Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật chi phí  (Đã xem 4696 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #23 vào: 08-07-2020 17:04:20
Cập nhật chi phí mua + chi phí vận chuyển nồi cháo:
- Nồi cháo: 8.100.000 đ
- Vận chuyển từ Hà nội lên Sơn la: 400.000 đ
Tổng cộng: 8.500.000 đ( Tám triệu năm trăm ngàn đồng)

 
The following users thanked this post: DucTai, maitramtg, Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #22 vào: 14-04-2020 10:00:31
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 03/2020:
- Gia vị: 670.000đ
Ngày 03/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 05/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 10/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 12/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 17/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 19/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 24/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 26/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 30/03:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 01/04:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 5.370.000đ ( Năm triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng.)
« Sửa lần cuối: 14-04-2020 10:02:36 gửi bởi Thanh Ng »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, -TrườngGiang-, Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #21 vào: 05-03-2020 10:33:57
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 02/2020:
- Gia vị: 153.000đ
Ngày 11/02:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 13/02:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 18/02:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 20/02:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 25/02:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 27/02:
- Thịt: 450.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 2.973.000đ ( Hai triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #20 vào: 05-02-2020 10:35:40
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 01/2020:
- Gia vị: 120.000đ
Ngày 01/01:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 07/01:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 09/01:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 14/01:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 16/01:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 21/01:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 2.640.000đ ( Hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #19 vào: 20-11-2019 09:45:09
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 10/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.270.000đ
- Gia vị: 363.000đ
Ngày 01/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 03/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 08/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 10/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 15/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 17/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 22/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 24/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 29/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 31/10:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 5.833.000đ ( Năm triệu tám trăm ba mươi ba nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #18 vào: 07-10-2019 09:54:14
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 09/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.685.000đ
- Gia vị: 340.000đ
Ngày 03/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 05/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 10/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 12/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 17/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 19/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 24/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 26/09:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 5.385.000đ ( Năm triệu ba trăm tám mươi lăm nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #17 vào: 03-09-2019 16:23:36
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 08/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 2.330.000đ
- Gia vị: 490.000đ
Ngày 01/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 06/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 08/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 13/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 15/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 20/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
- Cháo gói: 30.000đ
Ngày 22/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 27/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 29/08:
- Thịt: 400.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 6.630.000đ ( Sáu triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng.)
« Sửa lần cuối: 09-09-2019 08:06:17 gửi bởi Thanh Ng »

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #16 vào: 02-08-2019 15:29:44
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 07/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.685.000đ
- Gia vị: 278.000đ
Ngày 02/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày  04/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 09/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 11/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 16/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 18/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 23/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 25/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
- Bí đỏ: 50.000đ
Ngày 30/07:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 5.343.000đ ( Năm triệu ba trăm bốn mươi ba nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #15 vào: 01-07-2019 10:22:29
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 06/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.760.000đ
- Gia vị: 475.000đ
Ngày 04/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 06/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 09/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
- Bí đỏ: 60.000đ
- Hành khô: 20.000đ
Ngày 11/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 13/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 18/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 20/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 25/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 27/06:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 5.645.000đ ( Năm triệu sáu trăm bốn mươi lăm nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #14 vào: 03-06-2019 13:47:09
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 05/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.825.000đ
- Gia vị: 260.000đ
Ngày 02/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
- Cháo gói: 50.000đ
Ngày 04/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 07/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 09/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 14/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 16/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 21/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 23/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 28/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 30/05:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 5.835.000đ ( Năm triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #13 vào: 02-05-2019 09:06:56
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 04/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.595.000đ
- Gia vị: 553.000đ
Ngày 02/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
- Bí đỏ: 50.000đ
Ngày 04/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 09/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 11/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 16/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 18/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 23/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Ngày 25/04:
- Thịt: 350.000đ
- Rau thơm: 20.000đ
Tổng cộng: 5.158.000đ ( Năm triệu một trăm năm mươi tám nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #12 vào: 01-04-2019 09:21:53
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 03/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 147.000
- Sửa nồi : 700.000
Ngày 28/03:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000
Tổng cộng: 1.199.000đ ( Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #11 vào: 04-03-2019 10:18:07
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 02/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 520.000
- Gia vị:265.000
Ngày 19/02:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 21/02:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 26/02:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Tổng cộng: 1.895.000đ ( Một triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn đồng.)
« Sửa lần cuối: 02-05-2019 09:07:28 gửi bởi Thanh Ng »

 
The following users thanked this post: banbe6x, -TrườngGiang-, maitramtg, YeuThuong, Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #10 vào: 31-01-2019 16:29:40
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La Tháng 01/2019:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.900.000
- Gia vị: 538.000
Ngày 03/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 05/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 08/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 10/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 15/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 17/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 22/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 24/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 29/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 31/01:
- Thịt: 350.000
- Rau thơm: 20.000
Tổng cộng: 6.138.000đ ( Sáu triệu một trăm ba mươi tám nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, YeuThuong, Tung nguyen


Ngủ rồi Thanh Ng

Trả lời #9 vào: 02-01-2019 17:02:28
Cập nhật chi phí Nồi cháo Sơn La tháng 12/2018:
- Gạo ( nếp + tẻ) : 1.649.000
- Gia vị: 403.000
Ngày 04/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 06/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000
Ngày 11/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000.
Ngày 13/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000.
Ngày 18/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000.
Ngày 20/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000.
Ngày 25/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000.
Ngày 27/12:
- Thịt: 332.000
- Rau thơm: 20.000.
Tổng cộng: 4.868.000đ ( Bốn triệu tám trăm sáu mươi tám nghìn đồng.)

 
The following users thanked this post: maitramtg, YeuThuong, Tung nguyen