.000dd=72.000đ
4.Gas:380.000đ
Tổng cộng =1.042.000đTỔNG CỘNG T7/2022=4.199.000( Bốn triệu một trăm chín mươi chín ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 18-08-2022 17:01:06 gửi bởi Trần Quốc Hương »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #31 vào: 01-07-2022 15:32:59
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 6/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 05/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 11x 8,3kg = 91.000đ
Tổng cộng=631.000đ

II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 12/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kg x40.000=40.000đ
3. Bầu 8kg x 10.000=80.000đ
Tổng cộng= 620.000đ

III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 19/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,5kgx 10.000dd=85.000đ
4.Nước : 1 thùng=90.000đ
5.Chai nhựa:25.000đ
Tổng cộng =740.000đ

IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 26/06/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,1kgx 10.000dd=81.000đ
4.Gas:390.000đ
5.Dầu: 140.000đ
Tổng cộng =1.151.000đ


TỔNG CỘNG T6/2022=3.142.000( Ba triệu một trăm bốn mươi hai ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 02-07-2022 14:24:41 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #30 vào: 15-06-2022 08:15:26
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 01/05/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 11x 8,5kg = 93.000đ
4.Khăn=40.000đ
5.Rổ rá:3 cái=105.000đ
Tổng cộng=778.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 08/05/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kg x40.000=40.000đ
3. Bầu 8,3kg x 11.000=91.000đ

Tổng cộng= 631.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/05/2022
1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 8,5kgx 11.000dd=93.000đ
Tổng cộng =633.000đ
IV. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 22/05/2022

1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ

2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ

3 .bầu 8,8kgx 10.000dd=88.000đ
Tổng cộng =628.000đ

V. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 29/05/2022

1.Thịt nạc 5kgx100.000=500.000đ

2. Đâu 1kgx45.000=45.000đ

3 .bầu 9kgx 10.000dd=90.000đ

4.Bánh xe + ốc: 4 x 60.000đ=240.000đ

5.Nêm + bột canh =200.000đ

Tổng cộng =1.075.000đ


TỔNG CỘNG T5/2022=3.745.000( Ba triệu bảy trăm bốn lăm ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 15-06-2022 14:04:13 gửi bởi lathuvang »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #29 vào: 16-05-2022 21:39:11
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4/2022


I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 10/04/2022
1.Thịt nạc 4kgx100.000=400.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000=40.000đ
3 .bầu 15x 8,8kg = 132.000đ
4.dầu ăn=124.000đ
5.Bột canh 2x7.000=14.000đ
6.Găng tay =10.000đ
7.Hạt nêm = 45.000đ
8.Dao = 90.000đ
9.Nước = 90.000đ
Tổng cộng=945.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 17/04/2022
1.Thịt nạc 4kgx100.000=400.000đ
2. Đâu 1kg x40.000=40.000đ
3. Bầu 8kg x 12.000=96.000đ
4.Gas =450.000đ
5.Cốc = 120.000đ
6.Nước mắm + nước rửa bát=280.000đ
Tổng cộng= 1.386.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 24/04/2022
1.Thịt nạc 4kgx100.000=400.000đ
2. Đâu 1kgx40.000=40.000đ
3 .bầu 7,7kgx 11.000dd=84.000đ
Tổng cộng =524.000đ
TỔNG CỘNG T4/2022=2.855.000( Hai triệu tám trăm năm lăm ngàn đồng)

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #28 vào: 16-05-2022 21:18:30
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 5/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 02/05/2021
1.Thịt nạc 4,5kgx110.000=495.000đ
2. Đậu: 1kg x 40.000đ=40.000đ
3 .bầu 10.000x 8kg = 80.000đ
4.Dầu ăn 2l =90.000đ
5.Hạt nêm=75.000đ
Tổng cộng=780.000đ


Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #27 vào: 02-05-2021 11:00:25
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 4/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 4/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,8kg x15.000đ = 117.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
Tổng cộng: 822.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,8kg x13.000đ = 97.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
Tổng cộng:802.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,8kg x11.000đ = 85.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
4.Nước: 1 thùng=95.000đ
5.Dầu:5l=220.000đ
6. Nêm:2kg=90.000đ
Tổng cộng:1.195.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/4/2021
1. Thịt nạc : 4,5kg x 140.000đ=630.000đ
2. Bầu: 7,4kg x11.000đ = 81.000đ
3. Đậu: 1,5kg x 50.000đ= 75.000đ
4. Gas=350.000đ
Tổng cộng: 1.136.000đ
TỔNG CỘNG: 3.955..000( Ba triệu chín trăm năm mươi lăm ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 02-05-2021 11:02:12 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #26 vào: 04-04-2021 13:53:06
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 3/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 7/3/2021
nghỉ dịch
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 14//2021
được ủng hộ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 21/3/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx130k=585k
2. Đâu 1kgx45k=45k
3 .bầu= 7,3kg x 14=102k
Tổng cộng= 732.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 28/3/2021
1. Thịt nạc: 4,5kg x 130k = 585k
2. Bầu: 7,5kg x14k=105k
3. Đậu: 1,5kg x45 =67k
4. Hạt nêm=95k
5. Nước rửa bát=28k
6.Máy xay=990k
Tổng cộng=1.870.000đ

