Tác giả Chủ đề: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Cập nhật chi phí  (Đã xem 39088 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3594 times
 • Thích 41
Trả lời #47 vào: 31-08-2012 11:03:29
Chi lương tháng 8/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.
Tổng chi lương : 8,060,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #46 vào: 24-08-2012 06:11:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 14/8/2012 đến 21/8/2012

Ngày 14/8/2012                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73000   =   547.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
củ cải   15   kg   *   8000   =   120.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3000   =   60.000   đ
vận hcuyển               =   10.000   đ
cộng               =   773.500   đ
                     
Ngày 16/8/2012                     
                     
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
sả   3   kg   *   16000   =   48.000   đ
đậu khuôn   250   kg   *   850   =   212.500   đ
nấm   1   kg   *   20000   =   20.000   đ
thịt   5   kg   *   73000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ
ớt   1   kg   *   30000   =   30.000   đ
tỏi   1   kg   *   50000   =   50.000   đ
gừng               =   10.000   đ
Bưu điện t7/2012                  215.500   đ
cộng                  1.011.000   đ
                     
                     
Ngày 18/8/2012                     
                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ
cá hấp   13   kg   *   42000   =   546.000   đ
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   618.500   đ   
                        
Ngày 21/8/2012                        
                        
thịt   7   kg   *   73000   =   511.000   đ   
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ   
hành lá   0,5   kg   *   12000   =   6.000   đ   
chuối   15   kg   *   2000   =   30.000   đ   
cộng               =   717.000   đ   
TỔNG CỘNG                        3.120.000

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #45 vào: 14-08-2012 22:13:29
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 01/8/2012 đến 11/8/2012

NGÀY 02/8/2012                     

đậu khuôn   200   miếng   *   850   =   170.000   đ
bí đao   5   kg   *   10.000   =   50.000   đ
nấm   3   kg   *   22.000   =   66.000   đ
thịt xay   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
cộng               =   771.000   đ
                     
NGÀY 04/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   546.000   đ
                     
                     
NGÀY 07/8/2012                     
                     
thịt gà   15   kg   *   50.000   =   750.000   đ
sả   3   kg   *   16.000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sú   20   kg   *   3.000   =   60.000   đ
tiến nước tháng 8/2012      kg   *      =   456.000   đ
xe vận chuyển 2chuyến         *   40.000   =   80.000   đ
cộng               =   1.429.000   đ
                     
NGÀY 09/8/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
đậu khuôn   200   kg   *   850   =   170.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
hẹ   1   kg   *   20.000   =   20.000   đ
rau răm   0,5   kg   *   20.000   =   10.000   đ
giá   3   kg   *   10.000   =   30.000   đ
sú   30   kg   *   3.000   =   90.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   866.000   đ
                     
NGÀY 11/8/2012                     
                     
                     
thịt   7,5   kg   *   73.000   =   547.500   đ
dưa cải   15   kg   *   10.000   =   150.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
giá   1   kg   *   10.000   =   10.000   đ
rau răm, hẹ   1   kg   *   22.000   =   22.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
cộng               =   764.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.376.500   ĐỒNG

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3594 times
 • Thích 41
Trả lời #44 vào: 01-08-2012 11:08:00
Ngày 31/7/12 :
Chi lương tháng 7/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (15 buổi) : 900,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (15 buổi) : 900,000đ.
Tổng chi lương : 8,300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #43 vào: 31-07-2012 21:16:28
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 21/7/2012 đến 31/7/2012

Ngày 21/7/2012                     
                     
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
chả cá    10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
cà chua   3   kg   *   8.000   =   24.000   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
sửa máy tính               =   600.000   đ
cộng               =   1.199.500   đ
                     
Ngày 24/07/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   12.000   =   6.000   đ
bí đao   7   kg   *   10.000   =   70.000   đ
sú   10   kg   *   8.000   =   80.000   đ
tiền điện tháng 7/2012               =   209.000   đ
cộng               =   876.000   đ
                     
Ngày 26/7/2012                     
                     
thịt xay   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
cải thảo   20   kg   *   3.500   =   70.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
cộng               =   626.000   đ
                     
Ngày 28/7/2012                     
                     
bí đao   6   kg   *   9.500   =   57.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
chả cá   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
Tiền nước tháng 7/2012               =   432.000   đ
cộng               =   1.070.500   đ
                     
