Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tin chung


  CHUYẾN XE NHÂN ÁI

CHÍNH THỨC KHỞI CHẠY
NTCM - Tin vào lòng Nhân ái!

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 12616 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #46 vào: 10-06-2020 19:10:45
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/6/2020 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #45 vào: 01-06-2020 15:25:48
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/5/2020 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T5 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #44 vào: 11-05-2020 13:58:49
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/5/2020 :
- Chị Phúc Hà và Chị Hương  CMTX T5,6 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #43 vào: 02-05-2020 08:15:45
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 29/4/2020 :
- Chị Minh Hà và Chị Liên ủng hộ : 1,500,000đ.
Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #42 vào: 23-03-2020 18:43:05
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 07/3/20:
- Cô Phúc , Chị Hương CMTX T3,4 : 2,000,000đ.
Ngày 18/3/20:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #41 vào: 05-03-2020 20:00:46
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/3/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 03/3/20:
- Chị Hà và chị Liên CMTX T3 : 1,000,000đ.
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T3 : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 25-04-2020 08:40:29 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #40 vào: 05-03-2020 19:57:34
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 14/02/20:
- Chị Kim Ngan Do ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 18/02/20:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #39 vào: 10-02-2020 14:31:21
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/01/20:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 10-02-2020 14:33:16 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #38 vào: 10-01-2020 17:10:59
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/01/20 :
- Nhóm Nguyễn Việt Hoa CMTX năm 2020 : 2,400,000đ.
Ngày 03/01/20:
- Anh(chị)Giang Dao (bạn Nguyễn Việt Hoa) CMTX năm 2020 : 2,400,000đ.
Ngày 06/01/2020 :
- Cô Phúc và Chị Hương CMTX T01,02/2020 : 2,000,000đ.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 08/01/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T01 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #37 vào: 22-12-2019 10:06:27
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 16/12/19:
- Anh chị  Minh Hoa Pham và các bạn CMTX T12   : 500,000đ.
- Chị Kim Oanh Do, Minh Ha, Chị Liên CMTX T12 : 2,300,000đ.
Ngày 19/12/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
« Sửa lần cuối: 07-01-2020 09:31:40 gửi bởi lathuvang »

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #36 vào: 10-12-2019 21:50:52
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/12/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 02/12/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T12  : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #35 vào: 03-12-2019 20:00:23
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/11/19:
- Anh chị  Minh Hoa Pham và các bạn ủng hộ KTX   : 1,500,000đ.
Ngày 19/11/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 27/11/19:
- Chị Thu Hương và Gia Đình ( Gò Vấp - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #34 vào: 14-11-2019 14:35:34
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/11/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 05/11/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T11  : 400,000đ.
Ngày 07/11/19:
- Một bạn nữ ở Hà Nội CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 10/11/19:
- Cô & bạn (Chị Lan Hương) CMTX T11,12 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #33 vào: 05-11-2019 11:02:52
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/10/19:
- Chị Minh Hà ủng hộ KTX   : 1,000,000đ.
- Chị Liên CMTX T10 : 500,000đ..
Ngày 21/10/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #32 vào: 09-10-2019 16:22:28
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/10/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T10  : 800,000đ.
Ngày 03/10/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T10 : 1,000,000đ.
Ngày 07/10/19:
- Bac Truong Thanh Thuy ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
- Một bạn nữ ở Hà Nội ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi