Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 1 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Báo cáo quỹ CMKTX năm 2010

Bài mới sat_thu_thu tạo 10 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 12 năm trước « 1 2 »

28 Trả lời
7.398 Lượt xem
Bài mới 02-02-2012 02:07:12
gửi bởi sat_thu_thu
Báo Cáo Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm Sài Gòn Năm 2011

Bài mới Tieuhuongduong tạo 10 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 11 năm trước

11 Trả lời
3.157 Lượt xem
Bài mới 23-02-2012 17:50:27
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm Cần Thơ Năm 2011

Bài mới Tieuhuongduong tạo 10 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 11 năm trước

11 Trả lời
3.256 Lượt xem
Bài mới 23-02-2012 17:52:39
gửi bởi Tieuhuongduong
BÁO CÁO QUỸ NỒI CHÁO TRIỆU PHONG-QUẢNG TRỊ 2011

Bài mới dragonfly tạo 10 năm trước,
Tác giả dragonfly tạo 10 năm trước

9 Trả lời
3.042 Lượt xem
Bài mới 24-02-2012 03:34:10
gửi bởi dragonfly
Báo cáo tổng kết Nồi Cháo Quảng Trị năm 2011

Bài mới dragonfly tạo 10 năm trước,
Tác giả dragonfly tạo 10 năm trước

0 Trả lời
1.669 Lượt xem
Bài mới 27-02-2012 10:32:10
gửi bởi dragonfly
Báo Cáo Quỹ HeartBank Năm 2011

Bài mới MuaNgauSaigon tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

9 Trả lời
3.122 Lượt xem
Bài mới 29-02-2012 15:09:00
gửi bởi MuaNgauSaigon
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Bắc năm 2011

Bài mới penguin tạo 10 năm trước,
Tác giả penguin tạo 11 năm trước

12 Trả lời
3.392 Lượt xem
Bài mới 29-04-2012 17:17:02
gửi bởi penguin
Báo Cáo Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm Đà Lạt Năm 2012

Bài mới Kittydalat tạo 9 năm trước,
Tác giả Kittydalat tạo 10 năm trước

11 Trả lời
2.847 Lượt xem
Bài mới 15-01-2013 23:39:28
gửi bởi Kittydalat
Báo Cáo Qũy Quán Cơm Đà Lạt Năm 2012

Bài mới Kittydalat tạo 9 năm trước,
Tác giả Kittydalat tạo 10 năm trước

11 Trả lời
2.853 Lượt xem
Bài mới 15-01-2013 23:40:23
gửi bởi Kittydalat
B/c quỹ C/T cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

11 Trả lời
3.246 Lượt xem
Bài mới 16-01-2013 01:53:34
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ Heartbank Năm 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

11 Trả lời
2.830 Lượt xem
Bài mới 16-01-2013 01:57:51
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ CMKTX Năm 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

11 Trả lời
3.131 Lượt xem
Bài mới 16-01-2013 02:01:40
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Quỹ NTCM Năm 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

12 Trả lời
3.636 Lượt xem
Bài mới 16-01-2013 02:05:51
gửi bởi trangvitgioi
Báo Cáo Qũy Quán Cơm 2.000 đồng Sài Gòn Năm 2012

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 10 năm trước

13 Trả lời
3.771 Lượt xem
Bài mới 24-01-2013 16:39:39
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Qũy Quán Cơm Cần Thơ Năm 2012

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 10 năm trước

11 Trả lời
2.926 Lượt xem
Bài mới 24-01-2013 17:19:11
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Qũy Nồi Cháo Từ Thiện Miền Nam Năm 2012

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 10 năm trước

11 Trả lời
2.763 Lượt xem
Bài mới 24-01-2013 17:27:28
gửi bởi Tieuhuongduong
BÁO CÁO QUỸ NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK

Bài mới Tieuhuongduong tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 9 năm trước

1 Trả lời
1.752 Lượt xem
Bài mới 24-01-2013 17:33:15
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo Cáo Tổng Hợp Cưu Mang Năm 2011

Bài mới trangvitgioi tạo 9 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 9 năm trước

8 Trả lời
2.371 Lượt xem
Bài mới 24-01-2013 23:37:42
gửi bởi trangvitgioi
Báo cáo quỹ nồi cháo miền Bắc năm 2012

Bài mới chichchoe tạo 9 năm trước,
Tác giả penguin tạo 10 năm trước « 1 2 »

15 Trả lời
4.573 Lượt xem
Bài mới 08-03-2013 11:05:50
gửi bởi chichchoe
Báo Cáo Qũy Nồi Cháo Quảng Trị năm 2012

Bài mới trangvitgioi tạo 9 năm trước,
Tác giả dragonfly tạo 10 năm trước « 1 2 »

21 Trả lời
5.028 Lượt xem
Bài mới 06-04-2013 22:31:14
gửi bởi trangvitgioi