Ngày 31/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10.000   =   5.000   đ
đậu khuôn   150   kg   *   850   =   127.500   đ
chuối   15   kg   *   2.000   =   30.000   đ
keo   1   chai   *   5.000   =   5.000   đ
gas   2   bình   *   1.230.000   =   2.460.000   đ
cộng               =   3.138.500   đ
                     
TỔNG CỘNG                  6.910.500   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #42 vào: 31-07-2012 20:57:57
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 10/7/2012 đến 19/7/2012

Ngày 10/7/2012
                     
thịt   5   kg   *   73.000   =   365.000   đ
củ cải   8   kg   *   8.000   =   64.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22.000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cá   10   kg   *   45.000   =   450.000   đ
cà chua   5   kg   *   8.000   =   40.000   đ
                     
cộng               =   990.000   đ
                     
Ngày 12/7/2012                     
                     
thịt   6,5   kg   *   73.000   =   474.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   18.000   =   9.000   đ
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cộng               =   678.500   đ
                     
Ngày 14/7/2012                     
                     
gà   10   kg   *   50.000   =   500.000   đ
sả   2   kg   *   16.000   =   32.000   đ
thịt xay   0,5   kg   *   73.000   =   36.500   đ
hành lá   0,5   kg   *   16.000   =   8.000   đ
chuối   30   kg   *   2.000   =   60.000   đ
cước bưu điện tháng 6/2012               =   203.800   đ
cộng               =   840.300   đ
                     
Ngày17/7/2012                     
                     
dưa cải   8   kg   *   10.000   =   80.000   đ
thịt   7   kg   *   73.000   =   511.000   đ
hành lá   1   kg   *   18.000   =   18.000   đ
bột điều   1   kg   *   80.000   =   80.000   đ
găng tay nilon               =   40.000   đ
chuối   20   kg   *   2.000   =   40.000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   120.000   đ
hoá chất               =   150.000   đ
cộng               =   1.039.000   đ
                     
Ngày 19/7/2012                     
                     
                     
nấm   2,0   kg   *   20.000   =   40.000   đ
đậu khuôn   150,0   miếng   *   900   =   135.000   đ
thịt xay   5,0   kg   *   73.000   =   365.000   đ
chuối   15,0   kg   *   2.000   =   30.000   đ
vá múc canh   10   cái   *   6.500   =   65.000   đ
tỏi   1   kg   *   50.000   =   50.000   đ
cộng               =   685.000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  4.232.800   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #41 vào: 12-07-2012 08:27:42
Mickeydalat cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 03/7/2012 đến 09/7/2012
Ngày 3/7/2012                        
                        
sú   30   kg   *   3,500   =   105,000   đ   
nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ   
cà chua   3   kg   *   8,000   =   24,000   đ   
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ   
đậu khuôn   150   miếng   *   900   =   135,000   đ   
      Cộng =            729,000      

Ngày 4/7/2012 Tiếp sức mùa thi                        
                     
gà   25   kg   *   50,000   =   1,250,000   đ
sả bào   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
bột ngọt   4   kg   *   55,000   =   220,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
ớt trái   1   kg   *   20,000   =   20,000   đ
cộng               =   1,645,500   đ
                     
Ngày 5/7/2012 tiếp sức mùa thi                      
                     
thịt xay   0.5   kg   *   73000   =   36,500   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
sữa đậu nành   50   lít   *   7000   =   350,000   đ
đậu khuôn   300   miếng   *   900   =   270,000   đ
cộng               =   727,500   đ
                     
Ngày 7/7/2012                     
                     
thịt   7   kg   *   73000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
củ cải   7   kg   *   8000   =   56,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
giá   2   kg   *   10000   =   20,000   đ
thơm   1   trái   *   10000   =   10,000   đ
cộng               =   668,000   đ
                     
Ngày 9/7/2012 Tiếp sức mùa thi                     
                     
thịt xay   15   kg   *   73000   =   1,095,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   20000   =   10,000   đ
cà chua   5   kg   *   8000   =   40,000   đ
hành tây   2   kg   *   11000   =   22,000   đ
hành củ   2   kg   *   30000   =   60,000   đ
tỏi   1   kg   *   60000   =   60,000   đ
chanh   1   kg   *   17000   =   17,000   đ
tiêu   1   kg   *   150000   =   150,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
cộng               =   1,514,000   đ
                     