TỔNG CỘNG: 2.602.000( hai triệu sáu trăm linh hai ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 05-04-2021 08:19:35 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #25 vào: 04-04-2021 13:42:07
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 1/2021

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 3/1/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx150k=675k
2. Đậu: 1kg x 50k  =50k
3 .bầu 20 x 8kg = 160k
Tổng cộng=885.000đ
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 10/1/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx150k=675k
2. Đâu 1kg x50k=50k
3. Bầu 8,4kgx18=150k
4.Găng tay=10k
Tổng cộng= 885.000đ
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 17/1/2021
1. Thịt nạc 4,5kgx150k=675k
2. Đâu 1kgx50k=50k
3 .bầu= 7,8kg x 20=156k
4. gas=350k
5. Hạt nêm=95k
6.Bột canh=30k
7. Nước rửa bát=28k
Tổng cộng= 1.384.000đ
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 24/1/2021
1. Thịt nạc: 4,5kg x 150k = 675k
3. Đậu: 1kg x50 =50k
Tổng cộng=725.000đ

TỔNG CỘNG: 3.879.000( ba triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

« Sửa lần cuối: 04-01-2021 09:47:26 gửi bởi DucTai »
« Sửa lần cuối: 05-04-2021 08:19:08 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #24 vào: 04-01-2021 09:45:52
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 12/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 6/12/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đậu: 1,5kg  =65k
3 .bầu 15 x 8kg = 120k
4. Chậu=100k
Tổng cộng=935.000k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 13/12/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đâu 1,5kg=65k
3. Bầu 8,5kgx15=127k
Tổng cộng= 842.000k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 20/12/2020
1. Thịt nạc 5kgx14k=700k
2. Đâu 1,5kg=65k
3 .bầu= 8kg x 20=160k
Tổng cộng= 925.000k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 27/12/2020
1. Thịt nạc: 5kg x 140 = 700k
2. Bầu: 7kg x 20=140k
3. Đậu: 1,5kg =65k
4. sửa ga+ thay van=500k
5. Dầu ăn 5l=210k
6.Thay bếp mới=900k
Tổng cộng=2.515.000k

TỔNG CỘNG: 5.217.000( Năm triệu hai trăm mười bảy ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 04-04-2021 13:42:55 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #23 vào: 10-12-2020 16:08:12
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 11/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 1/11/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx14k=650k
2. Đậu: 1,5kg x 45k =67k
3 .bầu 15 x 8,2kg = 123k
4. hạt nêm=90k
5. Dầu ăn=95k
Tổng cộng=1.025.000k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 08/11/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3. Bầu 8kgx15=120k
4.Gas=290k
Tổng cộng= 1.127.000k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 15/11/2020
1. Thịt nạc 5kgx13k=650k
2. Đâu 1,5kgx45=67k
3 .bầu= 8,5kg x 15=127k
4.nước mắm=230k
Tổng cộng= 1.074.000k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 22/11/2020
1. Thịt nạc: 5kg x 130 = 650k
2. Bầu: 8,3kg x 15=124k
3. Đậu: 1,5kg x45=67k
4. cốc=50k
5. nước lọc=90k
Tổng cộng=981k
V.Cập nhật nồi cháo tuần 5 ngày 29/11/2020
1. Thịt nạc=5kgx13=650k
2.Đậu=1,5x45=67k
3.bầu:8,5x15=127k
4.Nêm:90k
5.Dầu ăn=90k
6.gas=310k
7.Bột canh=35k
8.nước rửa bát=40k
Tổng=1.409.000k

TỔNG CỘNG: 5.616.000( Năm triệu sáu trăm mười

sáu ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 10-12-2020 16:08:34 gửi bởi Kẹo Đắng TH »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Kẹo Đắng TH

Trả lời #22 vào: 01-11-2020 10:20:18
Cập nhật chi phí nồi cháo tháng 10/2020

I: cập nhật nồi cháo tuần 1  ngày 4/10/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx14k=630k
2. Đậu: 1kg x 45k =45k
3 .bầu 15 x 8,2kg = 123k
Tổng cộng=798k
II: Cập nhật nồi cháo tuần 2 ngày 11/10/2020
1. Thịt nạc 4,5x13,5k=600k
2. Đâu 1kgx45=45k
3. Bầu 7,9kgx15=118k
Tổng cộng= 763k
III. cập nhật nồi cháo tuần 3 ngày 18/10/2020
1. Thịt nạc 4,5kgx13,5k=600k
2. Đâu 1kgx45=45k
3 .bầu= 8,3kg x 14,5=124k
4.gas=280k
Tổng cộng= 1.049k
IV: Cập nhật nồi cháo tuần 4 ngày 25/10/2020
1. Thịt nạc: 4,5kg x 130 = 585k
2. Bầu: 8,3kg x 20=166k
3. Đậu: 1kg x45=45k
Tổng cộng=796k

TỔNG CỘNG: 3.406.000( Ba triệu bốn trăm linh sáu ngàn đồng)
« Sửa lần cuối: 02-11-2020 08:31:51 gửi bởi DucTai »

Kẹo đắng
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97