TỒNG CỘNG                  5,284,000   ĐỒNG

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3594 times
 • Thích 41
Trả lời #40 vào: 30-06-2012 23:01:53
Ngày 30/6/12 :
Chi lương tháng 6/2012 :
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Lan (13 buổi) : 780,000đ.
- Chị Chu Thị Thúy Hằng (13 buổi) : 780,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #39 vào: 30-06-2012 20:58:55
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 26/6/2012 đến ngày 30/6/2012

NGÀY 26/6/2012                     
                     
                     
gà   10   kg   *   50,000   =   500,000   đ
sả   3   kg   *   16,000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   73,000   =   36,500   đ
giấy ăn   2   lốc   *   120,000   =   240,000   đ
cộng                  835,500   đ
                     
NGÀY 28/6/20121                     
                     
Trứng    2   kg   *   30,000   =   60,000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243,000   đ
Thịt    7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng         *      =   885,000   đ
                     
Ngày 30/6/2012                     
thịt xay   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
trứng   5   kg   *   30,000   =   150,000   đ
cải thảo   20   kg   *   3,500   =   70,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cộng               =   596,000   đ
TỔNG CỘNG               =   2,316,500   đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #38 vào: 30-06-2012 15:43:20
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 19/6/2012 đến ngày 23/6/2012
Ngày19/6/2012                     

nấm   5   kg   *   20,000   =   100,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt xay   7   kg   *   73,000   =   511,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   24,000   =   12,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
gas   2   bình   *   1,330,000   =   2,660,000   đ
bưu điện tháng 6/2012               =   244,100   đ
cộng               =   3,627,100   đ
                     
Ngày21/6/2012                     
                     
Thịt   10   kg   *   73,000   =   730,000   đ
củ cải   15   kg   *   7,000   =   105,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
tỏi   1   kg   *   60,000   =   60,000   đ
hành củ   2   kg   *   40,000   =   80,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
xe vận chuyển 2 chuyến               =   40,000   đ
cộng               =   1,086,000   đ
                     
Ngày23/6/2012                     
cải thảo   30   kg   *   5,000   =   150,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22,000   =   11,000   đ
cà chua   5   kg   *   8,000   =   40,000   đ
thịt   5   kg   *   73,000   =   365,000   đ
hóa chất               =   150,000   đ
Điện tháng 6/2012               =   188,000   đ
cộng               =   904,000   đ
                     
TỔNG CỘNG                  5,617,100   ĐỒNG

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #37 vào: 20-06-2012 12:33:09
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 12/6/2012 đến ngày 16/6/2012
Ngày 12/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
củ cải   25   kg   *   8000   =   200.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   22000   =   11.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
bột ngọt   2   kg   *   56000   =   112.000   đ
ớt bột, nước màu               =   110.000   đ
cộng               =   1.259.500   đ
                     
Ngày14/6/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   73000   =   730.000   đ
cà chua   6   kg   *   8000   =   48.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
giá   3   kg   *   10000   =   30.000   đ
me ,ngỗ, quế         *      =   28.000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243.000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
xe vận chuyển   2   chuyến   *   60000   =   120.000   đ
nước tháng 6/2012               =   758.500   đ
cộng               =   2.029.500   đ
                     
Ngày 16/6/2012                     
                     
thịt    10   kg   *   73000   =   730.000   đ
dưa cải   20   kg   *   8000   =   160.000   đ
sú   30   kg   *   9000   =   270.000   đ
hành lá   0,5   kg   *   24000   =   12.000   đ
thiịt xay   0,5   kg   *   73000   =   36.500   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60.000   đ
cộng               =   1.268.500   đ
                     
      TỔNG            4.557.500   Đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #36 vào: 12-06-2012 10:00:15
MickeyDL cập nhật chi phí mua hàng từ ngày 02/6/2012 đến ngày 09/6/2012

Ngày 2/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
củ cải    20   kg   *   8,000   =   160,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   10,000   =   5,000   đ
su su   18   kg   *   6,100   =   109,800   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                =   1,084,800   đ
                     
Ngày 5/6/2012                     
                     
Cải thảo   30   kg   *   4,000   =   120,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
cá hấp   17   kg   *   50,000   =   850,000   đ
chuối    30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
cộng               =   1,077,500   đ
                     
Ngày 7/6/2012                     
                     
gà   17   kg   *   50000   =   850,000   đ
sả bào   3   kg   *   16000   =   48,000   đ
hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
vận chuyển rau ĐT-ĐL   2   chuyến   *   50000   =   100,000   đ
dép nhựa   10   đôi   *   21000   =   210,000   đ
cộng               =   1,316,500   đ
                     
Ngày 9/6/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75000   =   750,000   đ
dưa cải   15   kg   *   8000   =   120,000   đ
Hành lá   0.5   kg   *   22000   =   11,000   đ
sú   20   kg   *   3500   =   70,000   đ
chuối   30   kg   *   2000   =   60,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75000   =   37,500   đ
cộng               =   1,048,500   đ
Tổng cộng                  4,527,300   đồng

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #35 vào: 01-06-2012 10:18:56
Ngày 24/5/2012                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
sú tim   40   kg   *   3,500   =   140,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
dưa cải   20   kg   *   7,500   =   150,000   đ
găng tay ( 2 loại)                  200,000   đ
cộng                  1,347,500   đ
                     
Ngày 26/5/2012                     
Thơm   4   kg   *   5,000   =   20,000   đ
cà chua   4   kg   *   7,000   =   28,000   đ
hành củ   1   kg   *   25,000   =   25,000   đ
hành lá   1   kg   *   12,000   =   12,000   đ
thịt xay   0.5   kg   *   75,000   =   37,500   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
bột ngọt   1   kg   *   47,000   =   47,000   đ
cộng                  229,500   đ
                     
Ngày 29/5/2012                     
chả cá   26   kg   *   50,000   =   1,300,000   đ
cà chua   5   kg   *   7,000   =   35,000   đ
hành lá   1   kg   *   12,000   =   12,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                  1,407,000   đ

Ngày 31/5/2012                     
                     
Thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
sả   3         16,000      48,000   đ
hành   1         10,000      10,000   đ
mắm ruốt   2         60,000      120,000   đ
chuối   30         2,000      60,000   đ
cộng                  988,000   đ
                     
TỔNG CHI PHÍ TỪ   24/5/2012 ĐẾN 31/5/2012:3,972,000Đ

 


Ngủ rồi mickeydalat

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 210
 • Thích 0
Trả lời #34 vào: 01-06-2012 10:16:39
Ngày 15/5/2012                     

thịt gà   17kg   * 50,000 = 850,000đ
sả   3kg   * 16,000 =  48,000đ
hành lá   0.5kg   *10,000    =   5,000đ
chuối   20kg   * 2,000    =  40,000đ
giấy ăn   20lốc   *11,500    = 230,000đ
cộng      1,173,000đ
                     
Ngày 17/5/2012                     
                     
Bưu điện tháng 4/2012         =   199,000   đ
cá ba sa    20   kg   * 35,000   =   700,000   đ
gừng          3kg   * 15,000   =    45,000   đ
chuối         30   kg   *  2,000   =    60,000   đ
trứng         4   kg   * 25,000   =   100,000   đ
cộng   1,104,000đ
                     
Ngày 19/5/2012                     
                     
thịt   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
củ cải   10   kg   *   6,000   =   60,000   đ
hành lá   1   kg   *   10,000   =   10,000   đ
chuối   30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cộng                  880,000   đ
                     
Ngày 22/5/2012                     
                     
thịt xay   10   kg   *   75,000   =   750,000   đ
hành lá            1      kg   *   10,000   =   10,000   đ
đậu khuôn   270   miếng   *   900   =   243,000   đ
hoá chất               =   135,000   đ
chuối         30   kg   *   2,000   =   60,000   đ
cà chua          5   kg   *   6,000   =   30,000   đ
tiền điện tháng 4/2012            =      214,000   đ
cộng      1,442,000đ
TỔNG CỘNG CHI PHÍ TỪ 15/5/ ĐẾN 22/5/2012: 4.599,000Đ

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.010
 • Thanked: 3594 times
 • Thích 41
Trả lời #33 vào: 31-05-2012 20:36:28
Chi phí quán cơm Đà lạt :
Ngày 04/5/12 :
- Phí vận chuyển 60kg đường SG - ĐL : 90,000đ.
Ngày 31/5/12 : chi lương tháng 5/2012 quán cơm Đà lạt:
- Anh Nguyễn Văn Phải : 4,000,000đ.
- Chị Ng Thị Thu Hồng : 1,500,000đ.
- Chị Lê Thị Kiêm : 1,000,000đ.
- Chị Trần Thị Ngọc Lan (14 buổi) : 840,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Dịu (10 buổi) : 600,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Lê (4 buổi) :240,000đ.

Lá thu vàng  không rơi